Podpora očkování proti COVID-19 v našich ambulantních systémech

Věříme, že Vám řešení v našich ambulantních systémech, na kterých intenzivně pracujeme, spolu s následujícím textem pomohou zvládnout očkování proti COVID-19 co nejefektivněji.

Aktualizace 15. 4.

Funkcionality vytvořené pro podporu očkování slouží snadno i lékařům, kteří neočkují – stačí jednoduché nastavení pro komunikaci s ISIN a systém Vás bude informovat o stavu očkování Vašeho pacienta. Jak komunikaci nastavit naleznete v návodu pro Váš systém –vizte níže "Návody, jak propojit naše ambulantní systémy na ISIN"

Aktualizace 8. 3.

Nejnovější zavedenou funkcionalitou je napojení nového rozhraní ISIN – předávání pacientů do seznamu pacientů k očkování. Díky úzké spolupráci s ÚZIS se nám již podařilo do ambulantních systémů vše potřebné zapracovat a praktičtí lékaři tak mohou od 8. 3. 2021 vytvářet seznam svých pacientů vybraných k očkování a předávat ho do ISIN. Napojení na toto rozhraní je k dispozici v ambulantních systémech PC DOKTOR a MEDICUS. Na řešení v systému AMICUS pracujeme a bude funkční v průběhu tohoto týdne. Od 11. 3. bude tento přístup uvolněn také pilotním uživatelům CGM MEDISTAR, kteří o funkcionalitu projeví zájem.

Aktualizace 4. 3.

ÚZIS dnes nahrál do ostrého prostředí ISIN novou verzi datového rozhraní, která je funkční! Provádíme již testy s prvními lékaři. 

Aktualizace 3. 3.

ÚZIS plánuje ostré spuštění nového rozhraní ISIN – předávání pacientů do seznamu pacientů k očkování na pátek 5. 3. Z naší strany máme většinu úprav již hotovou a jsme připraveni okamžitě po spuštění propojení otestovat a během následujícího týdne (od 8. 3.) uvolnit aktualizace všech ambulantních systémů.

Aktualizace 2. 3.

Aktuálně ve všech našich ambulantních systémech intenzivně pracujeme na napojení nového rozhraní ISIN – předávání pacientů do seznamu pacientů k očkování. Ve velmi úzké spolupráci ladíme spolu s ÚZIS toto datové rozhraní. Dle aktuálních informací z ÚZIS by měly být námi nahlášené problémy v tomto datovém rozhraní odstraněny do konce týdne. Předpokládáme, že následně lékařům uvolníme aktualizace všech ambulantních systémů kolem 8. 3. 

Aktualizace 26. 2.

Od 1.3. budou moci praktičtí lékaři vytvářet v ISIN seznam svých pacientů vybraných k očkování (dle informací z ÚZIS a SPL). Tyto seznamy pacientů k očkování budou důležité pro krajské koordinátory, kteří podle nich budou distribuovat očkovací látky praktickým lékařům.

ÚZIS umožní předávání těchto seznamů do ISIN i přes datové rozhraní přímo z ambulantních systémů (to bylo ÚZISem zveřejněno 23. 2.). Na úpravě napojení nyní intenzivně pracujeme a jakmile bude hotové vytváření seznamu pacientů k očkování a jeho přenos do ISIN, budeme Vás informovat – předpokládáme v průběhu příštího týdne (od 8. března). 

 

Očkování krok za krokem

 

1. Napojení ambulantních programů na ISIN

ISIN (součást ÚZIS) je informační systém infekčních nemocí. Veškerá očkování pacientů proti COVID-19 musí být v tomto systému evidována. Evidenci lze spravovat pomocí webové aplikace nebo z informačního systému lékaře pomocí datového rozhraní.

