AMICUS: Základní informace k propojení programu AMICUS a systému ISIN, aktualizace 6. 4. 2021

28. 2. 2021 Článek informuje o připojení programu AMICUS k systému ISIN a odkazuje na další užitečné informace.

Od března 2021 propojujeme napřímo AMICUS a systém infekčních nemocí ISIN. V článku se dozvíte, jak je propojený program AMICUS a systém ISIN, jak připojení správně nastavit a jaké funkce můžete využívat. Vzhledem k neustále se měnící situaci budeme článek průběžně aktualizovat.

Aktualizace 1.4.2021 (AMICUS 11.56.01)

Možnost doplnit nebo editovat identifikační údaje pacienta na ISIN

Možnost kontroly jména pacienta proti registru pacientů ČSSZ při neúspěšném napárování do ISIN

Zápis výkonů na doklad nepravidelné péče v hromadných příkazech v kartotéce

Aktualizace seznamu indikací

Aktualizace 11.3.2001 (AMICUS 11.52.02)

Párování pacienta do ISIN rozšířené o párování podle data narození

Nové tiskopisy

 • COVID potvrzení o prodělání
 • COVID informovaný souhlas s očkování AstraZeneca 

Zlepšení chybových hlášení a ošetření nesprávných kombinací dat na ISIN.

Seznam pacientů zařazených na očkovacím seznamu na ISIN.

Aktualizace 10.3.2021 (AMICUS 11.52.01)

Zařazování pacienta na očkovací seznam ISIN

Aktualizace seznamu indikací.

Aktualizace 7.3.2021(AMICUS 11.51.02)

Aktualizace seznamu indikací.

Ruční stažení očkování z ISIN místo automatického.

Stažení a zobrazení NRZP kódů uživatele.

3.3.2021 (AMICUS 11.51.01)

Propojení AMICUS-ISIN navazuje na agendu očkování obsaženou v programu již mnoho let. Využívá jejích možností v evidenci a plánování vakcinace. Obecnější informace k používání agendy očkování najdete v elektronické dokumentaci dostupné tlačítkem Nápověda v jednotlivých oknech nebo v menu Služby > Dokumentace > amicus.chm.

První verze agendy pro práci s očkováním proti Covid-19 a propojení na ISIN umožňuje zadávat očkování proti Covid-19 do programu a zároveň je zapisovat do systému ISIN v rozsahu vyžadovaném legislativou. Do databáze AMICUSu stahuje stav vakcinace pacienta uložený v systému ISIN.

Práce s očkováními neodesílanými na ISIN se nemění.

Než začnete pracovat s pacienty

Při instalaci aktualizace programu č. 11.51.01 se Vám do číselníku očkování automaticky doplní očkování dostupnými vakcínami, k 1. 3. 2021 jsou to

 • Pfizer+Biontech
 • Moderna
 • AstraZeneca

Základní údaje o vakcínách (jejich označení) jsou dané číselníky ÚZIS, proto je AMICUS přejímá a v číselníku očkování nedovoluje měnit. Tyto údaje jsou důležité pro správnou funkci propojení AMICUS-ISIN.
Další údaje, medicínské, jsme předplnili podle pokynů výrobců. Ty, pokud k tomu budete mít důvod, měnit můžete.

Před otevřením karty prvního pacienta si nastavte program podle následujícího návodu:

Nastavení uživatele

V seznamu uživatelů na svém účtu (Služby > Uživatelé > Prohlížej) stiskněte tlačítko Covid-19.
V horní části je nastavení pro covidovou eŽádanku (vizte samostatný článek).
V dolní části je nastavení pro přístup na ISIN.
Pro přístup na ISIN program použijte stejný certifikát, jako máte pro přístup k eReceptu a eNeschopence. Ten určuje Vaše zdravotnické zařízení.

Dále stiskněte Seznam na ÚZIS a vyberte uživatele ze seznamu pracovníků Vašeho zdravotnického zařízení.
Jeho identifikační číslo pro ÚZIS je označené NRZP a přenese se do této položky v nastavení.
Číslo NRZP lze vyplnit i ručně, pokud je potřeba. V případě potíží s NRZP lze dočasně použít jako náhradní identifikátor rodné číslo. Po vyřešení problému zadejte správné NRZP.

