AMICUS: ePoukazy - elektronické poukazy na pzt

17.1.2023 Od listopadu 2022 je k dispozici agenda ePoukazu pro pzt. Přečtěte si jak s ePoukazem pracovat. Aktualizace k 15.12.2022.

ePoukazy - elektronické poukazy na pzt

Aktualizace 15.12.2022

 • Úpravy pravidel pro inkontinenční pomůcky podle požadavků SÚKL

Aktualizace 30.11.2022

 • Úpravy kontrol ePoukazu na inkontinenční pomůcky podle požadavků SÚKL
 • Zápis komunikace s centrálním úložištěm SÚKL do seznamu podání.

 

 

Agenda ePoukazu

Agenda ePoukazu obsahuje následující funkce pro práci s ePoukazy:

 • Vytváření elektronických poukazů a jejich odeslání na centrální úložiště SÚKL
 • Předání pacientovi dosavadní listinnou formou nebo předání identifikátoru ePoukazu v průvodce, SMS, e-mailu
 • Automatickou pomoc při tvorbě žádanky o schválení pro schvalované pomůcka a pro vlhké krytí.
 • Nastavení stavu poukazu pro schvalované poukazy.
 • Ověření stavu poukazu na SÚKL.
 • Přehled o výdejních místech zapojených do systému ePoukaz.

Nastavení přístupu k ePoukazu

Přihlašovací údaje pro spojení s úložištěm ePoukazů na SÚKL jsou společné pro eRecept a ePoukaz, takže všichni, kdo používáte eRecept, nemusíte nic dalšího nastavovat.

Společná část konfigurace za ambulanci je v Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Medikace > Konfigurace eRp, nastavení pro konkrétního uživatele je v Služby > Uživatelé > Prohlížej > Přihlašovací údaje > eRecept.

Vystavení elektronického poukazu není povinné.

Podle vlastního uvážení a dohody s pacientem se můžete rozhodnout jestli poukaz vystavíte v dosavadní listinné formě, tato možnost zůstává bez změny, nebo elektronicky.

Vystavení poukazu

Běžným způsobem vyplňte poukaz v okně Karta > Medikace > Přidej poukaz pzt

Běžným způsobem vyplňte poukaz v okně Karta > Medikace > Přidej poukaz pzt

20230117 ePoukaz 01 založení

V pořízení ePoukazu pzt (Karta > Medikace > Přidej/Prohlížej poukaz) platí pro vyplňování pro inkontinenční pomůcky podle požadavku validací na SÚKLu tato pravidla:

 • Pro skupinu 02.01.01.01 AMICUS nastaví povinné dodržení vztahu stupně inkontinence a odpovídající úhrady (ke stupni inkontinence 1 přiřadí cenu UHR1 atd.). Úhradová cena musí být nenulová.
 • Pro ostatní podskupiny skupiny 02 AMICUS nastaví nejbližší nenulovou cenu k zadanému stupni inkontinence. Týká se např. podložek pro inkontinenci.

Po stisku tlačítka Tiskni následuje výběr způsobu odeslání. Můžete zvolit dosavadní listinný poukaz nebo elektronickou verzi. U ní vyberte způsob předání pacientovi stejně jako při vystavování receptu.

20230117 ePoukaz 02 odeslání

Chcete-li ověřit jestli konkrétní výdejna je zapojená do systému ePoukazu, podívejte se na internetové stránky pod tlačítkem Výdejny ePoukazů ( https://www.epreskripce.cz/seznam-aktivnich-vydejen ). Pravidelně je aktualizuje SÚKL a je tam možnost filtrování podle místa.

20230117 ePoukaz 03 výdejny

Notifikace

Modul ePoukaz stejně jako eRecept umožňuje odeslání SMS a e-mailových notifikací SÚKLem. V tom případě se odesílá notifikace při založení ePoukazu a při schválení ePoukazu, pokud je ePoukaz předán ke schválení do zdravotní pojišťovny.

Nastavení notifikace u jednotlivých pacientů viz kapitola Předvolba způsobu předání poukazu pacientovi.

 

Ukázka elektronické průvodky. Chcete-li ji vytisknout, stiskněte ikonu tiskárny v levém horním rohu okna náhledu.

 

20230117 ePoukaz 04 průvodka

Automatický průpis do dekurzu:

20230117 ePoukaz 05 průpis do dekurzu

Poukazy vystavené pacientovi si zobrazte přehledně stiskem tlačítka Sez. poukazů v okně Medikace.

20230117 ePoukaz 06 zavolání seznamu poukazů

Zeleně jsou označené elektronické poukazy nevyžadující schválení nebo schválené.

Žlutě jsou označené elektronické poukazy čekající na schválení.

Červeně jsou označené elektronické poukazy se zamítnutým schvalováním.

Bez označení jsou poukaz vydané listinnou formou.

