AMICUS: Stahování notifikací ČSSZ do eNeschopenky

20. 10. 2021 AMICUS stahuje z ČSSZ notifikace eNeschopenky. Přečtěte si, k čemu jsou tato upozornění užitečná a kde je najdete.

Notifikace k eNeschopence

Agendu eNeschopenky jsme doplnili o stahování tzv. notifikací ČSSZ, tedy poskytovaných informací o stavu zpracování jednotlivých podání. AMICUS na jejich základě automaticky provede:

  • DPN převzaté jiným lékařem označí jako předané,
  • DPN stornované ze strany ČSSZ označí jako stornované v programu,
  • v kartě zobrazí stav zpracování DPN a seznam stažených notifikací,
  • v přehledu DPN Evidenční deník ukáže aktuální data, hromadně aktualizuje stav podle ČSSZ,
  • v přehledu DPN Potvrzení trvání aktualizuje data podle ČSSZ k okamžiku výpočtu seznamu.

Stahování notifikací a promítnutí do dat eNeschopenek probíhá automaticky bez zásahu uživatele programu.

Na tento první krok bude navazovat připravovaná změna, kdy odpovědi ČSSZ na žádosti (zpětné uznání PN, povolení vycházek podle zdravotního stavu) přestanou chodit mailem ap. a budou chodit elektronicky prostřednictvím speciálních notifikací přímo do ambulantního programu. Tyto odpovědi bude AMICUS také stahovat a zobrazovat.

V seznamu pracovních neschopností v kartě (Karta pacienta > Pr.n.) je pod seznamem zobrazená informace o aktuálním stavu nastavené neschopenky (Otevřená, Poslední PTDPN, Uzavřená, Předaná komu). Stav je aktualizovaný automaticky podle stažených notifikací. Stažení notifikací z ČSSZ mimo pravidelné automatické stahování můžete vynutit stiskem tlačítka Notifikace.

20211020 EPN notifikace 01 přehled PN

Chcete-li zobrazit všechny notifikace stažené z ČSSZ k jedné eNeschopence, otevřete její záznam tlačítkem Prohlížej a v okně Prohlížení PN stiskněte Seznam notifikací.

Přehled všech stažených notifikací ČSSZ je k dispozici v menu Administrativa > Sklad Notifikací 2020. Při hledání využijte možnost nastavení řazení podle data a času nebo čísla rozhodnutí.

20211020 EPN notifikace 02 sklad notifikací

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5