Položka PČZ je pořadové číslo zařízení. Většina ambulancí není rozdělená na další jednotky a použije přednastavenou hodnotu 000. Pokud zařízení rozdělené máte, vyplňte příslušné číslo jednotky.

Pro komunikaci nastavte Ostrý přístup. Testovací přístup slouží jen pro diagnostické účely a neumožňuje přístup k reálným pacientům.

Pokud se systémem ISIN komunikovat nechcete, nevyplňujte NRZP ani rodné číslo.

20210301 ISIN 01 nastavení uživatele

Zjištění NRZP na portálu https://ereg.ksrzis.cz

Dalším způsobem, jak zjistit Vaše NRZP číslo, je přihlášení na webovém portálu https://ereg.ksrzis.cz/. V hlavním menu klikněte na tlačítko NRZP, dále vyberte volbu Pracovníci a zadejte jméno, příjmení, datum narození. Pak stiskněte Vyhledat. Potom se v tabulce níže v prvním sloupci u Vašeho jména zobrazí NRZP číslo; to zadejte do nastavení uživatele v AMICUSu.
Pokud se Vám po stisku Vyhledat v sekci Pracovníci nezobrazí žádný výsledek, zkuste vedlejší volbu (ikonu) Vyhledání pracovníka a postupujte obdobně jako v předchozím případě.
Pokud NRZP nezískáte, spojte se s pracovníky technického helpdesku na čísle 222 269 999 nebo adrese helpdesk.registry@uzis.cz. Jejich pomoc je možné využít i při problémech s přihlášením nebo aktivací účtu.

Nastavení číselníku očkování

Číselník očkování otevřete z hlavního menu Číselníky > Seznam očkování.
V seznamu vidíte nově doplněná očkování, mají název SARS-CoV-2 (ICD 11 XN109, SNOMED CT 840533007) a kód CO19.
Toto složité označení je definované číselníkem ÚZISu a nelze ho změnit.

Další údaje jsou předplněné podle SPC očkovacích látek ze SÚKL a dalších získaných doporučení.
Ty zkontrolujte a podle vlastní úvahy případně upravte.

Aktuálně se diskutuje například doporučená doba mezi dávkami vakcíny AstraZeneca  SPC uvádí 4 týdny, některá doporučení až 3 měsíce.
Ochranná doba do podání dalšího (jiného) očkování je nastavená na 2 týdny.

Šarže očkovacích látek

U očkovacích látek, které už máte k dispozici a budete je používat, si zde do číselníku uložte označení šarže a datum exspirace, to se bude odtud automaticky doplňovat do záznamu o aplikaci dávky u pacienta. Až budete přecházet na jinou šarži, změňte její označení tady.

Další obvyklá nastavení

Obvyklou Aplikační cestu, Místo aplikace, případně Indikaci si zde můžete předplnit, stejně jako šarže se automaticky doplní do záznamu o aplikaci dávky u pacienta a ušetříte si práci s vyplňováním dat pro ISIN. Možnosti pro výběr jsou opět dané převzatými číselníky ÚZIS.

Konečné nastavení pro každé očkování uložte stiskem OK.

20210301 ISIN 02A číselník očkování příprava

Práce s očkováním u pacienta

Následující informace se týkají situace, kdy máte ve svém účtu nakonfigurovaný přístup do ISIN, vizte kapitolu Nastavení uživatele.
Pokud jste si přístup do ISIN nenastavili, AMICUS s daty z ISIN pracovat nebude.

Spárování pacienta s registrem pacientů ISIN

Nalezení pacienta v registru ISINu proběhne automaticky, AMICUS k němu použije příjmení, jméno a rodné číslo pacienta. V případě úspěchu ISIN vrátí identifikační číslo pacienta v ISIN a to si uložíme do AMICUSU. Další kontakty na ISIN už běží s uloženým identifikátorem. Pokud ISIN pacienta nenajde, AMICUS automaticky zopakuje pokus s příjmením, jménem a datem narození. Když ani ten není úspěšný, můžete zkusit ověřit jméno pomocí přístupu do registru ČSSZ, kde se ověřuje pacient pouze podle rodného čísla. V očkovacím průkazu (Karta > Zdr.ú. > Očkování nebo Karta > ikona Očkování v nástrojové liště) stiskněte tlačítko Jméno z ČSSZ. AMICUS se pokusí o stažení jména z ČSSZ a porovná ho se jménem v AMICUSu. Jméno můžete převzít do Identifikačních údajů AMICUSU a znovu zkusit stažení očkování nebo zařazení na očkovací seznam. Podmínkou je nastavený přístup na eNeschopenku ČSSZ.

