AMICUS: Informace k péči o ukrajinské uprchlíky

19. 4. 2022 Článek informuje o evidenci a vykazování péče o ukrajinské uprchlíky v programu AMICUS

Informace k evidenci a vykazování péče o ukrajinské uprchlíky v programu AMICUS

Situace v organizaci zdravotní péče poskytované ukrajinským uprchlíkům se průběžně mění, proto zde uvedeme jen odkazy na zdroje, kde najdete aktuální informace.

Aktualizace 20. 3. 2022 (AMICUS 11.83.01)

  • Možnost označit ukrajinského uprchlíka v Identifikačních údajích pro pozdější zpracování.

Aktualizace 31. 3. 2022 (AMICUS 11.84.01)

  • Úprava sestavení dávek za ukrajinské uprchlíky (výkonové vykazování i u registrovaných pacientů).

 

AMICUS 11.83.01

Ve verzi AMICUS 11.83.01 je v okně Identifikační údaje připravené zaškrtávací pole, kde můžete pacienta označit jako ukrajinského uprchlíka. Zatím na něj nenavazuje žádná další činnost, bude sloužit k odlišení pacientů, pro které platí jiná pravidla účtování zdravotní péče. Ta do programu promítneme v následující aktualizaci na konci března.

V této verzi 11.83.01 nejsou zatím implementovaná žádná speciální pravidla pro vykazování zdravotní péče poskytnuté ukrajinským uprchlíkům.

20220411 UA účtování 01 IU

 

AMICUS 11.84.01

Sestavení dávek

Sestavení dávek se liší pro ukrajinské uprchlíky a ostatní pacienty. Pokud je pacient označený UA-uprch. v Identifikačních údajích v kartě, jemu poskytnutá péče je vykázaná takto:

Pokud není registrovaný, péče je vykázaná výkonově a předaná do pojišťovny stejně jako u ostatních pacientů.

Pokud je registrovaný, je zahrnutý do kapitační dávky do seznamu registrovaných pojištěnců, ale na faktuře za kapitaci je za něho 0 korun. Výkony jemu provedené a zapsané na příslušných dokladech se předávají do pojišťovny jako u ostatních pacientů s tím, že se předávají i výkony uvedené v číselníku kapitačních výkonů, tedy ty, které u ostatních pacientů neúčtujete, protože tato část péče je hrazená kapitační platbou.

Sestavení dávek uvedeným způsobem proběhne zcela automaticky, jediné, co je potřeba nastavit, je označení příslušných pacientů UA-uprch. v Identifikačních údajích.

 

Výběr uprchlíků v kartotéce

Funkci Výběr skupiny v kartotéce jsme doplnili o možnost výběru pacientů označených UA-uprchlík v Identifikačních údajích v kartě pacienta. Pro výběr zaškrtněte UA-uprchlík v záložce č. 1 v řádku Další rozlišení (Kartotéka > Výběr skupiny > Vyber skupinu podle parametrů). Program zobrazí v kartotéce seznam uprchlíků.

 

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5