AMICUS: Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu, podívejte se na novinky posledního kvartálu

15.10. 2021 Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu AMICUS®, seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet nových funkcí v programu AMICUS.


Řešili jsme další úkoly související s posilovacími dávkami očkování proti koronaviru, připravili první část úprav eNeschopenky, potřebnou k připravované elektronizaci schvalování žádostí na ČSSZ.  Došlo i na některé připomínky z praxe. Za všechny Vaše náměty děkujeme, ty nejzajímavější se budeme dále snažit zpracovat.  

TémaFunkce
diářV Knize objednávek jsme doplnili možnost hledání pacienta podle čísla pojištěnce.
karta pacientaFunkci připnutí souborové přílohy k agendě dekurzu, zprávy, konzília či výsledku jsme rozšířili o možnosti
- načítat soubory umístěné v podsložkách nastavené načítací složky
- přeskočit označování souboru poznámkou.
Chování nastavte po stisku pravého tlačítka myši na editoru > volby Připoj soubor jako přílohu / Připoj přílohu přímo > Nastavení. Přímo načítané soubory a složky AMICUS automaticky smaže. 
karta pacienta, oprava chybyPři jisté kombinaci zobrazení Cave v okně Důležitá upozornění a otevření dokladu cest pojišťovny vedlo zavření dokladu do chyby. Problém je opravený.
kartotékaOtvírání kartotéky bylo na některých počítačích pomalé vlivem množství prováděných výpočtů v kombinaci s pomalejším internetem. Problém je opravený optimalizací postupu práce v programu.
medikaceZměnu hesla pro eRecept na SÚKL jsme zjednodušili. V účtu uživatele (Služby > Uživatelé > Prohlížej > Přihlašovací údaje) stiskněte tlačítko Změna hesla na SÚKL, AMICUS otevře přihlašovací obrazovku portálu SÚKLu a předvyplní do ní ID lékaře uvedené v účtu uživatele. Doplňte heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Pokud je heslo potřeba změnit, nabídne se stejná možnost i při startu programu.
očkováníSeznam očkování v očkovacím průkazu v kartě pacienta jsme přepracovali na nové zobrazení (Karta > Zdr.ú. > Očkování nebo Karta > ikona Očkování v nástrojové liště). Umožní zobrazit víc podrobností ke každé očkovací dávce a zároveň netrpí problémy s posouváním obsahu při ovládání myší u dlouhých seznamů.
K získání přehledu o očkování proti Covidu-19 všech Vašich pacientů jsme připravili funkci na hromadné stažení záznamů očkování proti Covid-19 z ISINu pro vybranou skupinu pacientů. Je k dispozici v Kartotéka > Skupina > Hromadné příkazy > Stažení očkování pacientů z ISIN.
Agenda očkování obsahuje úpravy potřebné pro práci s posilovací očkovací dávkou proti Covid-19.
V číselníku očkování jsou doplněná očkování Pfizer posil. a Moderna posil. (Číselníky > Seznam očkování). U pacientů, kterým budete aplikovat posilovací dávku, je přidejte do jejich očkovacího průkazu a odešlete na ISIN (Karta pacienta > Zdr. ú. > Očkování > Přidej). Podmínkou odeslání je návaznost na ukončené základní očkování. 
Pacienty vhodné pro nabídku posilovací dávky očkování proti Covid-19 můžete vybrat novou k tomu určenou funkcí. Zvolte Kartotéka > Výběr skupiny > Vyber skupinu podle parametrů > Podle očkování a zaškrtněte volbu Možná posilující dávka 6 měs. po zákl. COVID očkování, registrovaní. Program vybere registrované pacienty, kteří mají od ukončeného základního očkování víc než 6 měsíců.
ostatníV AMICUSu je nová verze nástroje pro vzdálenou pomoc AnyDesk se zlepšenými funkcemi zákaznické podpory.
pojišťovna, opravy chybV číselníku léků se po záříjové aktualizaci racionální preskripce nezobrazily její značky. Problém způsobila chyba při dekódování souboru staženého z internetu, je opravená.
pokladna, oprava chybyV pokladní knize se při použití velkého písma nezobrazil správně rozevírací seznam pokladen, chyba je opravená.
