AMICUS: Použití filtrů Výběr skupiny a práce se skupinami pacientů při očkování a testování na Covid-19, aktualizace 7.4.2021

25. 1. 2021 Pacienty vhodné k očkování nebo testování najdete snadno pomocí filtru Výběr skupiny v kartotéce. Pro očkování i hromadné testování využijte skupiny pacientů a možnost hromadného oslovení pomocí sms. Článek uvádí příklady a upozorňuje na správný způsob použití filtru.

Vyhledání pacientů k doporučení k očkování proti Covid-19

Pacienty k očkování nebo testování na Covid-19 najdete snadno pomocí filtru Výběr skupiny v kartotéce.
Článek uvádí příklady a upozorňuje na vlastnosti důležité pro správné použití.

 

Funkci pro vyhledání pacientů vyvolejte z okna Kartotéky stiskem tlačítka Výběr sk., pokračujte Vyber skupinu podle parametrů.

20210125 Covid19 Výběr skupiny 01 Zavolání filtru

Zobrazí se okno Výběr skupiny pacientů. Má tři záložky, na kterých můžete zahrnout do výběru velkou část údajů vedených o pacientech, medicínského i administrativního charakteru.

Pro správné použití ukážeme nejdříve princip, jak zadávat data do filtru  správný zápis je základním předpokladem dosažení správného výsledku.

Vyhledávání v obecných textových položkách je připravené na to, aby funkce uměla rozlišit nevyplněné záznamy a záznamy s libovolným obsahem. 

V textových polích je možné (na obr. označeno červeně) vyhledávat jakýkoli text (indikuje to zástupný znak „*“, tato situace je přednastavená) nebo konkrétní řetěz znaků.

U složitějších filtrů je ještě volba na zaškrtnutí, jestli s vyhledávacím polem chcete nebo nechcete pracovat.

Příklad na výběru podle praktického lékaře

Zápis textu si ukážeme na jednoduchém příkladu výběru podle příslušnosti k praktickému lékaři.

20210125 Covid19 Výběr skupiny 02 Výběr příklad PL​​

Chcete-li najít všechny pacienty, kteří mají v kartě Identifikační údaje vyplněného praktického lékaře (jakéhokoli), zadejte do pole jméno  „*“

Pokud do textového pole nenapíšete nic, program najde pacienty, u kterých praktický lékař chybí.
Pokud do textového pole napíšete „ová", program vybere pacienty, u kterých je praktický lékař např. Novák, Horová, a vynechá pacienty s PL Kubelka, Horská atd..

 

Protože vyhledávací pole filtrů jsou různých typů (volný text, numerické údaje, datumy, číselníkové údaje) a každý typ má jiné konvence zápisu, velmi doporučujeme podmínky nastavovat podle podrobného návodu v uživatelské dokumentaci. Stiskem tlačítka Nápověda otevřete přímo kapitolu Výběr skupiny pacientů. 

 

Zobrazení všech pacientů v kartotéce

Návrat k zobrazení všech pacientů v kartotéce, tedy zrušení všech filtrů, udělejte volbou Výběr sk. > Ukaž všechny pacienty.

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 03 Zrušení filtru​​

 

 

.

V souvislosti s koronavirem se mohou hodit výběry uvedené v následujících příkladech.

Jednotlivé podmínky můžete zaškrtnout a nastavit současně, program najde pacienty vyhovující všem nastaveným podmínkám zároveň.

 

Podle věku a zároveň podle registrace (tj. vlastní registrovaní pacienti PL)

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 04 Výběr věk+registrace

 

Podle trvalých diagnóz

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 05 Výběr TDG

 

Podle dispenzarizace

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 06 Výběr dispenzarizace

 

Další výběry mohou být například

  • Podle pracoviště

  • Podle povolání

  • Podle BMI v dekurzu

  • Podle textu a diagnóz v dekurzu

  • Podle vlastních důležitých upozornění

 

Další funkce navazující na filtr Výběr pacientů

 

Skupiny pacientů

Pacienty vybrané pomocí filtru si můžete uložit do skupiny a vhodně si ji pojmenovat (Kartotéka > Výběr sk. > Vyber / ulož trvalou skupinu).

Přidejte novou skupinu, pojmenujte ji a potom do ní uložte aktuální seznam z kartotéky volbou Ulož z kartotéky. Obnovení uložené skupiny pacientů do kartotéky vyvolejte stiskem tlačítka Načti do kartotéky.

Seznam pacientů ve skupině je trvalý, nemění se se změnami v kartách pacientů, ani s těmi, které byly kritériem zařazení do skupiny.

20210125 Covid19 Výběr skupiny 11A Skupiny pac

Definované filtry

Aktuálně nastavený filtr si můžete uložit pro příští použití. Není tedy později nutné znova zaškrtávat a specifikovat výběrové podmínky. To se dělá v okně Výběr skupiny pacientů (Kartotéka > Výběr sk. > Vyber skupinu podle parametrů) po stisku tlačítka Def. filtry. Přidejte nový filtr, pojmenujte ho a potom do něj uložte aktuální nastavení volbou Ulož z kartotéky. Opakované použití filtru vyvolejte stiskem tlačítka Použij filtr.

Uložený filtr je parametrický, tj. například výpočet věku se počítá k aktuálnímu datu použití filtru a do seznamu pacientů nad 80 let se mohou dostat i noví, kteří při minulém výběru podmínku ještě nesplňovali.

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 12 Def filtry

 

Hromadné oslovení pacientů a zápisy ve vybrané skupině

Se skupinou vybraných pacientů nebo její podmnožinou můžete dělat další operace. Jejich seznam najdete v okně Hromadné příkazy (Kartotéka > Skupina > Hromadné příkazy).

Pacienty můžete oslovit pozvánkou na očkování nebo testování pomocí e-mailu nebo SMS. Vybraným pacientům můžete do dokumentace hromadně vložit zápis o očkování nebo testování do dekurzu, zapsat výkony do pojišťovny. Lze si také hromadně udělat v jejich kartách nějakou poznámku pomocí záznamu v Důležitých upozorněních nebo v položkách Info1 a Info2 v Identifikačních údajích.
Pacienty můžete i vložit do dispenzární skupiny, to by šlo využít například k hlídání a pozvání na druhou dávku vakcíny.

 

20210125 Covid19 Výběr skupiny 14 Hrom příkazy

Export seznamu pacientů do Excelu

Skupinu pacientů v kartotéce můžete uložit do excelového souboru k dalšímu zpracování mimo AMICUS. Na seznamu pacientů klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte druh exportu podle potřeby. První dvě volby exportují sloupce zobrazené v seznamu, druhé dvě volby exportují i další sloupce příslušné zdrojové databázové tabulky. Je to obecná funkce fungující na seznamech v AMICUSu a podle požadavku GDPR mohou být některé položky databází zašifrované.

20210125 Covid19 Výběr skupiny 13 Seznam do excelu

.

Další informace k tématu ISIN a Covid-19 najdete v článku zde.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

 

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5