V rámci ambulantních systémů CGM připravujeme následující napojení na ISIN:

 • vyhledání pacienta v ISIN a získání z ISIN jeho ID, které je nutné pro další předávání informací
 • zjištění aktuálního stavu očkování pacienta z ISIN (jestli už nebylo provedeno očkování jinde, jaká dávka má být pacientovi aplikována (první/druhá) atd.)
 • vlastní záznam očkování pacienta v ambulantním systému – záznam do očkování, přepis do dekurzu, vykázání adekvátního výkonu na pojišťovnu
 • odeslání informace o očkování do ISIN (dávka, očkovací látka, místo aplikace, šarže, expirace...)
 • po ukončení očkování  tedy po aplikaci druhé dávky stažení z ISIN a tisk certifikátu pro pacienta
 • pro potřeby obvolávání pacientů na očkování COVID připravujeme i funkcionalitu, která pro vybrané pacienty (skupina pacientů) získá hromadně informaci o stavu očkování z ISIN

13. 1. 2021 ÚZIS uvolnil první verzi testovacího API pro napojení na systém ISIN. V CGM nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom na tento systém byli schopni napojit všechny naše softwary. Tím bychom zajistili, že by sestra nebo lékař zaznamenali údaje pouze do našeho ambulantního systému a o následný přenos informací na ISIN by se software postaral automaticky sám. Lékaři či sestře by tak odpadly starosti s duplicitním zapisováním a vyhledáváním podstatných dat a zbyl jim potřebný čas na samotné očkování.

 

Návody, jak propojit naše ambulantní systémy na ISIN:

CGM MEDISTAR

AMICUS

MEDICUS

PC DOKTOR / PC DENT

DENTIST+

 

2. Napojení na rezervační systémy

Samozřejmostí je propojení softwaru s rezervačními systémy. Rezervační systém lékaři poskytne seznam pacientů objednaných na daný den a maximum dostupných informací o pacientovi.

RESERVATICrezervační systém aktuálně určený pouze pro "Národní očkovací centra". Pro praktické lékaře je určen pro zjednodušení jiný systém zadávání rezervací, tzv. ISIN/OČKO (od 23. 2. zpřístupněn SUKLem k testování, popis bude doplněn v tomto článku v nejbližších dnech)

Systém RESERVATIC umožní lékaři stahování údajů o objednaných pacientech dle konkrétního pracoviště na zvolený den do ambulantního systému. Mimo dat potřebných k očkování lékař uvidí, zda se jedná o již evidovaného pacienta v jeho ordinaci či nikoli, a umožní mu nového pacienta rovnou založit. Tímto zautomatizovaným procesem zmizí lékaři další administrativní povinnosti – nebude muset vyhledávat nebo zakládat pacienta v registru ambulantního systému a dohledávat údaje o pacientovi.

Postupně budeme přidávat dle požadavků uživatelů další rezervační systémy, které budou plošně používány.

Pokud byste rádi používali jiný rezervační systém než výše uvedený, dejte nám prosím prostřednictvím komentáře pod tímto článkem vědět, o jaký systém se jedná.

 

Další výhody našich ambulantních informačních systémů při očkování proti COVID-19

 

Výběry pacientů z kartotéky dle kritérií pro indikaci k očkování

Pro indikaci pacientů k očkování musí nyní lékaři respektovat pravidlo vydané MZ ČR, které omezuje očkovanou skupinu na pacienty s věkem nad 80 let. Dle našich informací budou časem praktičtí lékaři moci objednávání pacientů řídit sami (případně s respektováním dalších vydaných pravidel). I na tuto skutečnost jsou naše systémy připravené. Lékař si několika snadnými kroky může vyselektovat kategorie dle různých kritérií, například podle věku pacientů.

 

Připravili jsme si pro Vás propracované návody, jak v ambulantním systému tyto kategorie vytvořit:

AMICUS

MEDICUS

PC DOKTOR

PC DENT

 

Na problematiku očkování se snažíme nahlížet komplexně. Počítáme ovšem s tím, že individuální potřeby v procesu se začnou objevovat teprve se spuštěním celé agendy. Dáváme Vám možnost, abyste se na nás případně obrátili s jakýmikoli návrhy, jak by Vám mohl náš software ještě více pomoci.

