DENTIST+ podívejte se na novinky posledního kvartálu

Seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí, které Vám mohou usnadnit i urychlit práci.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet vybraných nových funkcí v programu DENTIST+.

Zubní kříž v samostatném okně nebo v záložce dekurs

Díky stále větším monitorům, které mají i vyšší rozlišení, jsme mohli do záložky /Dekurs/ udělat možnost zapnout i zubní kříž, díky čemuž získáte unikátní možnost na jedné obrazovce zobrazit veškeré údaje, které byly pořízeny na dané návštěvě.

2763_zubni-kriz

Nově jsme také umožnili ikonou PlanWatch vypnout plánovací zubní kříž a ikonou Terminal_cmd vypnout i příkazový řádek pro zápis značek z klávesnice. Můžete tak získat více prostoru pro samotný stavový zubní kříž.

Další možností je zobrazit celý zubní kříž v samostatném okně (ikona ZK_okno). Díky tomu můžete například zubní kříž umístit na samostatném monitoru nad křeslem.

Změna stavu se automaticky zobrazí ve všech křížích, je jedno, ve kterém změnu provedete.

Evidence rodinných vztahů

Nová funkce pro evidenci rodinných vztahů. K pacientovi lze zaznamenat rodiče, děti, partnera. Tato funkce Vám například pomůže při plánování návštěv celých rodin, nezřídka kdy mají děti jiné příjmení než rodiče.

Rodinné vztahy lze evidovat v osobních údajích pacienta, z karty pacienta i z kartotéky – ikonou rodinne_vztahy.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q2/2022.

 • Nová funkce – zobrazení seznamu objednávek pacienta přímo ze seznamu pacientů (menu Agenda pacienta > Seznam objednávek nebo klávesovou zkratkou >>CTRL+SHIFT+S)
 • Nová funkce – propojka na Vatech EzDent-i
 • Nová funkce – ve sledovači objednávek lze nastavit odesílání CGMesek pro více zdravotnických zařízení
 • Nová funkce – v pravém informačním panelu u anamnéz je možné text jednoduše přenést do dekursu odkazem [Zapsat do dekursu]
 • Nová funkce – ve formulářích pro zadávání indexů (PBI, API, CPITN, BOP...) se propisuje stav zubního kříže. Lokalizace, na kterých není v zubním kříži založen zub, je automaticky přeskakován a hodnota se zde nezapisuje. Toto chování lze potlačit volbou [x] Umožnit zadat hodnoty pro chybějící zub.
 • Nová funkce – při zadávání plánovaných výkonů nebo protetiky lze plánované datum vybrat ze seznamu objednávek
 • Nová funkce – při zadávání protetického štítku je možné datumy zkoušek vybírat ze seznamu objednávek
 • Nová funkce – v kartě pacienta na záložce /Výkony / ZÚM/ je ve sloupci "Účtenka/Faktura" signalizován stav, zda je daný úkon na účtence/faktuře/zálohové faktuře. Kliknutím na ikonu se zobrazí daný doklad.
 • Nová funkce – v menu Přehledy a statistiky > Vykonané zdravotní úkony + statistiky byla rozšířena statistika SUMA 3 o rozdělení podle STOMAV i STOMAG.
 • Nová funkce – klávesa >>TAB v dekursu provede vložení odsazení do textu
 • Nová funkce – ve formuláři protetického štítku lze změnit pořadí zadávání datumů zkoušek a data odevzdání. Toto nastavení se zapamatuje pro příští použití.
 • Nová funkce – ve formuláři Příkaz k transportu lze nově použít ikony pro rychlé přednastavení adres (adresa pacienta trvalá, adresa pacienta přechodná, adresa stažená z ČSSZ – pro uživatele modulu eNeschopenka, adresa zdravotnického zařízení). Taktéž lze v nastavení formuláře vybrat výchozí adresu SZZ, které se má vždy použít pro nový příkaz k transportu.
 • Nová funkce – ve funkci Filtr je možné si na záložce /Automatický filtr/ zapnout [Pokročilý mód], kde lze zadat složitější podmínky (vícenásobné podmínky na stejný sloupec, vztahy mezi podmínkami na "a zároveň" a "nebo")
 • Nová funkce – při opravě dokladu na zdravotní pojišťovnu lze nově současně smazat i hlavičku dokladu
 • Nová funkce – záloha seznam účtů včetně otisků hesel, funkce se hodí především při reinstalaci síťové verze, kdy se mění server – přenesou se i SQL uživatelé
 • Nová funkce – informace o obchodním zástupci se získávají on-line (dřív se změna projevila až po instalaci nové verze programu)
 • Nová funkce – RSS zprávy lze zobrazit jen uživatelům konkrétní verze programu
 • Nová funkce – v nastavení programu (menu Nastavení > Zdravotnické zařízení, záložka /Nastavení/ checkbox [x] Přenášet účast pacienta z KNIHY OBJEDNÁVEK do návštěv) lze vypnout vytváření vyšetření z KNIHY OBJEDNÁVEK, pokud se zadá účast pacienta Omluven nebo Neomluven
 • Nová funkce – při opravě dokladu na zdravotní pojišťovnu lze nově současně se smazáním dokladu smazat i jeho hlavičku (hodí se, např. pokud byly úkony vykázány na špatné IČP)
 • Nová funkce – rozšíření filtru Hromadný export do eParafa o možnost vyloučit návštěvy bez účastni pacienta
 • Úprava funkce – při tisku návštěvy pacienta lze u plánovaných návštěv vybrat sloupce, které se mají tisknout
 • Opravy funkcí:
  • V kartotéce lze filtrovat pacienty, kterým byl vykázán kód STOMAV.
  • Při zadávání první návštěvy pacienta do 5 let mohlo dojít k nevyplnění zubního kříže.
  • Pokud byl zubní kříž zmenšen na minimum a byla v kříži použita značka otazníku, došlo k chybě.
  • Sloupec "Účtenka/Faktura" v kartě pacienta na záložce /Výkony /ZÚM/ se zobrazuje na nastavené pozici.
  • Klávesa >>TAB v dekursu se v tisku návštěvy na novém řádku neaplikovala.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5