 

20210407 ISIN zákl info 101 párování přes čssz

Stažení očkování z ISINu do AMICUSu

Stažení očkování z ISINu do AMICUSu je na vyžádání, neprobíhá automaticky. Důvodem jsou nestabilní doby odpovědi z připojení do ÚZIS.
Stav očkování stáhněte stiskem tlačítka Stáhni ISIN. Program se spojí s ISIN a napáruje Vašeho pacienta do databáze ISIN. Identifikační číslo pacienta v ISIN si uložíme do AMICUSu.
Pokud se napárování nepodaří, AMICUS o tom vypíše zprávu a s daty pacienta v ISIN nebude pracovat.
Stejným tlačítkem udělejte i aktualizaci dat v AMICUSU novým stažením dat z ISINu.

U spárovaného pacienta program stáhne všechna jeho očkování zapsaná na ISIN a uloží je do očkovacího průkazu v AMICUSu. Typicky to budou dávky aplikované v očkovacím centru.

Pokud má pacient dostat více dávek, než má zatím aplikováno, doplánuje AMICUS automaticky další dávky do očkovacího průkazu. Doplánování dávek se dělá na základě údajů o celé vakcinaci v číselníku očkování AMICUSu, AMICUS tedy doplní další plánovanou dávku a dopočítá datum její aplikace podle data první dávky.

Identifikace každé dávky na ISIN se ukládá do databáze AMICUSu a při pozdějším stahování dat z ISIN se aktualizuje.

Platí pravidlo, že platná data jsou na ISIN. Znamená to, že všechny zápisy očkování udělané v AMICUSu je nutné na ISIN odesílat.

Zobrazení v očkovacím průkazu

Očkovací průkaz jsme rozšířili o nové položky, jsou to důležité údaje obsažené na ISINu.

  Ukázka probíhající vakcinace, očkování cizím zdr. zařízení, vakcína Pfizer. Aplikovaná je první dávka, druhá je naplánovaná.

  20210301 ISIN 09A průkaz vakcinace-probíhající

  Ukázka ukončené vakcinace, očkování ve vlastním zdr. zařízení, vakcína Moderna. Aplikované jsou obě dávky.

  20210301 ISIN 10A průkaz vakcinace-ukončená

  Cizí  označuje, je-li očkování provedené ve vlastní ambulanci, nebo cizím zdravotnickým zařízením

  • A = cizí zdravotnické zařízení
  • mezera = vlastní ambulance

  Stav  indikuje aktuální stav vakcinace

  • P = probíhající
  • U= ukončená
  • Z = zrušená (vakcinace přerušená před kompletním dokončením)

  Značka  upřesnění očkovací látky; důvodem zavedení je to, že všechna očkování proti Covid-19 mají v číselníku ÚZIS stejný kód a název bez ohledu na použitou vakcínu

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca

  Zápis aplikace dávky v AMICUSu

  Otevřete očkovací průkaz pacienta, buď z okna Zdravotní údaje tlačítkem Očkování, nebo z nástrojové lišty tlačítkem se symbolem injekce:

  20210301 ISIN 08 tulbar-očkování

  Pokud v nástrojové liště toto tlačítko nemáte, povolte jeho zobrazení smazáním zatržení ve volbě Nezobrazovat očkování (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > blok Nástrojová lišta).

  Zápis první dávky, vakcinace ještě není založená v očkovacím průkazu

  Když očkování pacienta zahajujete, v očkovacím průkazu není vakcinace ještě založená. Stiskněte tlačítko Přidej, v číselníku očkování nastavte kurzor na první dávku potřebného očkování a stiskněte Přenes nebo Enter.

  20210301 ISIN 04 číselník očkování výběr první dávky

  V zobrazeném detailu dávky program předplní datum provedení očkování na dnešní den a naplní označení šarže, její exspirace, aplikační cestu, místo aplikace a první indikaci podle číselníku očkování.

  20210301 ISIN 05 nové očkování dávka

  Pokud nepotřebujete nic měnit či doplnit, stiskněte OK+Odešli. Program záznam dávky uloží do očkovacího průkazu v AMICUSu a odešle na ISIN. O úspěšném odeslání informuje krátké informační potvrzení.

