AMICUS: eOčkování - odesílání necovidových očkování na ÚZIS

23. 1. 2023 V programu je změněná agenda očkování - necovidová očkování se ukládají do úložiště ÚZIS. Jak s nimi pracovat si přečtěte v článku.

eOčkování - elektronické záznamy necovidových očkování na ÚZIS

Vyhláška číslo 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnost odesílat záznamy o očkování do centrálního registru. Jeho správcem je od 1. 12. 2022 ÚZIS v rámci systému ISIN.

Agenda eOčkování obsahuje následující funkce pro práci s eOčkováním:

 • Nastavení uživatele a ambulance
 • Nastavení číselníku očkování
 • Zápis očkování v kartě pacienta
 • Zápis očkování do centrálního úložiště na ÚZIS
 • Oprava očkování v kartě pacienta
 • Oprava očkování v centrálním úložišti na ÚZIS
 • Vymazání očkování v kartě pacienta
 • Vymazání očkování v centrálním úložišti na ÚZIS

V přípravě je dále

 • Zápis očkování pro cizince a novorozence
 • Hromadné odeslání zápisů očkování v AMICUSU dosud neodeslaných do centrálního úložiště na ÚZIS (od 1.12.2022)
 • Zápis starých očkování (neznámé kompletní údaje)
 • Náhled na očkovací průkaz pacienta do centrálního úložiště na ÚZIS

 

Rozdíly v zápisech očkování proti Covid19 a proti ostatním nemocem

Převodem záznamů necovidových očkování ze SÚKL na ÚZIS nenastalo sjednocení systémů, očkování proti Covid-19 a očkování proti ostatním nemocem mají různé způsoby a požadavky na zadávaná data. Nicméně sjednocení systémů je podle ÚZIS v plánu. Mělo by pak přinést zjednodušení správy dat a především uživatelského ovládání.

Zatím bohužel platí, že zatímco u covidových očkování je směrodatný stav na centrálním úložišti ISIN a AMICUS podle něj synchronizuje data v AMICUSu, u necovidových očkování AMICUS na záznamy zapsané jinými lékaři nemá přístup a směrodatné jsou tedy záznamy v AMICUSu a ty je potřeba do centrálního úložiště ÚZIS odesílat, bez přístupu k celé vakcinaci pacienta.

Nastavení uživatele a ambulance

Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro eRecept, používáte-li úspěšně eRecept, nemusíte nic nastavovat - necovidové eOčkování používá IČP přihlášeného uživatele a přístupový SSL certifikát ambulance je společný s eReceptem.

V některých případech používá ještě údaj PČZ - pořadové číslo zařízení. Většina ambulancí není rozdělená na další jednotky a AMICUS vyplní automaticky hodnotu 000. Pokud zařízení rozdělené máte, vyplňte příslušné číslo jednotky, nastavte ho v nastavení uživatele v menu Služby > Uživatelé > Prohlížej > Covid-19.

Nastavení číselníku očkování

Očkovací schéma už není povinnou položkou odesílanou do úložiště ÚZIS, ale logika agendy očkování v AMICUSU se o číselník očkování opírá a zatím s číselníkem očkování pracuje.

Číselník očkovacích schémat, ze kterého AMICUS plnil svůj číselník očkování, přestal SÚKL udržovat v prosinci 2022. V současné době probíhají jednání o obnovení jeho údržby s jeho tvůrci. Případné úpravy vedoucí k opuštění číselníku očkování v AMICUSu uděláme po vyjasnění těchto jednání.

 

Číselník očkování otevřete z hlavního menu Číselníky > Seznam očkování.

Rozpis dávek pro každé očkování můžete převzít se schémat připravených ze SÚKL výběrem z číselníku (F2 nebo dvojklik) na poli Očkovací schéma. Číselník schémat přestal SÚKL aktualizovat k 1.12.2022 s ukončením zápisů očkování na SÚKL, takže pro nové očkovací látky není v AMICUSU schéma k dispozici a rozpis dávek si budete muset vyplnit ručně. 

