DENTIST+: Jak pracovat s eNeschopenkou krok za krokem

Série jednoduchých návodů, jak pracovat s eNeschopenkou.

Návod budeme upravovat a rozšiřovat vždy k aktuální verzi programu a dostupné funkcionalitě.

22. 1. 2020 -  článek aktualizován na verzi programu DENTIST+ 1.0.2670 (nápověda programu DENTIST+)
20. 12. 2019 - článek aktualizován na verzi programu DENTIST+ 1.0.2662 (nápověda programu DENTIST+)
3. 12. 2019 - verze programu DENTIST+ 1.0.2661

Pokud jste ještě neprovedli úvodní nastavení IČPE, postupujte prosím podle článku, který Vás provede základním nastavením. 

Vystavení nové neschopenky - RDPN 1

V kartě pacienta zvolte menu: Pacient > eNeschopenka.
Případně zvolte na vybrané návštěvě v nabídce v Seznamu zdravotních záznamů ePN - Přidat / Změnit ePN.

menu

Zobrazí Vám formulář pro vystavení Rozhodnutí Dočasné Pracovní Neschopnosti, tzv. /RDPN1 - založení/, který slouží pro vystavení nové neschopenky.

Formulář je rozdělen do jednotlivých sekcí A - E, které přesně korespondují s papírovou podobou neschopenky pro snadnější orientaci. 
V sekcích - A. Identifikace pojištěnce, B. Přesná adresa místa pobytu v době DPN (včetně poschodí) a C. Název a adresa zaměstnavatele je možné pomocí symbolu CSSZ_TEXT_24x24 stáhnou z ČSSZ informace, které se do formuláře přenesou.

V případě, že je v dané sekci více variant či možností, např. C. Název a adresa zaměstnavatele (pacient má více zaměstnavatelů), program Vám je nabídne k výběru.

Na formuláři se nacházejí tlačítka pro usnadnění práce s adresami:

CSSZ_TEXT_24 - Adresa poskytnutá z ČSSZ.

Adresa_doma_24x24 - Trvalá adresa, uložená v kartě pacienta.

Adresa_pryc_24x24 - Přechodná adresa, uložená v kartě pacienta.

Karta_24x24 - Informace převzít z karty pacienta, např. zaměstnavatel nebo profese. V případě stažených údajů z ČSSZ se po kliknutí na tuto ikonu stažené údaje smažou a je umožněno upravit údaje ručně.

edit_2_24 - symbol sloužící pro odemknutí RDPN1 s možností zaslání Opravného podání. V sekci C. Název a adresa zaměstnavatele pomocí této ikony můžete provést odemknutí a dodatečnou editaci údajů.


Následně je potřeba vyplnit i povinné údaje týkající se pracovní neschopnosti (sekce D. Údaje o DPN), jako je Diagnóza a datum Neschopen od

V sekci E. Povolené vycházky můžete pacientovi uvést interval povolených vycházek v rámci dočasné pracovní neschopnosti.
V poslední sekci - Vystavující lékař jsou uvedeny základní informace o lékaři a zdravotním zařízení, které budou také zaslány ČSSZ.

Odeslání elektronické neschopenky na ČSSZ můžete provést pomocí symbolu či tlačítka [odeslat Odeslat].

2670_RDPN1

Po úspěšném odeslání neschopenky na ČSSZ Vám program nabídne tisk Průkazu práce neschopného (RDPN2), který je nutné pacientovi předat.

Tisk provedete pomocí ikony  tisk_2  a [ tisk  RDPN2 - Průkaz práce neschopného pojištěnce], v případě pojištěnce EU pak -  tisk_2 a [ tisk  Potvrzení o trvání DPN pro pojištěnce EU].

Formuláře je možné vytisknout i na velikost papíru A5 naležato, pokud zmenšíte okraje (např. na 5 mm). Nastavení velikosti okrajů a formátu papíru je možné provést v nastavení.


Odeslání Hlášení ošetřujícího lékaře - HOL

Pomocí druhé záložky /HOL 2 - Hlášení ošetřujícího lékaře/ na formuláři můžete nahlásit změnu týkající se vydané neschopnosti. Ikonkou (+) zobrazíte formulář s novým hlášením, ve kterém máte možnost povolit nebo zrušit vycházky, povolit změnu místa pobytu během pracovní neschopnosti, změnit diagnózu, nahlásit porušení režimu, předat pracovně neschopného jinému lékaři nebo zadat změnu hospitalizace.

