AMICUS: Připravujeme k vydání lednovou verzi programu, podívejte se na novinky posledního kvartálu

23.1.2023 Připravujeme k vydání lednovou verzi programu AMICUS®, seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet nových funkcí v programu AMICUS za 1. kvartál 2023.

Hlavními novinkami jsou nová agenda ePoukazu pro prostředky zdravotnické techniky a upravené eOčkování odesílající záznamy na ÚZIS. Pokračovaly práce na podpoře komunikačního systému mezi ambulancemi a laboratořemi CGM CLICKBOX, na zlepšení stability provozu, a jako obvykle další funkce a úpravy podle potřeb praxe v tiskopisech. Řešili jsme také menší změny datového rozhraní zdravotní pojišťovny.
Kompletní aktuální přehled novinek najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

 

TémaFunkce
bezpečnostV obnově dat programu ze záložní kopie jsme ošetřili stav, kdy v záloze je poškozený některý ze souborů eParafy. AMICUS tuto situaci detekuje a umožní dokončit obnovu dat s přeskočením poškozeného souboru (Služby > Obnova dat z kopie).
karta pacientaV definovaných textech lze v připojované zdravotní dokumentaci vybírat z uložených lékařských zpráv i konzílií. Nabídka byla nepřesně označená Zprávy - výběr. Doplnili jsme označení na Zprávy a konzília - výběr (Číselníky > Texty > Prohlížej > Připojit Zdrav. dok.).
Služba kvalifikovaných časových razítek přechází na nový způsob vyžádání a stažení do ambulantního programu. Přinese lepší spolehlivost a zjednodušení správy. Přechod proběhne zcela automaticky, není potřeba nic nastavovat.
kartotékaV prohlížeči pdf souborů AMICUSu jsme aktualizovali zobrazovací knihovnu, na verzi podporující nové formáty pdf.
Upravili jsme komunikaci mezi AMICUSem a serverem poskytujícím časová razítka pro eParafu, úprava řeší konflikt při práci ze dvou stanic v síti.
komunikaceV ukončovací obrazovce bude AMICUS informovat uživatele systému CGM CLICKBOX o stavu zpracování odeslaných zpráv. Funkce se aktivuje 1.1.2023, aby měli všichni uživatelé čas na aktualizaci svých softwarů, což je podmínkou správné funkce na obou stranách komunikace. Po 1.1.2023 ukončovací obrazovka zobrazí počet zpráv na cestě a počet zpráv nedoručitelných. Za doručenou se zpráva považuje nahráním na počítač adresáta. Doručenka nerozliší jestli už ji otevřel a přečetl. Kontrola doručení se bude dělat na zprávy staré do 30 dnů. Ve skladu eNálezy (Administrativa > Sklad eNálezy) se mohou objevit zprávy, které zůstanou trvale ve stavu "Na cestě". To je důsledkem toho, že adresát zprávy stále nemá zaktualizovaný software a jeho stará verze nepotvrzuje doručení zpráv.
Službu CGM CLICKBOX jsme rozšířili o doručenky - funkci sledování doručení odeslané zprávy na počítač příjemce. Stav doručení zpráv můžete kontrolovat hromadně za všechny zprávy (Administrativa > Sklad eNálezy) nebo v kartě pacienta ze jeho zprávy (Karta > Další > Sklad eNálezy). Podrobnosti k průběhu doručení zobrazte klikem myši na barevnou značku v druhém sloupci sezamu.
Aktuální uživatelský návod ke službě CGM CLICKBOX je k dispozici přímo v okně nastavení služby po stisku tlačítka Uživatelský návod (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Komunikace > CLICKBOX-Prohlížej > Seznam institucí-Prohlížej).
Informování o důležitých událostech kanálem RSS zpráv jsme rozšířili na službu CGM CLICKBOX, budete tak moci dostat přímo v programu aktuální informace k používání služby.
medikaceV detailu poukazu na PZT je doplněná volba Typ úhrady (Karta > Medikace > Přidej/Prohlížej poukaz). V případě potřeby ji lze ručně změnit.
Tisk průvodky ePoukazu jsme podle požadavků zmenšili na velikost A5.
V pořízení ePoukazu pzt (Karta > Medikace > Přidej/Prohlížej poukaz jsme upravili pravidla vyplňování pro inkontinenční pomůcky podle požadavku validací na SÚKLu takto:
- Pro skupinu 02.01.01.01 AMICUS nastaví povinné dodržení vztahu stupně inkontinence a odpovídající úhrady (ke stupni inkontinence 1 přiřadí cenu UHR1 atd.). Úhradová cena musí být nenulová.
- Pro ostatní podskupiny skupiny 02 AMICUS nastaví nejbližší nenulovou cenu k zadanému stupni inkontinence. Týká se např. podložek pro inkontinenci.
V poukazu na inkontinentní pomůcky jsme upravili validaci vyplnění podle informace ze SÚKL. Stupeň úhrady a stupeň inkontinence si musí odpovídat jen u pomůcek z úhradové skupiny 02.01.01.01. U ostatních úhradových skupin je v číselníku pomůcek většinou uvedená jen cena UHR1, ale je možné zvolit stupeň inkontinence libovolný. 
U ePoukazu zapisuje AMICUS průběh komunikace s centrálním úložištěm SÚKL do seznamu podání. Využije se při řešení problémů v komunikaci. Seznam podání je přístupný v menu Přehledy > Sklad poukazů > Prohlížej > Seznam podání, nebo z karty pacienta Medikace > Sklad poukazů > Prohlížej > Seznam podání.
