DENTIST+: Inteligentní výběr kódu laboratoře při vykazování protetiky

Zaměřili jsme se na stav, kdy protetické práce odebíráte od více laboratoří. Pokud daný kód výrobku odebíráte vždy jen od jedné laboratoře, doporučujeme použít nové nastavení.

Do nastavení vykazování protetiky bylo rozšířeno nastavení, jak se může program chovat k výběru laboratoře. Existující nastavení [x] Použít naposledy zadanou laboratoř bylo rozšířeno o další možnosti a volbu (o) Upřednostnit laboratoř s vyplněnou kalkulací laboratoře.

Tato nová volba je vhodná především v situaci, pokud odebíráte daný protetický kód vždy jen od jedné laboratoře a u zbylých laboratoří u tohoto kódu nemáte vůbec zadané ceny laboratoře (například pokud od jedné laboratoře odebíráte pouze fixní náhrady a od druhé snímatelné).

Nová volba funguje i tak, že pokud pro zadaný kód protetiky existuje více laboratoří s vyplněnou cenou a předvyplněná laboratoř žádnou kalkulaci nemá, program Vám dá rovnou na výběr, kterou laboratoř a cenu chcete použít.

Jak novou funkci nastavit?

Chcete-li si tuto funkci zapnout, na formuláři vykazování protetiky klikněte na ikonu Settings_m a zde v sekci Vkládání laboratoře do nové protetiky vyberte volbu (o) Upřednostnit laboratoř s vyplněnou kalkulací laboratoře. Nastavení lze změnit taktéž i v menu Nastavení > Uživatelské preference, záložka /Vykazování protetiky/.

 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5