DENTIST+: Historie dekursu přímo v kartě pacienta u dekursu

V kartě pacienta na záložce /Dekurs/ přibyla možnost zobrazit Historii dekursu. Můžete mít tedy současně zobrazenou historii návštěv a vedle toho aktuální návštěvu.

Prohlížet starší návštěvy tedy můžete i bez toho, aniž byste museli z aktuální návštěvy přejít na jiné vyšetření nebo použít speciální funkci historii dekursu.
Obsah historie dekursu se do karty načte až po otevření karty pacienta, nezpomaluje tedy náběh samotné karty. Text je statický, nelze měnit a v průběhu práce s kartou se neaktualizuje. Ručně lze aktualizovat ikonou refresh_m. Do historie dekursu se načítají pouze návštěvy, které jsou vyfiltrované – tedy všechny ty, které vidíte v seznamu návštěv pacienta. Filtrování návštěv se hodí, pokud například chcete pacientovi vytisknout návštěvy pouze za určité období.
Funkci lze trvale vypnout či jednorázově vypnout či zapnout nebo změnit velikost, ve které se zobrazuje, vizte obrázek.

2024q1_historie-dekursu
Nové možnosti zobrazení v záložce Dekurs.

Dále byla upravena i samotná funkce Historie dekursu, která lze zobrazit v samostatném okně (lze mít zobrazenou historii dekursu a současně pracovat v kartě).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5