Primovakcinace /přeočkování

U každé dávky nastavte jestli se jedná o primovakcinaci nebo přeočkování. To je jedna z mála nových položek proti dřívějšímu popisu očkování. U existujících záznamů v číselníku toto označení doplnil AMICUS automaticky podle příslušných očkovacích schémat SÚKLu.

Šarže očkovacích látek

U očkovacích látek, které už máte k dispozici a budete je používat, si zde do číselníku uložte označení šarže a datum exspirace, to se bude odtud automaticky doplňovat do záznamu o aplikaci dávky u pacienta. Až budete přecházet na jinou šarži, změňte její označení tady.

Další obvyklá nastavení

Obvyklou Aplikační cestu, Místo aplikace, případně Indikaci si zde můžete předplnit, stejně jako šarže se automaticky doplní do záznamu o aplikaci dávky u pacienta a ušetříte si práci s vyplňováním dat pro ISIN. Možnosti pro výběr jsou opět dané převzatými číselníky ÚZIS.

Konečné nastavení pro každé očkování uložte stiskem OK.

20230123 eOčko ÚZIS 01 číselník očkování záznam

Zápis očkování v kartě pacienta

Spárování pacienta s registrem pacientů ISIN

Do úložiště ÚZIS mohou být odeslány údaje o očkování pouze k pacientům, kteří jsou ztotožněni s Registrem obyvatelstva (ROB). Vyjímku tvoří cizinci a novorozenci. Program ověří jestli pacient má v AMICUSu evidovaný jednotný resortní identifikátor (RID). Pokud nemá, provede ztotožnění pacienta v registru obyvatel (ROB). Pokud pacient v ROB není, nelze mu zápis očkování provést, s vyjímkou uvedených cizinců a novorozenců.

Ke ztotožnění pacienta AMICUS použije příjmení, jméno a rodné číslo pacienta. V případě úspěchu ÚZIS vrátí identifikační číslo pacienta (RID) a to si uložíme do AMICUSU. Další kontakty na ÚZIS už běží s uloženým identifikátorem. Pokud ÚZIS pacienta nenajde, AMICUS automaticky zopakuje pokus s příjmením, jménem a datem narození. Když ani ten není úspěšný, můžete zkusit ověřit jméno pomocí přístupu do registru ČSSZ, kde se ověřuje pacient pouze podle rodného čísla. V očkovacím průkazu (Karta > Zdr.ú. > Očkování nebo Karta > ikona Očkování v nástrojové liště) stiskněte tlačítko Jméno z ČSSZ. AMICUS se pokusí o stažení jména z ČSSZ a porovná ho se jménem v AMICUSu. Jméno můžete převzít do Identifikačních údajů AMICUSU a znovu zkusit ztotožnění pacienta. Podmínkou je nastavený přístup na eNeschopenku ČSSZ.

20230123 eOčko ÚZIS 02 jméno z čssz

Očkovací průkaz v kartě pacienta

Otevřete očkovací průkaz pacienta, buď z okna Zdravotní údaje tlačítkem Očkování, nebo z nástrojové lišty tlačítkem se symbolem injekce:

20230123 eOčko ÚZIS 03 tulbar

Pokud v nástrojové liště toto tlačítko nemáte, povolte jeho zobrazení smazáním zatržení ve volbě Nezobrazovat očkování (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > blok Nástrojová lišta).

Ukázka okna očkovacího kalendáře:

20230123 eOčko ÚZIS 04 očk_kalendář

Označení místa očkování

  očkované ve vlastní ambulanci

  očkované v cizím zdravotnickém zařízení

Označení stavu vakcinace

  probíhající

ukončená

 zrušená (vakcinace přerušená před kompletním dokončením)

 

Zápis aplikace dávky v AMICUSu

Zápis první dávky, vakcinace ještě není založená v očkovacím průkazu

Když očkování pacienta zahajujete, v očkovacím průkazu není vakcinace ještě založená. Stiskněte tlačítko Přidej, v číselníku očkování nastavte kurzor na první dávku potřebného očkování a stiskněte Přenes nebo Enter.

