AMICUS: Připravujeme k vydání dubnovou verzi programu, podívejte se na novinky posledního kvartálu

17. 4. 2023 Připravujeme k vydání dubnovou verzi programu AMICUS®, seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet nových funkcí v programu AMICUS za 1. kvartál 2023.

Nejzajímavějšími novinkami pro Vás mohou být trvalý přehled o dostupnosti léků na trhu, zrychlené automatické doručování číselníků VZP, hromadná změna způsobu doručování receptů a poukazů pacientům nebo nové hlídání lékových interakcí léků. 
Kompletní aktuální přehled novinek najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

TémaFunkce
komunikaceVe službě CLICKBOX jsme upravili komunikaci na síti snížením množství předávaných dat s cílem zvýšení rychlosti a zmenšení zátěže sítě.
Seznam pro výběr SSL certifikátu neukazoval po otevření okna nastavený certifikát, vlastnost jsme doplnili.
Otevření okna pro výběr certifikátu ze seznamu nainstalovaných vedlo na chybu v případě, že zde dosud nebyl nikdy použitý žádný certifikát. Chyba je opravená.
medikaceZpůsob předávání receptů i poukazů pacientům zapsaný v identifikaci každého pacienta můžete hromadně přenastavit z jednoho způsobu na jiný, např. z Tisk na SUKL sms. Použijte Kartotéka > Skupina > Hromadné příkazy >  Změna způsobu předávání receptu, resp. poukazu v Ident.údajích.
V nově založených kartách AMICUS předplní způsob předání receptu na SUKL sms.
V agendě medikace jsme zapracovali informace o aktuální dostupnosti léků na trhu. Léky aktuálně známé jako nedostupné jsou označené vykřičníkem ve žlutém trojúhelníku v číselníku léků (Číselníky > Jednotlivé číselníky VZP > Léky), v Brevíři (Číselníky > PC brevíř) a v okně založení nové nebo opravy dřív zapsané medikace (Karta pacienta > Medikace >Přidej resp. Prohlížej). Podrobnosti k dostupnosti zobrazte klikem na tuto ikonu. Informace se opírá o data poskytovaná SÚKLem a aktualizace je automatická každý den.
Při zjišťování on-line interakcí na internetu s kolísavou rychlostí mohlo dojít ke ztrátě některé odpovědi ze serveru. Situace je ošetřená kontrolou v Amicusu. 
Do číselníku očkování jsme připravili funkci, která usnadní naplnění číselníku běžnými očkováními pro odbornosti 001 a 002. Očkování připravená podle schemat převzatých ze SUKLu vytvoří funkce Předplň obsah (Číselníky > Seznam očkování). Ke spuštění je potřebná asistence zákaznické podpory.
V modulu lékových interakcí jsme zavedli indikaci závažnosti interakce na tlačítku v příslušných oknech (Karta > Medikace, Založení nové medikace, Prohlížení záznamu medikace). Nahrazuje otvírání grafu interakcí, Pokud chcete zobrazit graf, stiskněte tlačítko Interakce. Upravené chování lépe pracuje s internetovým vyhodnocováním závažnosti.
Nabídka očkování Prevenarem 13 je upravená, nezobrazuje se dřív než po pěti letech od poslední aplikace.
Při  odesílání průvodky ePoukazu na e-mail lze osobní e-mail pacienta nahradit e-mailem jednoho z rodičů, případně vložit jiný e-mail (Karta > Medikace > Přidej/Prohlížej PZT > Tiskni > Parametry odeslání). 
očkováníV očkování při pokusu o stažení vakcinace zapsané na ÚZIS se v případě, kdy pacient neměl žádný záznam vakcinace, objevila Neznámá chyba, nepodařilo se dekódovat odpověď. Způsobila to změna formátu vrácených dat, dekódování jsme upravili.
V souvislosti s převodem eOčkování ze SÚKL na ÚZIS jsme upravili popisky a názvy v konfiguraci souvisejících nastavení. Dřívější nastavení pro ISIN je teď nastavením pro ÚZIS a zahrnuje nastavení pro jak covidová, tak necovidová očkování (Služby > Uživatelé > Prohlížej >Očkování ÚZIS).
Do očkovacího průkazu pacienta jsme doplnili funkci na vyčištění průkazu od nepoužitých záznamů, vzniklých nejčastěji nechtěným zaplánováním nevhodným nastavením konfigurace. Funkce je dostupná pod tlačítkem Vyčisti průkaz (Karta > Zdr. údaje > Očkování). Nabídne k vymazání všechna nezahájená očkování, tj. ta, která nemají aplikovanou ani jednu dávku ze schématu. 
K agendě očkování jsme doplnili funkci, která umožní na ÚZIS poslat záznamy, které byly uložené k dodatečnému odeslání stiskem OK+Odeslat v době, kdy je nepřijímal SÚKL ani jsme neposílali na ÚZIS (tj. od 1. 12. 2022 do instalace verze 12.00.01). Takové záznamy jsou označené žlutou fajfkou. Funkce je jednorázově zapíše do úložiště ÚZISu. Později vytvořených záznamů očkování uložených v programu a neodeslaných na ÚZIS se tato funkce netýká. Funkci najdete v menu Služby > Správa dat > Hromadné odeslání neodeslané vakcinace od 1. 12. 2022.
