AMICUS: Komfortní hledání a třídění v tiskopisech v kartě pacienta

13.1.2023 Podívejte se v článku jak efektivně spravovat tiskopisy v kartě pacienta novými nástroji pro hledání a třídění.

Správa tiskopisů v kartě pacienta

Agenda tiskopisů v kartě pacienta se dočkala úprav, po kterých byla už delší dobu poptávka. S neustále narůstajícím množstvím tiskopisů, které musíte vyplňovat, se zhoršovala orientace v dlouhém seznamu tiskopisů. V AMICUSu jsou nástroje na konfiguraci seznamu, ale vlastní údržba byla stále pracnější, proto jsme funkce okna přepracovali s cílem

  • zjednodušit vyhledávání správných tiskopisů
  • skrýt staré tiskopisy nahrazené novějšími verzemi

Okno Tisk (Karta pacienta > Tisk) jsme rozdělili na dvě záložky. V první je práce s tiskopisy, ve druhé pak zbývající funkce tisk dokumentace, pozvánek. Tisk štítků je dostupný tlačítkem pod záložkami. Důležité změny se týkají záložky Tiskopisy.

Hledání a možnosti zobrazení tiskopisů

Vyhledání tiskopisu podle části názvu

V záložce Tiskopisy je nové vyhledávací pole Filtr (Alt+F). Když do něj zapíšete část názvu tiskopisu, AMICUS tento text vyhledá a v obou seznamech v okně zúží zobrazení na záznamy, ve kterých je hledaný text obsažený. Funkce hledá zadaný text v celém názvu, název tiskopisu nemusí tímto textem začínat, ale může ho obsahovat i uvnitř názvu. Napíšete-li například do vyhledávacího pole "souhlas", AMICUS vybere tiskopisy Souhlas s očkováním i Nesouhlas s očkováním.

20230113 Tiskopisy správa 01 filtr

Tématické skupiny tiskopisů

Tiskopisy jsme také roztřídili do sedmi tematických skupin. Pokud nenajdete hledaný tiskopis pomocí filtru, použijte zobrazení podle tématických skupin. Skupiny jsou

  • Žádanky a poukazy
  • Posudky
  • Hlášení a nálezy
  • Potvrzení
  • Souhlasy
  • Obecné formuláře
  • Vlastní a nezařazené

Ve výchozím nastavení se v nabídce zobrazují tiskopisy všech skupin. Přepínat skupiny lze myší výběrem ze seznamu nebo z klávesnice horkými klávesami.

20230113 Tiskopisy správa 02 skupiny

Řazení tiskopisů, přehled o nových tiskopisech, náhledy a šablony

V nabídce řazení tiskopisů jsme doplnili možnost seřazení podle Aktualizace tiskopisu. V tomto nastavení AMICUS seřadí tiskopisy podle data jejich poslední aktualizace, můžete se tedy podívat, jaké nové tiskopisy v poslední době v programu přibyly, případně byly jejich starší verze aktualizované.

 

20230113 Tiskopisy správa 03 serazeno dle

 

Náhled na tiskopisy a správu šablon můžete nově otvírat i ze seznamu tiskopisů klikem na ikonky v řádku tiskopisu:

  šablona

  náhled

20230113 Tiskopisy správa 04 náhled

 

Nastavení velikosti okna

Velikost okna si přizpůsobte podle potřeby Vaší pracovní plochy. Tahem myší za pravý dolní rok nastavte vhodnou velikost.

 

20230113 Tiskopisy správa 05 roztažení okna

 

Skrytí starých verzí tiskopisů

V AMICUSU vzniklo v průběhu vývoje více než 200 tiskopisů. Řada z nich už je neaktuálních a velká část našich uživatelů nemá čas ani chuť tento seznam v aktuálním stavu udržovat. Proto jsme vybrali ty, o kterých víme nebo se domníváme, že už se nepoužívají, a skryli jsme je z nabídky v okně Tisk v kartě pacienta. Tiskopisy samozřejmě v programu zůstávají, jen se nenabízí v kartě k použití.

Výběr jsme se snažili udělat co nejlíp, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že z nabídky zmizel tiskopis, který používáte. Pokud se to stane, lze ho do nabídky v kartě snadno vrátit v konfiguraci tiskových prací zaškrtnutím volby Nabízet v seznamu tiskopisů.

Chcete-li například vrátit do nabídky v kartě starší tiskopis Návrh na lázeňskou péči 3 (je označený červeným přeškrtnutým pruhem, tj. nenabízet v kartě), nastavte ho v seznamu v Konfiguraci tiskových prací a tlačítkem Prohlížej otevřete jeho detail. V okně tiskopisu zaškrtněte Nabízet v seznamu tiskopisů a nastavení uložte stiskem OK. Tiskopis dostane zpátky označení zelenou fajfkou a bude se nabízet k použití v kartě pacienta.

 

20230113 Tiskopisy správa 06 skrytí tiskopisu

 

Zatřídění uživatelsky vytvořených tiskopisů do tématických skupin

Uživatelsky vytvořené tiskopisy můžete také zatřídit do tématických skupin, stejně jako jsou tiskopisy dodané námi v aktualizacích. Zatřídění udělejte výběrem ze seznamu vedle názvu tiskopisu v Karta > Tisk > Uživ.formuláře > Prohlížej.

Nezatříděné tiskopisy jsou ve skupině Nezařazené formuláře.

 

20230113 Tiskopisy správa 07 zatřídění do skupiny

 

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5