AMICUS: Připravujeme k vydání lednovou verzi programu, podívejte se na změny posledního kvartálu

Připravujeme k vydání lednovou verzi programu AMICUS®. Podívejte se na změny za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet změn v programu AMICUS za 4. kvartál roku 2023.

Nejpodstatnější změnou pro Vás bude většinou změna metodiky VZP a související úpravy vykazování.

Kompletní aktuální přehled změn najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

TémaFunkce
KomunikaceProgram zkontroluje elektronicky podepsanou dokumentaci odesílanou systémem CGM CLICKBOX i ukládanou v modulu eParafa a pokud není opatřovaná časovým razítkem, upozorní na to v ukončovací obrazovce. Použití elektronického podpisu s kvalifikovaným časovým razítkem doporučujeme pro splnění legislativních požadavků na elektronickou dokumentaci.
Lék. zprávaPři načtení lékařské zprávy došlé elektronicky systémem Mise nebylo datum zprávy obsažené v těle zprávy, když ho tam tvůrce zprávy nezapsal. AMICUS datum doplní automaticky. Stejně i při kopii zprávy do dekurzu (Karta pacienta > Zprávy).
MedikaceText se stavem vydání receptu pacientovi (Karta pacienta > Medikace > Seznam Rp. > Ověření stavu) lze kopírovat do schránky Windows. Označte potřebný blok textu a stiskněte Ctrl+C, přejděte do cílové agendy, např. dekurzu, a vložte ho pomocí Ctrl+V.
Modul PC brevíř je k dispozici pro všechny uživatele programu bez nutnosti potřeby mít na něj koupenou licenci (Číselníky > PC brevíř).
Medikace, opravy chybV lékovém záznamu způsobovala změna počtu zobrazených měsíců chybu programu, problém je opravený.
Při vystavení ePoukazu na vlhké krytí program vedl na chybu při následném otvírání žádanky o schválení. Chyba je opravená.
OčkováníDo číselníku očkování jsme doplnili nové očkovací látky proti Covid19:
Nuvaxovid XBB.1.5 (1 dávka)
Comirnaty Omicron XBB.1.5 pro 6m-4r (3 dávky)
Comirnaty Omicron XBB.1.5 pro 5-11 let (1 dávka)
(Číselníky > Seznam očkování).
Na základě úpravy datového rozhraní očkování na ÚZIS jsme doplnili ošetření stavu, kdy cizinci chybělo číslo pojištěnce v datech ÚZISu. AMICUS ho do záznamu na ÚZIS doplní.
Ostatní, oprava chybyOšetřili jsme technický problém při zobrazování úvodní obrazovky programu, aby nezablokoval spuštění programu.
PojišťovnaPodle metodiky VZP se od 1. 2. 2024 úhrada léku pacientem označuje na receptu textem "Hradí pacient" místo dosavadního "Hradí nemocný". 
Do ambulantního dokladu, poukazu a nepravidelné péče jsme doplnili hlídání věkového rozmezí pro samostatně vkládané kódy výkonů 09555, 09556, 09557, 01543, 09543. Funkce pomůže s hlídáním omylů a překlepů.
Funkci připomínání regulačních poplatků při zavření karty jsme upravili na použití nových výkonů a pravidel vykazování podle metodiky VZP k 1. 1. 2024. Způsob použití si nastavte v konfiguraci v menu Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Spol. nastavení > Při zavření karty zobrazit regulační poplatky. Funkce nabídne doplnění výkonů 09555, 09556, 09557, 01543 nebo 09543 do karty v závislosti na věku pacienta a odbornosti uživatele. U odbornosti 001 a 002 je podmínkou nabídky založený aktuální dekurz, ten zastupuje provedené klinické vyšetření. U ostatních odborností se nabídka opírá o nalezení výkonu klinického vyšetření v dokladu pojišťovny. 
Metodika očkování platná od 1. 1. 2024 zavádí do vyúčtování ZUM zvýšené úhrady UHR4 (LZVL=E). Doplnili jsme tuto možnost do definice sdruženého výkonu (Číselníky > Sdružené výkony). Můžete využít pro rychlé vykázání očkování s touto zvýšenou úhradou.
Číselník klinických vyšetření pro regulaci jsme graficky upravili do finální podoby podle metodiky VZP k 1. 1. 2024 (Číselníky > Regulace, klinické výkony).
Datové rozhraní pojišťoven se od 1. 1. 2024 mění na 6.2.44. Změna proběhne automaticky, dávky za leden 2024 odešle AMICUS v novém rozhraní. V instalaci programu dodáváme také nový VZP kontrol pro tuto verzi rozhraní a modul eDávky upravený na nové rozhraní.
Podle úhradové vyhlášky na rok 2024 jsme doplnili číselník Regulace, klinické výkony o nové kódy 09556 a 09557 a upravili významy u změněných kódů 01543, 09615 a 09555 (Číselníky > Regulace, klinické výkony). Do seznamu výkonů se speciálními cenami bodů jsme doplnili výkony 09543, 09555, 09556 a 09557 s cenou 1,04 Kč za bod podle vyhlášky (Číselníky > Zdravotní pojišťovny > Prohlížej > Dávky, kapitace > Prohlížej > Nastav). 
Od 1. 1. 2024 se mění datové rozhraní dokladu 21 Žádanka o schválení povolení. Změna se netýká vyplňování v ambulanci a AMICUS ji provede automaticky na žádankách vystavených od 1. 1. 2024.
V přehledu průměrných nákladů na výkony a zum jsme rozšířili pole pro výkony vyloučené z výpočtu na šest kódů (Přehledy > Průměrné náklady za výkony).
Prac. nesch.Do adresy pobytu při pracovní neschopnosti jsme doplnili podle požadavku ČSSZ položku číslo orientační ((Karta pacienta > Pr.N. > Vystav PN). Stejná položka je doplněná i v Identifikačních údajích pacienta (Karta pacienta >Id.ú.). Od údaje ulice+č.popisné je č. orientační oddělené lomítkem. 
TiskopisyPro rok 2024 platí nový Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Najdete ho v Karta pacienta > Tisk > Tiskopisy/eŽádanky pod názvem Lékařský posudek-škola 2024 2. Dosavadní posudek Lékařský posudek-škola 1 jsme vyřadili z aktivní nabídky tiskopisů v kartě.
VýsledkyDo hromadné průvodky elektronických laboratorních žádanek jsme doplnili do hlavičky ičp a odbornost odesílajícího uživatele a do řádku žádanky text Poznámka pro tisk (Administrativa > Sklad eŽádanky > Tiskni).
V elektronické laboratorní žádance radiologické a patologické jsme na žádost laboratoří doplnili možnost zaškrtávat víc vyšetření najednou (Karta pacienta > Tisk > laboratorní žádanky).
Zdrav. údajeV gynekologické verzi programu jsme rozšířili nabídku na screening HPV i na ženy ve věku 55 let, v souladu s novou metodikou zdravotních pojišťoven, které ho od 1. 1. 2024 hradí.

 

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Petr Krásný

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5