AMICUS: Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu, podívejte se na novinky posledního kvartálu

17. 10. 2022 Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu AMICUS®, seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet nových funkcí v programu AMICUS.

Aktualizace přinesly další funkce a úpravy chování podle potřeb praxe v agendě očkování a žádané nové funkce v tiskopisech. Pokračovaly práce na podpoře komunikačního systému mezi ambulancemi a laboratořemi CGM CLICKBOX. Řešili jsme také požadavky související se změnami u nových certifikátů a pracovali na připravované agendě ePoukazu.
Kompletní aktuální přehled novinek najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

TémaFunkce
bezpečnostÚprava instalačního programu. Na některých konfiguracích Windows nedetekoval všechny instalované aktualizace operačního systému a nesprávně vyžadoval k instalaci heslo.
Po změnách v zabezpečení síťové komunikace hlásil program na některých síťových stanicích při startu chybu, problém jsme opravili.
kartotéka, oprava chybyNebylo možné přesunout kartu pacienta z kartotéky do archivu. Chybu způsobily úpravy databázových struktur a je opravená.
komunikaceProgram neuměl pracovat s některými novými osobními certifikáty instalovanými na tokenech nebo čipových kartách. Projevovalo se to hlášením Zadán neplatný typ poskytovatele při výběru certifikátu ze seznamu. Problém je odstraněný.
V systému CGM CLICKBOX nešlo editovat seznam uživatelů jedné instituce, pokud jich bylo víc než deset. Omezení jsme odstranili.
Jako součást přechodu na komunikační systém CGM CLICKBOX jsme z programu odstranili identifikační alias uživatele pro MEDICAL NET a v seznamu Karta > Tisk > Šablony eŽádanka skryli katalogy pro MEDICAL NET. Ty jsou automaticky převedené na obsahově stejné katalogy CGM CLICKBOXU. Dříve vystavené žádanky na katalozích MEDICAL NETu jsou k prohlížení, ale nelze je už odesílat do laboratoře a tisknout průvodky.
Za uživatele komunikující systémem CGM CLICKBOX s laboratořemi odešle AMICUS do příslušné laboratoře mailovou informaci o používání eŽádanek. Urychlí se tím správné nastavení komunikace laboratoř  lékař na straně laboratoře.
Upravili jsme automatickou aktualizaci seznamu uživatelů systému CGM CLICKBOX. Odstraňuje problémy se stažením na pomalém internetu.
medikaceUpravili jsme načítání osobních certifikátů, odstranili tím problém s rozpoznáním některých typů certifikátů uložených na čipových kartách.
Agendu ukládání a evidence poukazů pzt a poukazů na brýle jsme přepracovali do nového skladu poukazů. Kromě nového vzhledu se změny týkají především vnitřních úprav programu a na způsobu práce s poukazy se nic nemění. Tato úprava je prvním krokem v realizaci elektronického odesílání poukazů na SÚKL. 
očkováníV důsledku kontroly odeslaného záznamu očkování na SÚKL, která nedovoluje změnit jednou poslané datum vakcinace, jsme stejně upravili kontrolu v Amicusu. V už odeslaném záznamu vakcinace nelze datum aplikace změnit (Karta pacienta > Očkování > Prohlížej).
Do číselníku očkování jsme pro lepší přehlednost udělali třídění podle názvu očkování. Doplnili jsme také možnost kontextového hledání psaním začátku názvu očkování (Číselníky > Seznam očkování).
V definici očkování je pro neregistrované očkovací látky povinné uváděné onemocnění podle číselníku SÚKLu. Obsah tohoto číselníku jsme připravili k obvyklému použití stikem F2 na položce Onemocnění (Číselníky > Seznam očkování > Prohlížej).
V číselníku očkování jsme doplnili novou vakcínu pro posilovací dávky proti Covidu 19, je označené Pfizer-BA.4/5 (Číselníky > Seznam očkování).
V číselníku očkování jsou doplněné nové vakcíny pro posilovací dávky proti Covidu 19, jsou označené Pfizer-BA.1 a Moderna-BA.1 (Číselníky > Seznam očkování).
Očkování pacienta zapsaná v systému eOčkování na SUKL si můžete zkontrolovat. Stiskněte tlačítko Náhled SUKL v očkovacím kalendáři pacienta (Karta > Očkování). Program stáhne data ze SUKL a zobrazí ke čtení. Do databáze programu AMICUS se záznamy ze SUKL nepřepisují.
V očkovacím kalendáři pacienta (Karta > Očkování) jsme doplnili grafické odlišení dokončených a nedokončených očkování symbolem stříkačky. V detailu záznamu dávky můžete nově zaškrtnout volbu Aplikováno v jiném ZZ a vést si přesnější přehled o očkováních pacienta. Místo aplikace ve vlastní/cizí ambulanci označuje v seznamu dávek program domečkem/zeměkoulí.
Po odeslání zápisu dávky očkování na SUKL AMICUS analyzuje podrobněji vrácenou odpověď a rozliší stavy vedoucí k odmítnutí zápisu na SÚKLu a stavy, kdy SÚKL vydá upozornění, ale zápis očkování do systému provede. O uložení zápisu AMICUS informuje po zobrazení upozornění.
Při zápisu očkování program po stisku tlačítka Očkováno dnes / Očkováno dne doplní do záznamu dávky z číselníku očkování i nepovinné položky, pokud jsou v číselníku naplněné, např. místo podání atd. (Karta pacienta > Očkování > Prohlížej).