2662_HOL

V zobrazeném formuláři pak zvolte požadované hlášení (sekce B. Typ hlášení) a vyplňte požadované údaje. Kliknutím na tlačítko [Uložit a odeslat], případně tlačítkem [odeslat Odeslat] hlášení odešlete na ČSSZ.

PTDPN

Pomocí třetí záložky /PTDPN - Potvrzení trvání/ můžete ČSSZ zaslat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti
Zákon stanoví povinnost lékaře v případě, že pracovní neschopnost trvá déle než 14 dnů, potvrdit trvání vždy ke 14 dni dočasné pracovní neschopnosti a dále alespoň jednou měsíčně [§ 61 odst. 1 písm. j) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění]. Lékař vystavuje potvrzení o trvání DPN v návaznosti na kontrolu zdravotního stavu, kdy tato nemusí být přesně ve 14. den ale může tomuto dni předcházet, neboť lékař může v souladu se zákonem potvrdit trvání DPN až 3 dny dopředu ode dne vystavení formuláře Potvrzení o trvání DPN.

V zákoně je stanovena povinnost vystavit Potvrzení o trvání DPN alespoň jednou měsíčně, nikoliv ke konci měsíce. Potvrzení lékař vystavuje v návaznosti na kontrolu zdravotního stavu, a tedy potvrzení o trvání může být vystaveno jak na začátku tak i v průběhu nebo na konci měsíce. 

2670_PTDPN

Po vyplnění formuláře kliknutím na tlačítko [Uložit a odeslat], případně tlačítkem [odeslat Odeslat] PTDPN odešlete na ČSSZ.

Poznámka: V případě, že se jedná o Pojištěnce z EU - měla by být takovému pacientovi předána papírova podoba tohoto hlášení. Tiskopis je dostupný pod tlačítkem [Tisk pro pojištence z EU...].

Ukončení PN 

Pomocí čtvrté záložky /RDPN3 - Ukončení/ na formuláři můžete v sekci Ukončení DPN ukončit pracovní neschopnost na ČSSZ. V označené sekci zadejte konečnou diagnózu, datum Neschopen do a datum Rozhodnuto dne. Odeslání zrušení neschopenky na ČSSZ můžete provést opět pomocí symbolu či tlačítka [odeslat Odeslat].

2670_RDPN3

O vystavené neschopence Vás bude program informovat v Dekurzu v části souhrnu a také na návštěvě ve sloupci - Příznaky symbolem flags_eNP .

 • Seznam vystavených neschopenek u pacienta pak naleznete v menu Pacient > eNeschopenka.
 • Při převzetí eNeschopenky od jiného lékaře se odešle HOL o změně a následně se stáhnou všechny dostupné informace o eNeschopence.
 • eNeschopenka lze ukončit nejenom odesláním RDPN3, ale i hlášením HOL "Předání do péče".
 • Je možné odeslat podání typu PTDPN (potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti).
 • Pokud se eNeschopenka nachází na uzamknutém vyšetření, na formuláři se zobrazuje vysvětlující text.
 • Na eNeschopence je funkce Synchronizovat - Import_32, která stáhne veškeré aktuální údaje od ČSSZ.

Jak si můžete vyzkoušet novou eNeschopenku? Jak doporučujeme postupovat?

 1. ČSSZ umožňuje vyzkoušení nové eNeschopenky pouze pro testovací pacienty. Ve svém ambulantním systému si tedy musíte založit alespoň jednoho z těchto pacientů!
  Pacienta doporučujeme založit ve stavu "Cizí", aby nebyl zařazen např. do registrační dávky.
 2. Vytvořte u tohoto pacienta návštěvu v roce 2020 (z preventivních důvodů doporučujeme tuto návštěvu založit na den pracovního klidu - např. 01. 01. 2020, 08. 05. 2020 apod.).
 3. Postupně realizovat kroky uvedené v tomto článku.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho prosím nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5