prac.nesch.Agendu eNeschopenky jsme doplnili o stahování tzv. notifikací ČSSZ, tedy poskytovaných informací o stavu zpracování jednotlivých podání. AMICUS na jejich základě automaticky provede:
- DPN převzaté jiným lékařem označí jako předané.
- DPN stornované ze strany ČSSZ označí jako stornované v programu.
- V kartě zobrazí stav zpracování DPN a seznam stažených notifikací.
V přehledu DPN Evidenční deník ukáže aktuální data, hromadně aktualizuje stav podle ČSSZ.
- V přehledu DPN Potvrzení trvání aktualizuje data podle ČSSZ k okamžiku výpočtu seznamu.
Stahování notifikací a promítnutí do dat eNeschopenek probíhá automaticky bez zásahu uživatele programu.
Přehled všech stažených notifikací ČSSZ je k dispozici v menu Administrativa > Sklad Notifikací 2020. 
V seznamu pracovních neschopností v kartě (Karta pacienta > Pr.n.) je pod seznamem zobrazená informace o aktuálním stavu nastavené neschopenky (Otevřená,  Poslední PTDPN, Uzavřená, Předaná komu). Stav je aktualizovaný automaticky podle stažených notifikací.
Pokud se při pokusu o odeslání nové eNeschopenky dostanete do situace, kdy ČSSZ odmítne přijmout podání kvůli chybě vyplnění, máte novou možnost zůstat v okně Vystavení PN, chybu opravit a znovu odeslat řádné podání (Karta pacienta > Pr.n. > Vystav ePN).
Pokud podání s chybným údajem bez odeslání na ČSSZ uložíte (tlačítkem Jen ulož), můžete se k němu vrátit a poslat ho jako řádné RDPN1 ještě i z okna Prohlížení PN (Karta pacienta > Pr.n. > Prohlížej PN). Stiskněte tlačítko Oprav. pod. 1 a po informaci, že chybí řádné podání ho odešlete jako řádné RDPN1.
Evidenční deník pracovních neschopností obsahuje nově sloupec Rodné číslo. V něm je
- rodné číslo pacienta, pokud ho má
- náhradní ID ČSSZ, pokud ho má přidělené a nemá rodné číslo
- datum narození pacienta v ostatních případech.
prac.nesch., opravy chybŽádost o zpětné uznání DPN u cizince neprocházela správně na ČSSZ, důvodem bylo neuvedení data narození nahrazujícího rodné číslo. Chyba je opravená.
přehledyV přehledech a sestavách jsme doplnili grafické vyvolání pole pro vyhledání libovolného textového řetězce - vyhledávací pole otevřete stiskem tlačítka Najít v dolní části okna sestavy. Alternativní vyvolání je pomocí Ctrl+F nebo pravým tlačítkem myši a volbou Najít text.  Funkci použijte například pro nalezení pacienta, kódu výkonu atd. v rozsáhlých přehledech.
tiskopisyPoukaz č. 13 na léčebnou a ortopedickou pomůcku jsme upravili podle metodiky VZP. Požadavky na způsob výdeje a úhrady pište do nového pole Výše a podmínky úhrady. Změna je promítnutá do tiskopisu VZP, kde dosavadní tiskopis VZP-13/2019 nahrazuje aktuální VZP-13/2021, a do formuláře na volný list papíru. Pokud na poukaz vyplníte požadované údaje, zásoby starších formulářů můžete ještě spotřebovat.
Odbornosti ORL se týká úprava Poukazu na foniatrickou pomůcku č. 14 podle metodiky VZP. Požadavky na způsob výdeje a úhrady pište do nového pole Výše a podmínky úhrady. Změna je promítnutá do tiskopisu VZP, kde dosavadní tiskopis VZP-14/2017 nahrazuje aktuální VZP-14/2021. Pokud na poukaz vyplníte požadované údaje, zásoby starších formulářů můžete ještě spotřebovat.
V oftalmologické verzi je nová verze Poukazu č. 12 na brýle a optickou pomůcku upravená podle metodiky VZP. Požadavky na způsob výdeje a úhrady pište do nového pole Výše a podmínky úhrady. Změna je promítnutá do tiskopisu VZP, kde dosavadní formulář VZP-12/2017 nahradila aktuální verze VZP-12/2021 a do formuláře na volný list papíru. Pokud na poukaz vyplníte požadované údaje, zásoby starších formulářů můžete ještě spotřebovat.

Kompletní aktuální přehled novinek najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5