Časová razítka V. – praktický dopad časových razítek na možnost autorizované konverze (CzechPOINT)

Je elektronický podpis na mém dokumentu platný? Lze provést autorizovanou konverzi mého dokumentu do listinné podoby, jak to požaduje zákon 372/2011 o zdravotních službách? Kde to zjistím? Jaký vliv na to mají kvalifikovaná časová razítka?

Možnost autorizované konverze do listinné podoby – jedna z nutných podmínek 

V poslední době se mnoho zdravotnických zařízení rozhodlo pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Je to pochopitelné – vedené elektronické formy dokumentace přináší mnoho výhod. Lékaři by ale neměli zapomínat, že to s sebou nese
i nějaké (zákonem stanovené) povinnosti. Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v § 55 říká, za jakých podmínek lze vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě.

V tomto článku jsem se zaměřil na písmeno h) výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů (dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

Dle tohoto zákona mohou provádět autorizovanou konverzi kontaktní místa veřejné správy nebo advokáti. Takovým kontaktním místem je ze zákona mimo jiné CzechPOINT se všemi svými pobočkami – kontaktními místy. Přehled kontaktních míst s činností CzechPOINTu získáte na http://czechpoint.cz . Dle uvedeného zákona č. 300/2008 Sb. musí subjekt provádějící konverzi elektronického dokumentu na dokument v listinné podobě ověřit platnost uznávaného elektronického podpisu (a to samozřejmě
s přihlédnutím na platnost podpisového certifikátu, na to, zda byl dokument po podpisu opatřen kvalifikovaným časovým razítkem atd…).

 

Praktický příklad ověření možnosti konverze

A nyní již k tomu, jak to opravdu dopade při pokusu o konverzi, pokud je dokument podepsán kvalifikovaným certifikátem a tomuto certifikátu je ukončena platnost (je jedno, zda je platnost ukončena předčasně, nebo prostě po uplynutí doby, na kterou je certifikát vystaven – tedy jednoho roku).

Připravil jsem si 3 stejné dokumenty, které jsou podepsány stejným certifikátem, ale opatřeny různým způsobem časovým razítkem. Pokud si chcete podobným způsobem ověřit podepsané PDF dokumenty, je na úschovně CzechPOINTu https://www.czechpoint.cz/uschovna/  volně dostupná služba "Ověřit dokument"…

 

Způsob vytvoření dokumentuVýsledný dokumentVýsledek ověření v době platnosti certifikátuVýsledek ověření po zneplatnění certifikátu
  • Vygenerován dokument PDF/A (1.4)
  • Podepsán kvalifikovaným certifikátem (PostSignum)
  • Opatřen kvalifikovaným časovým razítkem (eIdentity)
20190214.PDF20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27577596_TS-eIDENTITY_CzechPoint-PlatnyCRT20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27577596_TS-eIDENTITY_CzechPoint-ZneplatněnýCRT
  • Vygenerován dokument PDF/A (1.4)
  • Podepsán kvalifikovaným certifikátem (PostSignum)
  • Opatřen (obyčejným) časovým razítkem (TrustPort)
20190214.PDF20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27620627_TS-FREE_CzechPoint-PlatnyCRT20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27620627_TS-FREE_CzechPoint-ZneplatněnýCRT
  • Vygenerován dokument PDF/A (1.4)
  • Podepsán kvalifikovaným certifikátem (PostSignum)
  • Bez časového razítka
20190214.PDF20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27646190_BEZ-TS_CzechPoint-PlatnyCRT20190214_000008_boubelka_václa_DEK_27646190_BEZ-TS_CzechPoint-ZneplatněnýCRT

 

 

Další články na téma časová razítka:

 

 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.4/5