  20210301 ISIN 06 ISIN potvrzení uložení

  Pokud nevyplníte všechny povinné položky, program uložení nedovolí.

  Zápis další dávky, vakcinace už je založená v očkovacím průkazu

  Když už má pacient první dávku, lhostejno jestli z očkovacího centra nebo Vaší ambulance, má v očkovacím průkazu připravený záznam i pro druhou dávku. Ten se automaticky připraví hned při založení záznamu první dávky  ať už při zapsání v AMICUSu, nebo stažením první dávky z ISINu.

  K rychlému zápisu slouží tlačítka Očkováno dnes / Očkováno dne.

  20210301 ISIN 11 průkaz zápis druhé dávky

  Nastavte kurzor na řádek druhé dávky a stiskněte Očkováno dnes. Program doplní do záznamu

  • datum provedení očkování na dnešní / zadané
  • název očkovací látky podle číselníku očkování
  • šarži očkovací látky podle číselníku očkování
  • datum exspirace očkovací látky podle číselníku očkování

  záznam uloží do očkovacího průkazu v AMICUSu a odešle do systému ISIN.

  Pokud dopisujete zápis očkování aplikovaného v jiný den, použijte místo tlačítka Očkováno dnes tlačítko Očkováno dne a zadejte datum aplikace. Další postup programu je shodný.

  Můžete použít také zobrazení záznamu dávky tlačítkem Prohlížej. Vyplňte datum aplikace dávky, program doplní další položky podle číselníku očkování. Uložte a odešlete tlačítkem OK+Odešli.

  Stav vakcinace nenastavujte, to dělá automaticky ISIN. ISINem nastavenou hodnotu AMICUS příště stáhne i do lokální databáze AMICUSu. Jedinou výjimkou je přerušení očkování, vizte dál v kapitole Stav vakcinace, předčasné ukončení očkování.

   

  Indikace vakcinace se vztahuje ke všem dávkám společně a zapisuje se u první dávky, tam ji lze i později změnit. V záznamu dalších dávek ji editovat nelze.

   

  Oprava záznamu dávky

  Zobrazení detailu jednotlivé dávky můžete vidět po stisku tlačítka Prohlížej (Alt+O, dvojklik myši).
  Pokud údaje doplňujete nebo měníte, stiskněte OK+Odešli, i změny je potřeba odeslat na ISIN.

   

  Stav vakcinace, předčasné ukončení očkování

  Stav vakcinace nastavuje ISIN a z AMICUSu ho nelze měnit kromě jediného případu uvedeného dále.

  Stav může nabývat těchto hodnot:

  • Indikováno    pacient se založeným záznamem na ISIN bez zapsané dávky
  • Probíhající    pacient má zahájené očkování
  • Ukončené     pacient má ukončené očkování
  • Zrušeno        pacient má očkování zastavené, nedokončené

  Uživatelsky z AMICUSu lze nastavit na probíhajícím očkování stav na Zrušeno. To udělejte v případě, že pacient už nedostane druhou dávku a vakcinace končí po první dávce, například z důvodu významných nežádoucích účinků.

  Zápis přerušení vakcinace

  Přerušení vakcinace nastavením na stav Zrušeno nelze zkombinovat do jednoho kroku s případným zápisem důvodů zrušení do pole Poznámka. Nastavte Stav na Zrušeno, uložte a odešlete na ISIN, potom zapište důvod do pole Poznámka a znovu uložte a odešlete na ISIN.

   

  Práce s očkováními neodesílanými na ISIN se nemění.

   

  Doplnění nebo úprava identifikačních údajů pacienta na ISIN

  Identifikační údaje pacienta vedené v ISIN můžete opravit nebo doplnit údaji vedenými v AMICUSu. V očkovacím průkazu (Karta > Zdr.ú. > Očkování nebo Karta > ikona Očkování v nástrojové liště) stiskněte tlačítko I.Ú. v ISIN. AMICUS stáhne z ISIN tam uložené údaje mobil, e-mail a zdr. pojišťovna a zobrazí je společně s údaji uloženými v AMICUSu. Údaje můžete případně ještě změnit a zapsat do ISIN tlačítkem Přenes do ISIN. Do ISIN tak můžete dát kontaktní údaje na osobu, která se stará o organizaci očkování pacienta. Údaje v okně Identifikační údaje v kartě pacienta se nezmění.