Agendu očkování na ÚZIS jsme doplnili o zápisy očkování cizinců a novorozenců nezapsaných ještě v registru obyvatel (Karta > Zdr.údaje > Očkování >Přidej).
V očkování proti Covid 19 jsme odstranili z programu funkce pro práci s očkovacími seznamy pro očkovací centra, jejich používání skončilo.
Při pokusu o smazání jedné dávky z vícedávkové vakcinace na ÚZIS program záznam nesmazal nebo nesprávně ohlásil chybu. Chyba je opravená.
ostatníVe skladu podepsaných dokumentů jsme funkci exportu dokumentů doplnili o seznam exportovaných dokumentů (Administrativa -> Sklad eParafa Export vše).
Ve skladu příloh je nová funkce pro export příloh do zvolené složky, např. pro účel přiložení k další dokumentaci. Součástí je seznam exportovaných dokumentů (Administrativa -> Sklad ePříloha -> Export vše).
Aktualizovali jsme obsah a zlepšili ovládání číselníku zemí. Používá se v očkování, neschopenkách a v některých tiskopisech.
pojišťovnaOd 1. 4. 2023 se mění účtování péče ukrajinským uprchlíkům registrovaným u odborností 001 a 002. Účtování kapitační platby a kapitačních výkonů se řídí stejnými pravidly jako u běžných domácích pojištěnců. Sestavení dávek a výpočet cen za období od 1. 4. 2023 jsme upravili, není potřeba žádný zásah do nastavení.
V přehledu regulačních výkonů jsme opravili aktuální ceny regulačních výkonů podle vyhlášek (Přehledy > Regulační výkony).
Program má novou funkci na automatické doručování číselníků VZP do počítače. AMICUS si pravidelně kontroluje vydání nové sady číselníků na serveru, tu automaticky stáhne do počítače a připraví k použití. Indikace je na ikoně zeměkoule v nástrojové liště kartotéky a karty - pokud jsou k dispozici nové číselníky, objeví se na ikoně vykřičník. Klikem na ni zobrazte podrobnosti.
Vykazování očkování OL BEXSERO u dětí do 20 měsíců věku jsme upravili tak, že nabízí vykázání ZUM se zvýšenou úhradou pro všechny tři dávky očkování (Karta > doklad pojišťovny > ZUM).
pokladnaV návaznosti na legislativní ukončení EET jsme upravili příslušné funkce v programu.
prac.nesch.V eNeschopence můžete v hromadném odbavení Potvrzení o trvání PN měnit datum, ke kterému se potvrzení vztahuje. V přehledu (Přehledy > Pracovní neschopnosti > Potvrzení trvání) klikněte na Odeslat, nastavené datum si program zapamatuje pro potvrzení na další neschopence.
tiskopisyV tiskopisech Poukaz na vyšetření K A5, Poukaz na vyšetření K A5-SEVT a Příkaz ke zdravotnímu transportu se neotvíral přednostně uživatelský číselník diagnóz, nedostatek je opravený.
Tiskopis Lékařský posudek 4 na některých kombinacích počítač - tiskárna občas končil při tisku chybou síťového konfliktu s tiskárnou. Situaci jsme ošetřili.
Tiskopis Příkaz ke zdr. transportu 4 si při uložení nezapamatoval nastavenou adresu Odkud. Chyba je opravená (Karta > Tisk > Tiskopisy > Příkaz ke zdrav. transportu 4).
výsledkyV elektronických laboratorních žádankách jsme na žádosti z laboratoří doplnili další možnosti pro vyplňování parametrů k žádaným vyšetřením. Také jsme udělali novou funkci na zobrazení sdělení laboratoře ambulanci, to může být doručené v katalogu metod konkrétní laboratoře. Pokud laboratoř sdělení použije, objeví se indikace vykřičníkem v modrém kolečku v seznamu eŽádanek a v detailu eŽádanky (Karta pacienta > Tisk) nebo v seznamu šablon (Karta pacienta > Tisk > Šablony eŽádanka). Obsah sdělení otevřete klikem na tuto ikonu.
Funkci filtru "Načítat jen výsledky, dekurzy a zprávy" aplikovaného při načítání dat z elektronicky došlé dokumentace (Administrativa > Prohlížej > Ext.DASTA > Načítat jen výsledky, dekurzy a zprávy) jsme rozšířili na blok "u" - urgentní údaje. Při nastaveném filtru AMICUS tyto údaje při načítání dat došlých od konkrétního odesílatele nepřenese do karty pacienta.
V Adresáři jsme nastavili, aby AMICUS od laboratoří se systémem MEDICALC - MEX automaticky načítal jen výsledky, dekurzy a zprávy, nenačítal pojišťovnu, adresy a další došlé údaje. K tomu jsme založili záznam Laboratoř, Krajská nemocnice Liberec. Pokud už takový záznam pro MEDICALC v Adresáři existoval, jeho nastavení jsme nezměnili (Administrativa > Laboratoř, Krajská nemocnice Liberec > Prohlížej > Ext.DASTA > Načítat jen výsledky, dekurzy a zprávy).
V průvodkách elektronických laboratorních žádanek jsme na vyžádání z laboratoře změnili generování čárového kódu tak, aby neobsahoval pomlčky obsažené v textovém tvaru čísla žádanky pro lepší přehlednost.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5