AMICUS: Připravujeme k vydání červencovou verzi programu, podívejte se na novinky posledního kvartálu

21. 7. 2021 Připravujeme k vydání červencovou verzi programu AMICUS®, seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet nových funkcí v programu AMICUS.


Řešili jsme stále úkoly související s pandemií koronaviru, část kapacity jsme věnovali pracem na zvýšení stability spolupráce AMICUSu s externími moduly a došlo na některé připomínky z praxe. Za Vaše náměty děkujeme, ty nejzajímavější se budeme dále snažit zpracovat.  

 

Kompletní aktuální přehled novinek najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

  TémaFunkce
  kartotékaTisk seznamu pacientů v kartotéce jsme doplnili o číslování řádků a celkový počet pacientů v seznamu (Kartotéka > Skupina >Tisky > Seznam).
Při zakládání nové karty pacienta AMICUS hlídá kromě dosavadní duplicity rodného čísla nově ještě duplicitu čísla pojištěnce. Pomůže zabránit nechtěné duplikaci karet u cizinců.
  komunikaceV modulu obecné propojky GDT jsme rozšířili možnosti předávání příloh k naměřeným hodnotám z přístroje, zlepšili hlášení k nastavení a průběhu komunikace a k ruce připravili návod na použití (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Spol. nastavení  > Nástrojová lišta-Prohlížej > Obecné propojení GDT > Prohlížej > Konfigurace).
Služba MEDICAL NET má rozšířené nastavení pro běh na protokolu HTTP 1.0, jak vyžadují některé serverové verze operačního systému.
V komunikaci mezi komponentami programu se projevovala nestabilita spojená s některými verzemi operačního systému Windows. Zlepšení přináší nové verze komunikačních knihoven pro eRecept, eNeschopenku, ISIN a lékové interakce.
Hromadné odesílání SMS z Knihy objednávek končilo chybou, ta je opravená.
  medikaceV agendě racionální preskripce VZP je nově zavedené automatické stahování aktuálního seznamu léků z VZP do AMICUSu přes internet bez potřeby aktualizace AMICUSu.
Při vystavení receptu na lék, který je v PC-brevíři, ale není v číselníku léků VZP, na to program upozorní a vypíše kód i název a doplněk názvu léku.
Při pokusu o tisk receptu ze záznamu medikace s lékem, který už není v aktuálním číselníku léků VZP, byl v upozornění kód zrušeného léku. Pro snazší orientaci jsme informaci jsme doplnili ještě o název léku.
Zobrazení lékových interakcí, které musí z legislativních důvodů přejít na on-line kontrolu interakcí u jejich poskytovatele, jsme doplnili o úpravy zvyšující stabilitu při načítání a zobrazování dat. Přepnutí na on-line režim udělá AMICUS automaticky. Do konečného vyladění celého systému bude dočasně k dispozici ještě off-line provoz (dočasné zapnutí je možné v konfiguraci - Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Medikace > Lékové interakce > Použít on-line interakce).
Pro agendu medikace jsme doplnili funkci, která umožní hromadně změnit předvolený způsob předávání receptu pacientům nastavený v kartě Identifikační údaje > eRecept. Najdete ji v Kartotéka > Skupina > Hromadné příkazy > Změna způsobu předávání receptu v Ident. údajích. Vhodné pacienty můžete vybrat nejdřív pomocí Výběru skupiny. Při změně na sms nebo mail se změna provede jen těm, kteří mají tento příslušný údaj v Identifikačních údajích vyplněný.
Výpočet, na jak dlouho vydrží léky, nepočítal správně v případě, že opakovaně předepsaný lék nenavazoval na předchozí předepsání, tedy při stavu, kdy pacientovi došly léky před novým předepsáním. Chyba je opravená.
V kalkulačce na výpočet doby, jak dlouho vydrží pacientovi léky, byl při kombinaci určitých podmínek interval započítaný dvakrát, chyba je opravená.
  očkováníV očkování jsme doplnili možnost smazání dávky na ISIN. Dávku na ISIN smažete stiskem Vymaž z ISIN v detailu dávky (Karta pacienta >Zdr. údaje/nástr. lišta > Očkování > Prohlížej). Funkce smaže záznam jedné vybrané dávky v ISIN, nemaže záznam v AMICUSU. Poslouží k opravě chyb vzniklých na ISIN (duplicit ap.). Připomínáme rozdíl funkcí - stisk tlačítka Vymaž z Amicusu v očkovacím průkazu pacienta (Karta pacienta >Zdr. údaje/nástr. lišta > Očkování) maže naopak dávky v AMICUSu a netýká se záznamů v ISIN. Vymazání z AMICUSu maže vždy celou vakcinaci, tj. všechny do ní patřící dávky.
V očkování se mění podmínky pro stažení certifikátu o očkování. ISIN očkování ke stažení nenabídne, když v jeho záznamu pacienta v ISIN chybí e-mail pacienta nebo je stav vakcinace označený "Indikováno".  AMICUS nově umožní pokus o stažení certifikátu i za těchto stavů.
V pediatrické verzi programu je nové upozornění na možnost očkování proti meningokokům pro děti mezi 1. a 2. rokem podle zák. č.48/1977Sb.