  20210407 ISIN zákl info 102 doplnění IU do ISIN průkaz

   

  Oprava/doplnění údajů se spouští při zápisu pacienta na očkovací seznam a při zápis očkování do ISIN v kartě pacienta. Může proběhnout i automaticky, to si zvolte v konfiguraci v Odeslat IU pacienta do ISIN nikdy / na dotaz / vždy  (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > IU+ZU > Medikace  > Očkování).

  Při hromadném zápis pacientů na očkovací seznam (Kartotéka > Skupina > Hromadné příkazy > Zápis pacientů na očkovací seznam ISIN) se doplnění údaj nedělá.

   

  20210407 ISIN zákl info 103 doplnění IU do ISIN konf

   

  Filtr zobrazení v očkovacím průkazu všechna očkování / jen ISIN

  Pokud používáte agendu očkování i pro další vakcinace kromě Covid-19, případně máte v očkovacích průkazech pacientů nepoužívaná očkování z minulosti, můžete omezit zobrazení v očkovacím průkazu pomocí filtru na jen očkování systému ISIN, tj v současnosti jen očkování na Covid-19.
  Zobrazení zvolte radiovým přepínačem

  • očkování všechna
  • jen ISIN

  20210301 ISIN 13A průkaz filtr zobrazení

  Preferovaný způsob nastavte volbou "V očkovacím průkazu pacienta zobrazit jen očkování odesílaná na ISIN"
  v konfiguraci Služby > Konfigurace > Karta pacienta > IÚ+ZÚ.
  Přednastavená volba je zobrazovat všechna očkování.

  20210301 ISIN 12 konfigurace filtr očk_průkazu

   

  Vymazání vakcinace z očkovacího průkazu

  Pokud vymažete vakcinaci z očkovacího průkazu pacienta, změna se neprojeví na ISIN, tam se vakcinace nesmaže a při další aktualizaci podle ISIN se nahraje zase do AMICUSu. Pokud chcete udělat změnu na ISIN, záznamy můžete v AMICUSu editovat a znovu na ISIN odeslat.

   

  Zobrazení vakcinace pacienta v Důležitých upozorněních

  Funkce ukáže stav vakcinace pacienta automaticky po otevření karty. Na její přípravě pracujeme, zatím není k dispozici.

   

  Výběr pacientů vhodných k očkování  výběr skupiny

  Pokud jde o informace k výběrům pacientů, vizte samostatný článek zde.

   

  Očkovací seznam na ISIN  zařazení / odebrání pacienta, zobrazení seznamu

  Pokud jde o informace k očkovacím seznamům, vizte samostatný článek zde.

   

   

  Hromadný zápis do dekurzu a do dokladu pojišťovny pro skupinu pacientů

  Hromadný zápis textu do dekurzu a zápis výkonů do dokladu pojišťovny pro vybranou skupinu pacientů využijete i při očkování i testování na Covid-19. Další informace zde.

   

  Tiskopisy související s testováním

  Pokud potřebujete svým pacientům vystavit dokumenty související s agendou COVID-19, jsou pro Vás k tomuto účelu připravené následující tiskopisy. Najdete je v seznamu tiskopisů Kartotéka > Karta > Tisk > Tiskopisy/eŽádanky. Bližší informace zde

   

  Žádanka na testování v kartě pacienta

  Elektronickou žádanku na Covid-19 můžete použít jako žádanku a test nebo pro zápis výsledku testu. Jak si přístup k ní nastavit a jak ji použít se dočtete zde.

  .

  Certifikát o provedené vakcinaci

  Pacientovi s ukončenou vakcinací vystavuje ÚZIS certifikát o vakcinaci. Certifikát je soubor v pdf formátu, stránka A4. Můžete ho stáhnout i pomocí AMICUSu a pacientovi vytisknout nebo předat jiným způsobem.
  Certifikát stáhněte a zobrazte stiskem tlačítka Tiskni certifikát v okně zobrazení dávky. Zobrazí se v internetovém prohlížeči.

  20210301 ISIN 20 certifikát vakcinace

   

  Další informace k tématu COVID-19 v našich ambulantních programech najdete ve vytvořeném přehledovém článku.

  .

  Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
  Petr Krásný

  Jak se Vám líbil článek?

  Celkové hodnocení: 4/5