20230117 ePoukaz 07 seznam poukazů grid

Poukaz na pomůcky podléhající schválení zdravotní pojišťovnou

Vyberete-li na poukaz pomůcku podléhající schválení pojišťovnou, AMICUS to automaticky pozná podle údajů uvedených v číselníku pzt a hledá Žádanku o schválení na tento konkrétní kód pzt. Kdy ji nenajde, hledá jeden měsíc zpětně, otevře okno žádanky a předplní údaje z poukazu. Doplňte potřebné údaje, povinné jsou Specifikace požadavku a Zdůvodnění a žádanku odešlete na pojišťovnu.

20230117 ePoukaz 08 žádanka o schválení

Poukaz odejde na pojišťovnu, na průvodce je označení, že prostředek lze vyzvednout až po schválení pojišťovnou.

20230117 ePoukaz 09 průvodka schvalovaný poukaz

 

20230117 ePoukaz 10 seznam poukazů pacienta před schválením

Schválení poukazu

Když dostanete z pojišťovny schválení nebo zamítnutí poukazu, zapište ho do poukazu ve skladu poukazů po stisku tlačítka Změna stavu.

Po potvrzení změny stiskem OK informace odejde na SÚKL a pokud měl pacient dostat ze SÚKLu notifikaci pomocí sms nebo mailu, SÚKL ji odešle.

20230117 ePoukaz 11 seznam poukazů pacienta změna stavu

Poukaz po schválení:

20230117 ePoukaz 12 seznam poukazů pacienta po schválení

Poukaz po zamítnutí:

20230117 ePoukaz 13 seznam poukazů pacienta po zamítnutí

 

Poukaz na pomůcky pro vlhké hojení ran

Vyberte na elektronický poukaz pomůcku pro vlhké hojení ran (materiál ze skupiny 01.02).

20230117 ePoukaz 14 založení vlhké hojení

Ve výběru způsobu předání pacientovi vyberte odeslání elektronickou cestou.

AMICUS hledá žádanku oznamující zahájení léčby vlhkým hojením.

Když ji najde a není starší než šest měsíců, poukaz spadá do období její platnosti a odejde na SÚKL.

Kdy ji nenajde, zeptá se jestli zahajujete novou léčbu nebo pokračuje stará léčba.

20230117 ePoukaz 15 vlhké hojení nová léčba ano

Při zahájení nové léčby otevře okno Žádanky o schválení a předplní ji signálním kódem oznamujícím zahájení léčby vlhkým hojením (kód 0082747).

Při pokračování staré léčby otevře okno Žádanky o schválení a předplní ji konkrétním materiálem pro běžné jednotlivé schvalování.

Doplňte potřebné údaje a žádanku odešlete na pojišťovnu.

Nová léčba

20230117 ePoukaz 16 vlhké hojení žádanka nová léčba

 

20230117 ePoukaz 17 průvodka vlhké krytí

Stará pokračující léčba (opakovaný předpis po víc než 6 měsících)

20230117 ePoukaz 18 vlhké hojení nová léčba ne

 

20230117 ePoukaz 19 vlhké hojení žádanka stará léčba

Ověření stavu

Stav, ve kterém je poukaz v centrálním úložišti SÚKLu, můžete zkontrolovat stiskem tlačítka Ověření stavu v seznamu poukazů.

20230117 ePoukaz 20 ověření stavu poukazu

 

Předvolba způsobu předání poukazu pacientovi, notifikace

Nastavení obvyklého způsobu předání

Pro každého pacienta můžete zvolit způsob předání poukazu analogicky jako to už máte nastavené u receptu.

V okně Identifikační údaje stiskněte tlačítko eRp a ePoukaz a nastavte nejčastěji používaný způsob.

Ten Vám AMICUS přednastaví při tvorbě poukazu. Při vydávání jednotlivého poukazu ho můžete dočasně podle potřeby změnit.

Notifikace

Volbou SÚKL sms nebo SÚKL e-mail zvolíte postup, kdy s uložením ePoukazu na SÚKL dostane SÚKL zároveň pokyn, aby uvědomil pacienta o vystavení ePoukazu. K tomu je nutné mít v identifikačních údajích zaznamenaný mobilní telefon resp. e-mailovou adresu pacienta.

U poukazu podléhajícího schválení dostane pacient dvě upozornění: první o vystavení poukazu čekajícího na schválení  a druhé při schválení/zamítnutí poukazu.

20230117 ePoukaz 21 předvolba předání pacientovi

 

Vymazání poukazu

Vystavený poukaz můžete vymazat ze skladu poukazů tlačítkem Vymaž. AMICUS se pokusí smazat tento poukaz i v úložišti SÚKL. Pokud se mu to nepodaří, vypíše o tom informaci a můžete ho smazat jen v Amicusu, na SÚKL zůstane zachovaný.

Sklad poukazů

Sklad všech vydaných poukazů pro jednotlivého pacienta pak najdete v kartě pacienta pod tlačítkem Seznam pouk. (Karta > Medikace), případně v menu Karta > Další > Sklad poukazů.

Sklad všech vydaných poukazů pro všechny pacienty je k dispozici v menu Přehledy > Sklad poukazů. V něm jsou k dispozici funkce pro ekonomické i obsahové přehledy.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5