CGM MEDISTAR: Odlehčujeme Vám od administrativy

Soudobá ordinace je zatížena řadou administrativních povinností. CGM MEDISTAR Vám pomáhá situaci zvládat pomocí sady funkcí z oblasti zdravotnické i provozní. Najdete zde například účtenky včetně EET, registrace, elektronicky vedenou bezpapírovou dokumentaci, automatické žádanky o zvýšenou úhradu, poukazy a formuláře a samozřejmě podporu vyúčtování. Detaily se jako vždy dozvíte ve vestavěné nápovědě.

EET

Tématem roku 2020 bude mimo elektronické neschopenky a změn v e-receptech hlavně blížící se vlna EET. Samotná podpora EET je v CGM MEDISTAR již od samého uvedení na trh. Systém umožní nastavit ekonomickou strukturu organizace včetně zadání SSL certifikátu od finanční správy, dále zda je subjekt plátce DPH nebo ne, parametry pokladen a řadu dalších parametrů. Tisk příjmového dokladu s EET pak vypadá v CGM MEDISTAR takto:

EET_doklad

Registrace

Nesmíme opomenout registrace, které jsou pro některé odbornosti zcela klíčové. Systém Vám umožní vytisknout registrační lístek a odeslat na zdravotní pojišťovnu příslušnou dávku. Symbol registrace je uveden na stavovém panelu pacienta. Přehled registrovaných Vám pak dává obraz o Vašem kmeni kapitovaných pacientů včetně dělení na věkové skupiny a souhrny pojišťoven.

eParafa

Bezpapírová ordinace ulehčuje hledání, je levnější v porovnání s tiskem a skladováním, snadněji se předává dalším lékařům. Takzvaná eParafa nabízí v lékařské zprávě či dekurzu vytvořit elektronicky podepsanou a časovým razítkem opatřenou dokumentaci ve formě PDF souboru splňujícího nároky českého právního řádu.

Žádanky o úhradu

Žádanky o zvýšenou úhradu jsou nabízeny uživateli jak u preskripce léčiv, tak i poukazů na PZT. K žádankám je zaznamenáno čerpání, aby bylo zřejmé, zda je potvrzená žádanka o úhradu již vyčerpána.

Poukazy, formuláře

Poukazy K, Z a FT jsou, podobně jako obecné formuláře, nabízeny včetně předvyplněných polí. Nemusíte tedy opakovaně vypisovat například údaje o pacientovi. Seznam podporovaných formulářů se trvale rozrůstá dle potřeb trh. Formulářová agenda Vám pomůže například vypsat posudek a prohlášení pro řidičský průkaz, posudek pro zbrojní průkaz, nebo nejčastější výpis ze zdravotní dokumentace. Takto uvidíte editaci formuláře posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu:

posudek_ZP_editace

Vyúčtování

Podpora vyúčtování na zdravotní pojišťovny je natolik rozsáhlým blokem funkcí, že se jí budeme věnovat v samostatném článku. Nicméně je důležité zmínit, že tvorba a elektronické odesílání dávek, známé pod názvem eDávky, obsahuje také přehled uzávěrek za období po jednotlivých pojišťovnách a nezbytné opravné dávky. Po odbornostech tříděné smlouvy s pojišťovnami včetně historických hodnot úhrad bodů, kapitace, dopravy a nasmlouvanými výkony mohou být, pokud to podklady dovolí, nahrány automaticky ze serverů pojišťoven.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5