Další rozšíření podpory programu VZP PLUS v systému PC DOKTOR

Podpora programu VZP PLUS v systému PC DOKTOR se rozšiřuje o péči o dispenzarizované diabetiky a hypertoniky v ordinaci praktického lékaře a dále i pro odbornosti interna, diabetologie a kardiologie.

Vykazování péče

V článku https://blog.cgmsvet.cz/program-vzp-plus-v-systemu-pc-doktor/ jsme se zabývali podporou při vykazování signálních kódů v rámci preventivních prohlídek. Na základě příznivých ohlasů jsme rozšířili funkcionalitu podpory vykazování signálních kódů i pro dispenzární prohlídky diabetiků a hypertoniků. 

Funkcionalita bude dostupná pro všechny uživatele ve verzi 4/2023. Už nyní si ji můžete vyzkoušet po instalaci nejnovější aktualizace z tohoto odkazu https://pcd-update.cgm.cz/DoktorSfx.exe 

Pokud tedy v rámci ambulantního účtu vykážete některou s diagnóz E11* nebo I10-I15 a uvedete kód dispenzární prohlídky 09532, zobrazí se Vám okno pro zadání signálních kódů informujících o aktuálním zdravotním stavu pacienta. Příslušné signální kódy jsou předplněny dle aktuálních hodnot laboratorních vyšetření nebo dle hodnoty tlaku.

      

Překontrolujte předplnění příslušných signálních kódů a stsikněte tlačítko Vykázat.

Kritéria hodnocení

V nabídce Pojišťovna - Statistika nově naleznete položku Program VZP PLUS. Po výběru této funkcionality se Vám zobrazí okno, které informuje o jednotlivých kritériích sledování kvality péče pro Vaši odbornost. Pokud provedete vyhodnocení, zobrazí se Vám informace o plnění jednotlivých kritérií.

Vždy je zobrazen procentní limit příslušného kritéria, celkový počet pacientů, počet pacientů, kteří kritérium splnili, a počet, kteří kritérium nesplnili. V posledním sloupci je pak zobrazeno procento plnění a tento údaj je podbarven podle toho, zda kritérium plníte či neplníte.
V dolní části okna je vždy pro dané kritérium zobrazen seznam pacientů. Přepínačem nad tímto seznamem si můžete zobrazovat seznam pacientů, kteří kritérium splnili nebo nesplnili.

Ze seznamu pacientů můžete vstoupit do zdravotní dokumentace konkrétního pacienta, případně seznam pacientů si uložit jako Skupinu pacientů.

Kam dál?

Program VZP PLUS v systému PC DOKTOR

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5