Nezapomínejte na časová razítka při vedení elektronické dokumentace

Časové razítko by měl používat každý lékař, který vede elektronickou dokumentaci. Vychází to ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Proto doporučujeme pořízení CGM Časových razítek všem stávajícím i novým uživatelům modulu eParafa.

Modul eParafa byl vyvinut jako neodmyslitelná součást ambulantních systémů CGM, bez které by naše vize elektronizovaného zdravotnictví nemohla být naplněna. Přináší Vám spoustu výhod a uživatelský komfort při vedení zdravotnické dokumentace v bezpapírové podobě. Také Vám šetří čas při vyhledávání pacientů či potřebných informací. 
CGM ambulantní systémy a moduly Vám obecně mají sloužit jako užiteční pomocníci. Velmi často za Vás také myslí na nezbytné legislativní povinnosti. V případě modulu eParafa je však potřeba z Vaší strany udělat jeden krok pro jeho plnohodnotné používání – doplnit Vaši elektronickou dokumentaci o kvalifikovaná časová razítka.

 

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování definuje základní požadavky na vedení elektronické dokumentace:

"§54 (3) b – Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu; samotný zápis obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou:
1.    datum provedení zápisu,
2.    identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl."

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách. Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. 

 

Z výše uvedené citace zákona je patrné, že nestačí pouze elektronický podpis, se kterým jste se již pravděpodobně setkali, ale je nutné dokumenty opatřit také údajem o datu vzniku. A právě k tomu Vám kvalifikovaná časová razítka slouží.


Elektronická dokumentace bez kvalifikovaného časového razítka představuje problém zejména z dlouhodobého hlediska. Vedete-li ve svém počítači elektronickou dokumentaci svých pacientů bez opatření identifikátorem, měli byste mít na paměti rizika, která se s tím pojí. 

  • Nesplnění všech legislativních nároků jednotlivých dokumentů

Dokumenty se v dnešní době velmi často sdílejí se zdravotními pojišťovnami, mezi lékaři navzájem, nebo si je může vyžádat například soud. V tento moment se sdílí vždy pouze příslušný dokument, který musí být patřičně ošetřen. Příjemce pak pravost dokumentu zjišťuje právě z údajů uvedených v samotném dokumentu. CGM ambulantní systémy s modulem eParafa jsou opatřeny auditní stopou, která ověřitelnost dokumentů v rámci lékařova systému zajišťuje. Auditní stopa však ztrácí svou roli ve chvíli, kdy dokument opustí ambulantní systém a stojí například jako samostatný PDF dokument. A právě v tento moment situaci řeší užití časového razítka.

  • Neplatnost dokumentů při ztrátě certifikátu

V případě ztráty či odcizení počítače má lékař povinnost nahlásit ztrátu soukromého klíče certifikátu (byl-li uložen v počítači) certifikační autoritě. Na tento počin se veškeré dokumenty stávají neplatnými, pokud před odvoláním platnosti certifikátu (tzv. revokací) nebyly opatřeny časovým razítkem. V případě používání kvalifikovaného časového razítka jsou však všechny dokumenty platné i po ztrátě certifikátu. 

  • Ověřitelnost podpisu po skončení platnosti certifikátu

Není-li vedení elektronické dokumentace věnována dostatečná pozornost, stává se po čase neplatnou. I časové razítko má omezenou platnost (většinou 5 let). Pro jeho obnovu však stačí před vypršením platnosti označit dokument dalším časovým razítkem, který tuto platnost prodlouží o stejné časové období. 

 

V případě, že jste si pořídili modul eParafa již dříve a z jakéhokoli důvodu jste v té době neprojevili zájem o doplnění o časové razítko, doporučujeme Vám tak učinit nyní. CGM Časová razítka stojí pouze 190 Kč bez DPH měsíčně a jejich používání společně s modulem eParafa je uživatelsky přívětivé. Jakmile si CGM Časová razítka aktivuje stávající uživatel modulu eParafa, má tu výhodu, že se nemusí učit nic nového. Vše dělá i nadále stejně, ovšem nově s velkým přínosem a větším klidem. Počet vydaných časových razítek jedním lékařem není nijak omezen. 

Veďte svou elektronickou dokumentaci bez kompromusů

 

Při používání modulu eParafa s CGM Časovými razítky současně máte jistotu, že vedete dokumentaci správně dle všech legislativních požadavků, a vyhnete se tak případným sporům, které se týkají právní uznatelnosti Vašich dokumentů.


Další články na téma CGM Časová razítka:

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5