Při odeslání ePoukazu do úložiště SÚKL AMICUS nesprávně nastavil údaj Vlastnictví pojišťovny na Ano i když v zadání poukazu bylo Ne. Chyba je opravená.
očkováníAgenda necovidových očkování prochází úpravami pro přesun úložiště ze SÚKL na ÚZIS. V této první verzi převádí dosavadní záznamy necovidových očkování v AMICUSu na tvary vyžadované ÚZISem a umožňuje odesílat očkování pro pacienty z registru obyvatel ROB. V další verzi doplníme zápisy očkování cizinců a novorozenců a funkce pro hromadné odeslání záznamů necovidových očkování pořízených do AMICUSu od 1.12.2022. 
Z důvodu legislativní změny přestává ÚZIS v agendě očkování vracet do AMICUSu identifikační údaje pacienta. Nelze tak kontrolovat jejich správnost v registru očkování proti Covidu (Karta > Zdr. údaje > Očkování > I.Ú. v ISIN).
SÚKL přestane 30.11.2022 umožňovat zápis, editaci a mazání elektronických záznamů o očkování. Ukládání v AMICUSu bude dál možné lokálně v programu, do fronty k pozdějšímu odeslání. Tyto záznamy bude možné později zpětně zapsat do úložiště očkování na ÚZIS až bude uvedené do provozu, podle plánu to bude na začátku roku 2023.
pojišťovnaV gynekologické verzi je doplněná úprava vykazování podle úhradové vyhlášky na rok 2023. Po vykázání výkonu 63021 program nabídne nastavení termínu příští prevence. Platí jen pro registrované pacientky (Karta > Pojišťovna > Přidání výkonu).
Podle změny datového rozhraní VZP k 1.1.2023 jsme upravili načtení číselníku léků a číselníku doplňkových údajů k lékům. Přechod na novou strukturu proběhe automaticky v lednu 2023.
poukazyUvolňujeme novou agendu ePoukazu. Obsahuje následující funkce pro práci s ePoukazy:
• Vytváření elektronických poukazů a jejich odeslání na centrální úložiště SÚKL
• Předání pacientovi dosavadní listinnou formou nebo předání identifikátoru ePoukazu v průvodce, SMS, e-mailu
• Automatickou pomoc při tvorbě žádanky o schválení pro schvalované pomůcka a pro vlhké krytí.
• Nastavení stavu poukazu pro schvalované poukazy.
• Ověření stavu poukazu na SÚKL.
• Přehled o výdejních místech zapojených do systému ePoukaz.
tiskopisyU tiskopisu K A5 SEVT-7 jsme opravili tiskovou chybu v podkladu SEVTu, kde bylo uvedeno "razítko a podpis dopravce" (Karta > Tisky > Tiskopisy/eŽádanky > Poukaz na vyšetření K A5 SEVT-7).
V tiskopisu Žádanka o schválení jsme zlepšili ošetření velikosti textu pole Zdůvodnění upravované kvůli agendě ePoukazu (Karta > Tisk > Žádanka o schválení 4).
Ve vyhledávání v tiskopisech při řazení Vlastní (ruční) zadáním části názvu jsme rozšířili funkčnost o
- hledání zadaného textu i uvnitř názvu tiskopisu
- možnost skočit na další výskyt textu stiskem Ctrl+G.
Po zadání např. "POS" můžete stisky Ctrl+G prolistovat posudky a vybrat ten hledaný (Karta pacienta> Tisk > Tiskopisy/eŽádanky).
Tiskopis Návrh na léčebně rehabilitační (Karta > Tisk > Návrh na léčeb. rehab. péči 2) přijímá VZP i v elektronickém tvaru. Tiskopis můžete uložit v pdf tvaru na disk tlačítkem Ulož jako pdf, potom si otevřít webový portál VZP pointu a tiskopis tam vložit. Do tiskopisu lze přidat také grafický podpis (volba Vložit podpis).
Tiskopis Návrh na lázeňskou péči (Karta > Tisk > Návrh na lázeňskou péči 4) přijímá VZP i v elektronickém tvaru. Tiskopis můžete uložit v pdf tvaru na disk tlačítkem Ulož jako pdf, potom si otevřít webový portál VZP pointu a tiskopis tam vložit. Do tiskopisu lze přidat také grafický podpis (volba Vložit podpis).
V tiskopisu Žádanka o schválení 4 (Karta > Tisky > Tiskopisy/eŽádanky > Žádanka o schválení 4) nebyl správně nastavený předmět schválení "výkon/léč. přípravek/ZP/ostatní" při otevření žádanky z ePoukazu. Chyba je opravená. 
V tiskopisu Návrh na lázeňskou péči 4 program tiskl stejnou adresu na doporučené místo pobytu 1 i 2 ((Karta > Tisky > Tiskopisy/eŽádanky > Návrh na lázeňskou péči 4). Chyba je opravená.
V tiskopisu Příkaz ke zdravotnímu transportu (Karta > Tisk > Příkaz ke zdrav. transportu 4) se objevovala chyba při přenosu obce z číselníku PSČ, chyba je opravená.
výsledkyPrůvodka k eŽádankám zobrazuje počet zaškrtnutých polí s metodami na žádance, zlepší možnost kontroly správného vyplnění.
Elektronické žádanky do laboratoře NL BioLAB mají pro oba katalogy laboratoře nové průvodky objednávky laboratorního vyšetření. 
zdr.údajeTermíny testů na okultní krvácení TOKS můžete hlídat i u neregistrovaných pacientů s druhem pojištění 4, tedy cizinců. Zaškrtněte si u nich volbu Preventivní programy v okně Karta > Id.ú.. Další podmínky se nemění - účtování příslušných výkonů na ambulantní doklad a zaškrtnutí Hlídat termíny plánovaných TOKS (Služby > Konfigurace > Karta pacienta > IÚ+ZÚ).

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5