Samotný proces zavádění výše uvedených funkcionalit a propojování jednotlivých systémů s těmi ambulantními je komplexní téma, které je pro všechny nové a v čase se rychle mění. Jelikož se snažíme situace v rámci možností dnešní doby předvídat, začali jsme s vývojem jednotlivých funkcionalit v souvislosti s očkováním již na přelomu roku. Nicméně celý proces je velmi živý a CGM není jeho jediným aktérem  vstupují do něj i třetí strany. Od začátku však promptně reagujeme na celou situaci i měnící se podmínky, sdílíme naše know-how či pomáháme vychytávat chyby třetím stranám. To vše s cílem najít efektivní řešení pro Vás, zákazníky, v otázce zpracování administrativní agendy v co možná nejkratším čase. Věříme, že v horizontu dnů budou tyto funkcionality plně dostupné již ve všech našich ambulantních systémech.

Funkcionality usnadňující očkování nepředstavují samostatný modul, ale jde o součást základního ambulantního informačního systému. Nejsou tedy zpoplatněny a jsou dodávány automaticky v rámci aktualizací a základní podpory informačního systému. 

Uvedená řešení jsou vhodná jak pro lékaře, kteří očkují, tak pro lékaře, kteří potřebují být informovaní o stavu očkování ošetřovaného pacienta.

 

"Velice ráda bych za mou ordinaci VPL poděkovala za neuvěřitelně perfektně připravenou aplikaci k očkování proti COVID-19. 

Neboť mít možnost, téměř na 1-2 kliknutí, pacientovi očkování zadat do jeho dokumentace v PC DOKTORovi, zároveň vakcinaci přepsat do přehledu očkování, ve stejné době provést zakódování a vykázání pro pojišťovnu a v neposlední řadě toto celé propsat do ISINu, je prostě geniální.

A já chci tímto poděkovat za práci a Vaše umění, a rychlost reakce přizpůsobit tento software nám lékařům - uživatelům."

28. 2. 2021

MUDr. Jana Zimmermannová

REMEDY s.r.o., ordinace Slušovice

 

"Minulou neděli jsem si stáhnul upgrade programu PC DOKTOR a ve středu mi byl s telefonickou pomocí ukázán způsob, jak vytvořit věkové skupiny lidí na očkování a další možnosti programu. Chtěl jsem Vám touto cestou poděkovat za perfektní zvládnutí problému a uživatelskou přívětivost pro lékaře, kterým možnost zadávání očkování přímo z karty pacienta bez nutnosti se přihlašovat do programu ISIN ušetří spoustu času."

V Letovicích 27. 2. 2021

MUDr. Michael Šafránek


V souvislosti s tímto článkem by Vás mohlo zajímat:

MEDITOUR JOURNAL: 1. díl nového online seriálu pojednávající o napojení ambulantních systémů CGM na ISIN

Vykazování antigenních testů v našich ambulantních systémech

Očkování proti COVID-19 - registrované očkovací látky a kódy výkonů

AMICUS: Elektronická žádanka testu COVID-19

AMICUS: Tištěná potvrzení testů COVID-19

AMICUS: Použití filtrů Výběr skupiny pro nalezení pacientů k doporučení k očkování proti Covid-19