Práce s dřív založeným (naplánovaným) záznamem očkování (Karta > Očkování > Prohlížej) prošla doladěním podle připomínek. Na stisk Prohlížej ukáže program obsah záznamu při založení (nezměněný). Pokud teď aplikujete toto naplánované očkování, doplnění záznamu podle aktuálního nastavení číselníku očkování udělejte stiskem tlačítka Očkováno dnes resp. Očkováno dne. Tím je záznam doplněný pro odeslání na SÚKL.
V číselníku očkování lze vakcinace, s nimiž nechcete pracovat, označit jako Deaktivované. Nebudou se pak nabízet při zakládání očkování do karty pacienta. Deaktivaci udělejte tlačítkem Deaktivuj v číselníku očkování Číselníky > Seznam očkování. Aktivovat zpátky vakcinaci lze stiskem tlačítka Aktivuj po přepnutí filtru zobrazení očkování na Deaktivovaná.
Očkování proti Covid-19 je upravené na možnost vykazování čtvrté posilovací dávky. Použít lze položky pro posilovací dávky Pfizer a Moderna z číselníku očkování (Číselníky > Seznam očkování). 
V případě, že v číselníku očkování byla u více vakcinací použitá stejná očkovací látka, program při stisku Očkováno dnes na záznamu dávky za určité situace nepoužil správnou šarži látky zapsanou v číselníku očkování (Karta > Očkování > Přidej/Prohlížej). Chyba je opravená.
pojišťovnaDo Dodefinovaných výkonů jsme doplnili bonifikační výkony za očkování proti Covid-19 s kódy 99928 a 99929. VZP je z číselníku výkonů odstranila, ale ČPZP pokračuje jako jediná v proplácení.
Při účtování očkování proti chřipce vakcínami VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA a EFLUELDA u pacientů straších 65 let program nabídne vyúčtování se zvýšenou úhradou LZVL="T", diagnózou Z251 a použitím ceny UHR3, v souladu s aktuální metodikou očkování (Karta pacienta > Poj. > ZUM).
prac. nesch.Aktualizovali jsme tiskopis ČSSZ Hlášení ošetřujícího lékaře na verzi I/2022.
tiskopisyTiskopis Žádanka o schválení jsme rozšířili o funkce potřebné pro využití ve vyvíjené agendě ePoukazu.
U dalších tiskopisů jsme doplnili možnost automatického vložení grafického podpisu a přímého uložení do souboru v pdf formátu (Karta pacienta > Tisk > Tiskopisy)
- Lék. nález pro posouzení 1 (zdravotního stavu)
- Výpis ze zdravotní dokumentace 1
Vložení obrázku s podpisem udělejte stiskem tlačítka Podpis ve Služby > Konfigurace > Zdravotnické zařízení. Povolený formát je png, jpg, bmp. Tiskopisy lze nově přímo uložit do souboru v pdf tvaru tlačítkem Ulož jako PDF. 
V tiskopisech, které mají možnost formátování textu, jsme doplnili hlídání délky textů tak, aby se vešly do polí vymezených tiskopisem. Jak bude vypadat tisk ověřte zobrazením náhledu. 
U dál uvedených tiskopisů jsme doplnili možnost automatického vložení grafického podpisu (Karta pacienta > Tisk > Tiskopisy)
- Poukaz na vyšetření K A5-SEVT ver. 7
- Poukaz na vyšetření Z A4-SEVT ver. 4
- Poukaz na vyšetření K A5 ver. 6
- Poukaz na vyšetření Z A4 ver. 3
- Příkaz ke zdrav. transportu ver. 4
Vložení obrázku s podpisem udělejte stiskem tlačítka Podpis ve Služby > Konfigurace > Zdravotnické zařízení. Povolený formát je png, jpg, bmp.
Tiskopisy lze nově přímo uložit do souboru v pdf tvaru tlačítkem Ulož jako PDF. 
V oční verzi program vytiskl do tiskopisu Poukaz na brýle i nevyplněné položky jako nuly a nevytiskl znaménko "+". Chyba vznikla při rozšiřování databáze pro budoucí epoukazy a je opravená.
V tiskopisu Z A4 3 a Z A4-SEVT 4 program při předplnění ze zdravotních údajů zaměnil anamnézu a cave, chyba je opravená.
V tiskopisech K a Z s vkládáním podpisu (Karta > Tisky) se nekopírovala Poznámka ve funkci Přidej ze staršího. Chyba je opravená.
Neukládalo se datum vytvoření tiskopisu, pokud byl vytvořený ze šablony. Chybu jsme opravili a datum u postižených tiskopisů zpětně doplnili.
Odeslání tiskopisu POUKAZ NA VYŠETŘENÍ Z A4 3 a Z A4 SEVT 4 pomocí CGM CLICKBOX vedlo do chyby při zatržení některých polí, chyba je opravená (Karta > Tisky).
Opravili jsme zjištěné nedostatky v tiskopisech (Karta pacienta > Tisk > Tiskopisy):
Chybu v tisku čísla pojištěnce v poukazu K A5 6 a K A5 SEVT 7., nepřístupné šablony vytvořené pod staršími verzemi tiskopisů K a Z a málo kontrastní text v některých barevných sadách programu.
U tiskopisů s možností tisku razítka a podpisu jsme nastavili automaticky předvolby Tisk na volný list a Tisk ičp.
výsledkyV seznamu vydaných tiskopisů (Karta > Tisky > Tiskopisy/eŽádanky vydané) jsme eŽádanky elektronicky odeslané do laboratoře rozlišili od neodeslaných. Jsou označené modrou šipkou v řádku žádanky doplněnou o indikaci odběru v ambulanci.
Elektronické laboratorní žádanky pro laboratoře Spadia, Interimun a Biolab mají tvary průvodek upravené proti univerzální průvodce podle požadavků laboratoří.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5