AMICUS: Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu, podívejte se na změny posledního kvartálu

20. 10. 2023 Připravujeme k vydání říjnovou verzi programu AMICUS®, podívejte se na změny za poslední čtvrtletí.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet změn v programu AMICUS za 3. kvartál 2023.

Nejzajímavějšími funkcemi pro Vás mohou být výměna dat službou CGM CLICKBOX na úrovni listinné formy z pohledu legislativy, možnosti posílání a přijmu elektronické dokumentace s obecnými souborovými přílohami nebo podpora dotazníku FRAX.
Kompletní aktuální přehled změn najdete v úvodních informacích každé aktualizace Vašeho programu AMICUS.

TémaFunkce
dekurzHistorii Score2 můžete zkopírovat do dekurzu tlačítkem Kopie dekurz v dolní části okna s tabulkou historie (Karta > Dekurz > Score2: Vypočítej).
karta pacientaDoplnili jsme přímou integraci dotazníku FRAX na sledování osteoporozy do karty pacienta. Spusťte ho z menu Karta > Další > FRAX.
kartotéka, opravy chybOtevření druhé karty v kartě pacienta z okna Seznam poukazů končilo chybou, chyba je opravená (Karta > Medikace > Seznam poukazů > Další >Karta F5).
komunikaceSeznam Lékaři pacienta nabízí adresáty, se kterými jste si dříve posílali dokumenty prostřednictvím systému CLICKBOX. Tento seznam můžete očistit od adresátů, kterým už dokumenty posílat nebudete, protože zavřeli praxe ap. V okně Lékaři pacienta na takovém záznamu stiskněte tlačítko Vyřaď. Pokud zde vyřazenému lékaři později pošlete zprávu pomocí CLICKBOXu, do seznamu Lékaři pacienta se zase vrátí.
Lékařské zprávy a dekurzy obsahující souborové přílohy AMICUS odesílá a přijímá při výměně zdravotnické dokumentace nově včetně těchto příloh. Pro využití této vlastnosti je potřeba posílat zprávy a dekurzy pomocí služby CGM CLICKBOX.
Posílání lékařských zpráv a dekurzů mezi zdravotnickými zařízeními jsme rozšířili o současné předání těchto zpráv ještě v pdf souboru s elektronickým podpisem odesílatele. To plně nahrazuje zprávu vytisknutou na papír a opatřenou razítkem a podpisem. Pro využití této funkce je potřeba posílat zprávy pomocí služby CGM CLICKBOX a mít modul eParafa.
Poukazy na vyšetření K a Z mohou obsahovat souborové přílohy. Pokud má poukaz takové přílohy, AMICUS je odesílá a přijímá při výměně zdravotnické dokumentace nově včetně těchto příloh. Pro využití této vlastnosti je potřeba posílat poukazy pomocí služby CGM CLICKBOX. Týká se to posledních verzí tiskopisů: Poukaz na vyšetření K A5 6, K A5-SEVT 7, Z A4 3, Z A4-SEVT 4 (Karta pacienta > Tisk).
Posílání Poukazů na vyšetření K a Z mezi zdravotnickými zařízeními jsme rozšířili o současné předání těchto poukazů ještě v pdf souboru s elektronickým podpisem odesílatele. To plně nahrazuje poukaz vytisknutý na papír a opatřený razítkem a podpisem. Pro využití této funkce je potřeba posílat zprávy pomocí služby CGM CLICKBOX a mít modul eParafa. Týká se to posledních verzí tiskopisů: Poukaz na vyšetření K A5 6, K A5-SEVT 7, Z A4 3, Z A4-SEVT 4 (Karta pacienta > Tisk).
Ve skladu eNálezy lze zobrazit odkazy na přílohy předávané při komunikaci do a z ambulance, funkce pomůže při řešení problémů s předáváním dat.
Udělali jsme úpravy pro zvýšení zabezpečení komunikace na síti a zvýšení ochrany přihlašovacích dat pro komunikaci. Zlepšili jsme zabezpečení práce s daty a certifikáty v modulu eParafa a službě CGM CLICKBOX.
medikaceV okně Medikace, PZT zobrazuje AMICUS nastavený způsob předání eReceptu a ePoukazu pacientovi. Stiskem tlačítka eRp+ePoukaz ho lze trvale změnit (Karta pacienta > Medikace).
