Automaticky přednastavený materiál výplně při vykazování výkonu 00921 pro potřeby zubního kříže v DENTIST+

Pokud při vykazování výkonů ke kódům výplní zadáváte i plochu (plocha se neodevzdává do dávky pro pojišťovnu), nově se u výkonu 00921 předvyplní materiál výplně podle pravidel. O výchozím materiálu nově rozhoduje věk, lokalizace zubu a diagnóza. V zubním kříži tedy dojde k zaznačení značky na zadané ploše se správným materiálem. Nemusíte tento materiál ručně měnit (doposud se vždy zadával jako materiál amalgám).

Kvůli této nové funkci jsme přesunuli značku do zubního kříže na formuláři pro vykazování výkonů až za pole odbornost, tak, aby se v případě potřeby ručně změnila až po zadání všech parametrů, které mohou materiál ovlivnit, a nedocházelo k přepisování již zadaných údajů. Materiál značky lze samozřejmě změnit podle libosti.

Jak se DENTIST+ rozhoduje, který materiál při zadání výkonu 00921 předvyplnit?

SkupinaŘezákyŠpičákyPremoláryMoláry
Zuby12345678
Do 15 let
Těhotné (DG Z349)
Kompozitní plastSkloionomerSkloionomer
Od 15 letKompozitní plastAmalgámAmalgám

Jako další těhotenské DG jsou použity: Z320, Z321, Z340, Z348. Stačí, aby byla použita jen jedna (jako hlavní, vedlejší nebo řádková) z těchto DG.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5