MEDICUS: Elektronická žádanka testu na COVID-19

PC DOKTOR: Elektronická žádanka testu na COVID-19

CGM MEDISTAR: Elektronická žádanka testu na COVID-19

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.2/5

15 komentářů

 • Skvělá zpráva. Věřím, že IT CGM je kompetentnější než IT specialisté, o něž se opírá naše státní správa. Obecně propojit něco, co má ambici být funkční, s nefunkčním systémem, musí být dost velký oříšek. Při louskání oříšku přeji hodně odvahy, psychofarmaka Vám rád klidně ereceptem zašlu !! :-) Teď vážně. Velké DÍKY.
  Jan Řičánek
  • Děkujeme za povzbuzení, předám kolegům... Jak bude odzkoušeno, doplníme sem informaci po jednotlivých systémech.
 • Dnes od dopoledne funguje registrace pacientů k očkování přímo z karty. Skvělá práce. Díky.
  • Zdravím, me to nejde, jak se Vám to povedlo...jakou mate verzi programu? zadná nova aktualizace zatím neni,dik za info
  • Dobrý večer, jaký ambulantní program mate?
  • Dobrý den,
   mně to taky nejde. PCDoktor. Pomohlo by to moc.
  • Dobrý večer, pro PC DOKTOR byla aktualizace umožňující odesílat pacienty do ISIN na "seznam k očkování" uvolněna již v pátek odpoledne. Pokud se vám nenabídla nebo něco nefunguje, poprosím Vás, zavolejte v pondělí ráno na podporu. Tady Vám teď bohužel nepomůžu. Pro ostatní - MEDICUS v pátek již taky testoval s lékaři, ale verze půjde plošně ven v pondělí, tak jak jsme slibovali cca od půlky tohoto týdne.
  • Propojení s ISIN funguje dokonale, ušetřili jste nám extrémní množství práce !! Děkuji, odvedli jste luxusní výkon !!! Pokračujte prosím !!!
 • Dobrý den, děkuji CGM za zprovoznění - včera fungovalo výborně.
  Ale: Dnes (7.3. v 10.55) se při pokusu o otevření hypertextu "zobrazit" (vedle ISIN - pacient na očkovacím seznamu) problikne okno, do dekurzu se zapíše nějaké číslo (třeba: 3695 ) a nic dál. Možná chyba servrů uzisu ... každopádně PC doktor mi nedá žádnou hlášku, jen výše popsané chování.
 • V pátek jsem přepsala celou skupinu. Velká pomoc. Díky
 • Skvělá funkce! Díky!
  Neplánujete podobný modul pro zadávání výsledků testování a zadávání žádanek (antigeny i PCR)? Prozatím musíme žádanku zadávat přes "laboratorní hodnoty - covid19", tzn klikat žádanku/výsledek testu vždy ručně znovu. Uživatelé Smartmedixu nyní velice oceňují modul na žádanky, žádanka se zadává přímo z ambulantního sw, kdy již jednou zadanou žádanku mohou jedním klikem replikovat a dojde jen k přepsání datumu... Při hromadném antigenním testování podniků se jedná o úsporu až 1-2 hodin denně...
  • Děkuji za Vaši pochvalu, jsme rádi, že očkování lékařům začíná postupně v našich SW fungovat a šetřit práci. K tomu druhému bodu - žádanky na vyšetření a předání výsledků antigenních testů do ISIN. Věnujeme se nyní i tomu. Základní zavolání žádanky jsme udělali již před rokem, okamžitě, jakmile s tím ÚZIS přišel. Teď se pokoušíme upravit naše SW tak, aby co nejvíce "vytěžily" stávající možnosti tohoto rozhraní, které za ten rok ÚZIS postupně rozšiřoval. Paralelně s tím, jednáme i s ÚZIS, jestli by nešlo přejít s žádankami na podobné datové rozhraní, jako nyní vytvořili pro očkování. O nových možnostech budeme uživatele informovat.
  • Děkuji, bylo by to skvělé!
  • Dobrý den, ještě jeden postřeh, registrace k očkování funguje výborně, jenom telefonický kontakt na pacienta se do ISIN načítá pouze v případě, že je zadaný v kartě pacienta v kolonce "telefon", pokud ordinace používá systém, že v "telefon" je pevná linka nebo prázdno a mobilní telefonní číslo má v kartě v kolonce "mobil", tak se telefonní číslo do ISIN nenačte. Nešlo by propojit?
  • Dobré ráno, mrkneme na to, to by neměl být problém.

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.