Na léky vydané na eRecepty se můžete podívat v přehledu po jednotlivých lécích. V okně Medikace, PZT stiskněte tlačítko Sez. léků Rp.. Volte třídění podle názvu, kódu léku nebo datumu předepsání (Karta > Medikace). Tlačítky Seznam Rp. a Sez. léků Rp. můžete přepínat pohled po jednotlivých lécích a po receptech.
V souhrnu medikace počítaném v lékovém záznamu jsme v kopii do Cizích léků ošetřili opakování stejného léku. Pokud program zjistí, že kopírovaný lék už v Cizích lécích je, nabídne možnost kopírování přeskočit (Karta pacienta > Medikace > Lék. záznam > Souhrn medikace > Kopie do Cizích léků). 
Lékové interakce v kartě pacienta přepínáme na on-line vyhodnocování. Data pro off-line provoz přestal dodavatel od července 2023 vydávat a nemůžeme je tedy v AMICUSu aktualizovat. Nastavení je v konfiguraci Služby > Konfigurace > Karta pacienta > Medikace  > Lékové interakce > Použít off-line interakce.
Do odesílání ePoukazu do úložiště SÚKLu jsme doplnili položku Druh pojištění (Karta pacienta > Mediakce > Přidej/Prohlížej poukaz) potřebnou pro zpracování ePoukazu ve výdejnách.
Rozsah stažení souhrnu medikace z lékového záznamu jsme rozšířili ze tří na šest měsíců (Karta > Medikace > Lék. záznam > Souhrn medikace).
Podle požadavku SÚKLu jsme upravili strukturu ePoukazu na vlhké krytí, doplnili jsme Datum signálního výkonu. 
medikace, opravy chybV kopii Cizí medikace do dekurzu byl chybně uvedený údaj 3 měsíce, správně je 6, chyba je opravená.
očkováníV číselníku očkování jsme deaktivovali dřívější očkování proti Covidu 19 kvůli zpřehlednění číselníku (Číselníky > Seznam očkování). Pokud byste potřebovali požadovaný záznam, vraťte mezi aktivní volbou Číselníky > Seznam očkování > Zobrazit očkování: Deaktivovaná > Aktivuj.
V zápisech očkování proti Covidu jsme upravili povinnost vyplňování položek podle aktuálního stavu na ÚZIS. Povinné položky jsou kód pojišťovny, datum očkování, číslo dávky, šarže, indikace (Karta > Zdr. údaje > Očkování > Přidej). Povinné položky jsou žlutě podbarvené.
Číselník očkování jsme doplnili o vakcínu proti Covidu Comirnaty Omicron XBB.1.5, 30MCG/DÁV INJ DIS 195X2,25ML, kód SÚKL  0271913 (Číselníky > Seznam očkování).
očkování, opravy chybPři zápisu očkování na ÚZIS s automatickou opravou identifikačních údajů pacienta nastávala chyba, problém je opravený.
ostatníInformační RSS kanál jsme doplnili o filtr na verze programu, umožní lepší cílení informací jen těm, kterých se týkají.
Aktualizovali jsme kontrolu bezpečnosti součástek instalačního programu. Dosavadní způsob je zastaralý a začal bránit instalaci aktualizací. 
pojišťovnaSeznam očkovacích látek proti chřipce, u kterých AMICUS nabízí vykázání pro pojištěnce na 65 let s UHR3, jsme doplnili o nové varianty látek INFLUVAC TETRA a EFLUELDA (Karta pacienta > Pojišťovna >Doklad ZP > ZUM).
V číselníku zdravotních pojišťoven jsme aktualizovali oficiální názvy pojišťoven podle metodiky VZP DM46 (Číselníky > Zdravotní pojišťovny).
tiskopisyV tiskopisech Poukaz na ošetření K a Z se na některých tiskárnách nevytiskl celý pravý, příp. dolní okraj formuláře při tisku na volný list. Podklady formulářů pro tisk na volný list jsme nahradili aktuálními z VZP. Úprava se týká tiskopisů (Karta pacienta > Tisk):
Poukaz na vyšetření K A5 6
Poukaz na vyšetření K A5 SEVT 7
Poukaz na vyšetření Z A4 3
Poukaz na vyšetření Z A4 SEVT 4
V seznamu tiskopisů jsou nové průvodky Unilabs - Průvodka histochemická Unilabs, Průvodka bioptická Unilabs a v gynekologické verzi ještě Průvodka cytologická Unilabs (Karta > Tisky).

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5