20230123 eOčko ÚZIS 05 číselník očkování seznam

 

V zobrazeném detailu dávky program předplní datum provedení očkování na dnešní den a naplní označení šarže, její exspirace, aplikační cestu, místo aplikace a pořadí dávky podle číselníku očkování. Povinné položky jsou označené žlutě.

20230123 eOčko ÚZIS 06 nové očkování

Pokud nepotřebujete nic měnit či doplnit, stiskněte OK+Odešli. Program záznam dávky uloží do očkovacího průkazu v AMICUSu a odešle na ÚZIS. O úspěšném odeslání informuje krátké informační potvrzení. Úspěšné odeslání do SUKL je indikováno zeleným zatržítkem v seznamu očkování pacienta.

Pokud nevyplníte všechny povinné položky, program uložení nedovolí.

Zápis další dávky, vakcinace už je založená v očkovacím průkazu

Když už má pacient první dávku, má v očkovacím průkazu připravený záznam i pro další dávku. Ten se automaticky připraví hned při založení záznamu první dávky. Stiskem Prohlížej nebo Enter otevřete detail této dávky.

K rychlému zápisu pak slouží tlačítko Očkováno dnes. Po stisku doplní do zápisu dávky datum provedení a šarži podle číselníku očkování. Pokud dopisujete zápis očkování aplikovaného v jiný den, použijte místo tlačítka Očkováno dnes tlačítko Očkováno dne a zadejte datum aplikace. Další postup programu je shodný.

Tlačítkem OK+Odešli uložte záznam do očkovacího průkazu v AMICUSu a odešlete na ÚZIS.

20230123 eOčko ÚZIS 07 oprava očkování

Oprava záznamu dávky

Zobrazení detailu jednotlivé dávky můžete vidět po stisku tlačítka Prohlížej (Alt+O, dvojklik myši). Pokud údaje doplňujete nebo měníte, stiskněte OK+Odešli, i změny je potřeba odeslat na ÚZIS.

 

Vymazání vakcinace z očkovacího průkazu a z úložiště ÚZIS

Pokud vymažete vakcinaci z očkovacího průkazu pacienta, změna se neprojeví na ÚZIS, tam se vakcinace nesmaže. Smazání vakcinace na ÚZIS udělejte tlačítkem Smaž dávku v okně Oprava očkování pacienta.

Tlačítko Vymaž vymaže očkování pouze z AMICUSu, nikoliv z ÚZISu.

 

Hromadný zápis do dekurzu a do dokladu pojišťovny pro skupinu pacientů

Hromadný zápis textu do dekurzu a zápis výkonů do dokladu pojišťovny pro vybranou skupinu pacientů využijete i při očkování, stejně jako u očkování proti Covidu. Další informace zde.

 

 Zápis očkování cizinců, novorozenců

Dělá se jiným zápisem do centrálního úložiště ÚZIS než u pacientů zapsaných v registru obyvatel, zápisy připravujeme do další aktualizace programu.

 

Dodatečný zápis očkování dříve pořízených do programu AMICUS do centrálního úložiště na ÚZIS

Připravíme funkci na hromadné odeslání zápisů očkování v AMICUSU dosud neodeslaných do centrálního úložiště na ÚZIS (od 1.12.2022). Do aktualizace AMICUSu ji zařadíme po ověření funkčnosti celého systému očkování na ÚZIS a v AMICUSu.

 

Elektronický očkovací průkaz pacienta

Elektronický očkovací průkaz pacienta s přehledem všech jeho očkování není k dispozici, zobrazení bude možné až po propojení databází SÚKL a ÚZIS. O zpřístupnění funkce Vás budeme informovat.

 

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5