Co je potřeba připravit, než začneme nastavovat EET v ambulantním SW

Dříve, než začnete ve své ordinaci zavádět elektronickou evidenci tržeb (EET), je potřeba udělat několik kroků. Doporučujeme následující návod všem, kteří chtějí zajistit hladký průběh spuštění EET.

Máte již zakoupenu licenci modulu CGM eTRŽBY (EET)


Jak Vám můžeme pomoci se zřízením EET naleznete ZDE.


Přihlašovací / autentizační údaje k EET

Prvním krokem pro úspěšné nastavení EET je získání autentizačních údajů. Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje do webové aplikace Finanční správy ČR. Tato webová aplikace slouží pro:

 • vygenerování, stažení a správu certifikátů,
 • registraci Vašich provozoven,
 • získání sumárního nebo detailního přehledu o Vámi evidovaných tržbách.

Autentizační údaje lze získat dvěma způsoby:

 • Varianta 1 – osobně na finančním úřadě (pro uživatele bez zpřístupněné datové schránky nebo ty, kteří ji nechtějí použít)
 • Varianta 2 – elektronicky (pro uživatele se zpřístupněnou datovou schránkou)

Varianta 1 – osobně na finančním úřadě

Žádost o autentizační údaje je možno podat osobně (tzv. ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu. Poplatník obratem získá autentizační údaje v rámci osobního jednání. Autentizační údaje jsou předány poplatníkovi v zapečetěné obálce. O podání žádosti a vydání autentizacích údajů se sepisuje protokol o místním jednání. Samotné jednání obvykle netrvá déle než 20 až 30 minut. Podle zkušeností z první vlny EET se ale často tvoří fronty před kancelářemi registračních oddělení na finančních úřadech, kde jsou autentizační údaje vydávány.

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce poplatníka. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď tzv. generální, nebo musí minimálně obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Varianta 2 – elektronicky

 1. Na daňovém portálu (http://www.daneelektronicky.cz/ ) zvolte možnost “Elektronická evidence tržeb”.

  Dan_port1

 2. V dalším kroku klikněte na “Žádost o autentizační údaje do EET”.

  Dan_port2

 1. Následně vyplníte formulář a elektronicky jej podáte – při podání jste vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do Datové schránky

Po získání autentizačních údajů navštívíte webové stránky http://www.daneelektronicky.cz/, kde se s jejich pomocí přihlásíte. Nejdříve budete vyzváni k nastavení nového hesla. Poté provedete další nezbytné kroky – zaregistrujete si všechny své provozovny a vygenerujete si aspoň jeden certifikát.

Pokud máte objednanou Základní instalaci, máte již vše potřebné. Vyčkejte na kontaktování naším servisním oddělením nebo Vaším regionálním zástupcem.

V případě, že nemáte objednanou instalaci, postupujte dle návodu níže.
 

Registrace provozoven

Provádí se ve webové aplikaci EET na daňovém portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces).
 

Registr

Poplatník je povinen před zahájením evidence tržeb oznámit ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá evidované tržby.

Provozovna je místo, kde dochází k činnosti, ze které plynou evidované tržby. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny (např. pojízdný stánek) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby (e-shop).

Údaje o provozovnách musí poplatník zadat v aplikaci Elektronická evidence tržeb ještě předtím, než si vygeneruje certifikát/y.

Každé provozovně bude systémem Finanční správy automaticky přiděleno její číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka). Toto číslo potom poplatník zadá do svého softwaru nebo pokladního zařízení. Číslo provozovny se totiž uvádí  na účtence a je součástí datové zprávy, zasílané správci daně.


Certifikát

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami (datová zpráva je podepsána tímto certifikátem). Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. V podstatě se jedná o elektronický průkaz totožnosti poplatníka.

Ve webové aplikaci EET může poplatník po přihlášení získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování.

Poplatník může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vygenerovat si alespoň jeden certifikát pro každou provozovnu. V případě, kdy dojde ke zničení, ztrátě či odcizení certifikátu, je nutno jej nejprve ve webové aplikaci zneplatnit a poté si vygenerovat nový a ten nahrát do příslušného softwaru nebo pokladního zařízení. To může být v případě více provozoven, navíc geograficky vzdálených, problém.

Návod, jak vytvořit žádost o nový certifikát, a informace ke správě vydaných certifikátů pro evidování tržeb naleznete na http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf
 

Upozornění: Mimo přípravy přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se serverem EET je nutné ještě ověřit, jaký je operační systém na Vašem serveru (hlavním počítači), kde máte instalován ambulantní systém. Bohužel pro odesílání dat na server EET se používá kryptografický algoritmus SHA-2, který není podporován na operačních systémech Windows XP, popřípadě Windows server 2003 SP2 (a níže).


Pokud jste správně postupovali dle výše uvedeného, máte nyní připraveno následující:

 1. autentizační údaje pro EET od finančního úřadu
 2. registraci vašich provozoven na www.daneelektronicky.cz
 3. vygenerované a uložené přístupové certifikáty pro EET na vašem počítači

Máme pro Vás také připravené informační oznámení, které musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách. Ke stažení zde.
 

Dále pokračujte nastavením ve Vašem ambulatním softwaru podle návodů níže.

Nastavení EET v programu AMICUS

Nastavení EET v programu DENTIST+

Nastavení EET v programu MEDICUS

Nastavení EET v programu PC DOKTOR / PC DENT

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.7/5

2 komentáře

 • Prosím o upřesnění ,mám dvě provozovny každou v jiném kraji LIB a H.Králové ,stačí získat autentizační údaje na libovolném finančním úřadě např .Liberec a poté zaregistrovat obě provozovny a pro každou zvlášť vygenerovat certifikáty ,nebo musím pro provozovnu sídlící v Hradeckém kraji získat autentizační údaje na jejích finančním úřadě ?děkuji
 • Pro člověka, který je lékař, není odborník na počítače, není proveditelné. V. Ryvolová

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.