Stažení očkování z ISIN jsme upravili tak, aby AMICUS stáhl zapsanou dávku i v případě, že vakcinace je na ISIN označená jako teprve Indikovaná, nikoli Probíhající. Tato kombinace se v systému nově začala objevovat.
V očkování v okně detailu očkovací dávky jsme změnili způsob ovládání seznamu indikací. Seznam indikací zobrazujeme jako samostatný číselník. Důvod je technický, na dosavadní rozevírací seznam je počet položek už příliš velký. Indikaci vybírejte obvyklým způsobem stiskem F2 nebo dvojklikem na položce Indikace 1 resp.2 (Karta > Zdr.ú. > Očkování > Prohlížej) . Číselník je k vidění také v menu Číselníky > Indikační skupiny COVID19.
Do seznamu tiskopisů jsme doplnili informovaný souhlas s očkováním Moderna. Tiskopis je v menu Karta > Tisk > Tiskopisy/eŽádanky pod COVID inf.souhlas Moderna. Tiskopis je vytvořený jako uživatelsky definovaný, můžete ho upravit podle své potřeby.
Při zápisu očkovací dávky a následující změně mobilního čísla nebo e-mailu pacienta na ISIN někdy ISIN stihl vygenerovat a odeslat certifikát o očkování ještě na původní e-mail či mobil. Pořadí jsme otočili, nejdřív AMICUS udělá aktualizaci identifikačních údajů a až potom odešle zápis dávky do ISIN.
Po zápisu poslední dávky na ISIN může AMICUS hned nabídnout tisk certifikátu pro pacienta. Tisk se bude řídit podle nastavení v konfiguraci ve volbě Nabídnout tisk certifikátu po zápisu poslední dávky do ISIN. Možnosti jsou nikdy / na dotaz / vždy. Nastavte v menu Služby > Konfigurace > IU+ZU > Očkování.
Stažení certifikátu o očkování pro pacienta někdy trvalo delší dobu, než AMICUS předpokládal, a toto vedlo do chyby programu. Situace je ošetřená.
V žádance o test/zápis testu COVID jsme předávané rodné číslo nahradili číslem pojištěnce.
Zápis dávky očkování do ISIN jsme doplnili o jméno provádějícího zdravotnického pracovníka. Použije se dlouhý podpis nastavený v účtu přihlášeného uživatele (Služby > Uživatelé > Uživatel, práva).
Po úspěšném zápisu očkovací dávky do ISIN lze automaticky propsat tuto informaci do dekurzu. Nastavte si to zaškrtnutím volby Aut. kopie zápisu očkování po zápisu do ISIN do dekurzu (Služby > Konfigurace > IU+ZU > Očkování). Do dekurzu se zapíše název očkování, poznámka, očkovací látka, šarže a indikace.
Do seznamu tiskopisů jsme doplnili informovaný souhlas s očkováním Johnson&Johnson. Tiskopis je v menu Karta > Tisk > Tiskopisy/eŽádanky pod COVID inf.souhlas Johnson. Tiskopis je vytvořený jako uživatelsky definovaný, můžete ho upravit podle své potřeby.
Po stisku tlačítka Očkováno dne (Karta pacienta > Zdr. údaje > Očkování) program končil chybou "Chybí příkaz parametr".
Chyba je opravená.
Při doplňování tiskopisů Amicus u části instalací špatně nahrál tiskopis COVID inf.souhlas Johnson a přepsal jím tiskopis COVID potvrzení prodělání ang. Aktualizace 11.62.01 doplní zpět smazaný COVID potvrzení prodělání ang., Potvrzení prodělání vydaná na verzi 11.58.01 ale zůstanou v kartě pacienta v seznamu vydaných tiskopisů pojmenovaná COVID inf.souhlas Johnson, to bohužel nelze zpětně opravit. 
  pojišťovnaČíselník IČP VZP přechází na automatické stahování do AMICUSu přes internet. V programu bude aktuální stav bez potřeby aktualizace AMICUSu.
ZP 333 mění sídlo a fakturační a korespondenční adresu. Pokud používáte dosavadní adresu Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, AMICUS ji automaticky nahradí novou adresou Lazarská 1718/3, 11000, Praha 1 (Číselníky > Zdravotní pojišťovny > Prohlížej). 
V gynekologické verzi byla chyba v sestavení kapitační dávky pro pacientku mladší 15 let, chyba je opravená.
V přehledu regulačních výkonů byla chybně uvedená cena výkonu 09543, cena je opravená na 35 Kč (Přehledy > Regulační výkony).
Při jistém nastavení práce se sdruženými a klinickými výkony v dokladu ZP se nepropsala řádková diagnóza do hlavní. Chyba je opravená.
Při použití sdruženého výkonu v dokladu ZP, ke kterému se automaticky doplňuje ještě další výkon podle číselníku Regulace, klinické výkony, program špatně nastavil přístupnost tlačítek pro editaci. Chyba je opravená.
  tiskyKonfigurační nastavení tiskáren jsme rozšířili o funkce, které umožní hromadně změnit tiskárnu u tiskových prací v globálním i lokálním přiřazení tiskárny. Důvodem jsou aktualizace Windows, které bez možnosti volby mění názvy tiskáren, a promítnutí tohoto do nastavení Amicusu bylo velmi pracné (Služby > Karta pacienta >Tisky > Konf. tisk. prací > Nastav globální / Nastav lokální). 
  výsledkyAktualizovali jsme národní číselník laboratorních metod. Používá se k automatickému doplnění některých důležitých položek, pokud tyto chybí ve výsledcích dodaných elektronicky z laboratoře.

 

 

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5