DENTIST+ podívejte se na novinky posledního kvartálu

Seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí, které Vám mohou usnadnit i urychlit práci.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet vybraných nových funkcí v programu DENTIST+.

Nové možnosti filtrování

Na každém filtračním formuláři lze zapnout pokročilý mód, kde lze definovat i složitější filtrační podmínky. Nyní lze podmínky skládat nejen spojováním podmínek na jednom sloupci, mezi kterými je vazba "a současně", ale lze klást i více podmínek na stejný sloupec, klást mezi ně spojení "nebo" a uzavírat je do bloků (závorek).

Filtrační podmínky lze uložit a snadno použít (uložené filtry lze zobrazit jako seznam kliknutím na malou šipku u filtru - filtr_zobacek).

Seznam objednávek pacienta přímo v kartě, tisk kartičky se seznamem objednávek

Na záložce /Dekurs/ bylo provedeno několik vylepšení. Mimo jiné je ihned vidět seznam budoucích objednávek pacienta. Na seznam lze kliknout pravým tlačítkem myši a jednoduše zobrazit i všechny objednávky. Seznam objednávek lze vytisknout (např. včetně loga ordinace, na velikost papíru A6 nebo odeslat jako PDF).

bulletine_2022q3_planovane_navstevy
Přes pravé tlačítko myši lze zobrazit i seznam všech objednávek s možností tisku.

Rizika

Číselník rizik byl vylepšený, nyní je možné při smazání rizika z číselníku hromadně přesunout pacienty z daného rizika pod jiné riziko nebo dané riziko dotčeným pacientům bez náhrady smazat. Je tedy snadné udělat si v číselníku "pořádek" a např. sloučit rizika, která jsou pojmenováním duplicitní.

Interní poznámka k fakturám, dávkám či účtenkám

V seznamu dávek/faktur/účtenek lze nově přidat interní poznámku. Pokud si například chcete k dávce poznačit důvod opravy dávky, lze tak učinit pomocí ikony +internal_note. Poznámky mohou být různého typu (informace, výstraha, problém) a lze je vést i historicky. Je tedy možné v jedné dávce přiřadit více poznámek, v seznamu dávek se pak vždy zobrazuje ta poslední.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q3/2022.

 • Nová funkce – V osobních údajích lze na záložce /Registrace/ vybrat u polí Obvodní lékař, Poslední stomatolog a Doporučený hodnotu z číselníku lékařů cizích zařízení.
 • Nová funkce – V kartě pacienta je mimo rizika pacienta v případě hendikepovaného pacienta vypsána i jeho diagnóza.
 • Nová funkce – Uživatelská oprávnění – Speciální právo pro povolení zápisu do zubního kříže.
 • Nová funkce – Ze seznamu objednávek pacienta lze vytisknout sestavu návštěv na sestavu velikosti A6 (na šířku) nebo A5 (na výšku) i s logem ordinace.
 • Nová funkce – Možnost přesunout protetický štítek, poukaz na vyšetření, lékařskou zprávu a příkaz k transportu na jiné vyšetření v rámci zdravotnického zařízení.
 • Nová funkce – Nyní lze otevřít více front (nebo všechny) jedním kliknutím – nemusí se spouštět každá fronta zvlášť.
 • Nová funkce – Ve formuláři protetického štítku lze ikonou zmenit_poradi změnit pořadí zadávání datumů zkoušek a data odevzdání. Toto nastavení se zapamatuje pro příští použití.
 • Nová funkce – Ve formuláři Příkaz k transportu lze nově použít ikony pro rychlé přednastavení adres (adresa pacienta trvalá, adresa pacienta přechodná, adresa stažená z ČSSZ – pro uživatele modulu eNeschopenka, adresa zdravotnického zařízení). Taktéž lze v nastavení formuláře vybrat výchozí adresu SZZ, která se má vždy použít pro nový příkaz k transportu.
 • Nová funkce – Při opravě dokladu na zdravotní pojišťovnu lze nově současně smazat i hlavičku dokladu.
 • Nová funkce – Záloha seznam účtů včetně otisků hesel, funkce se hodí především při reinstalaci síťové verze, kdy se mění server – přenesou se i SQL uživatelé.
 • Nová funkce – Informace o obchodním zástupci se získávají on-line (dřív se změna projevila až po instalaci nové verze programu).
 • Nové funkce – RSS zprávy lze zobrazit jen uživatelům konkrétní verze programu.
 • Nová funkce – Při opravě dokladu na zdravotní pojišťovnu lze nově současně se smazáním dokladu smazat i jeho hlavičku (hodí se např. pokud byly úkony vykázány na špatné IČP).
 • Nová funkce – Rozšíření filtru Hromadný export do eParafa o možnost vyloučit návštěvy bez účasti pacienta.
 • Nová funkce – Ve frontě pacientů se z objednávky při přidání z kalendáře přenáší o pole Místo/Činnost.
 • Nová funkce – Číslování protetických štítků – pokud se současně při práci v síti vytvářely ve stejný okamžik současně 2 protetické štítky, předvyplnilo se stejné číslo štítku. Nyní se při uložení štítku s již existujícím číslem automaticky nabídne zvýšení jeho čísla.
 • Úprava funkce – Zjednodušení zadání účasti pacienta s vytvořením nového vyšetření z formuláře objednávky původního kalendáře.
 • Úprava funkce – Průvodce přidáním pacienta do fronty si pamatuje nastavenou velikost formuláře.
 • Úprava funkce – NEKLEPAT.CZ – při vložení kartičky pacienta do NEKLEPAT se pacient automaticky usadí do fronty, kde je zařazen.
 • Opravy funkcí:
  • Formulář nastavení automatické zálohy nešel otevřít, pokud nebyla automatická záloha ještě nikdy nastavena.
  • V přehledech a statistikách u funkce SUMA 9 se do celkové částky počítaly i úhrady bez zdravotní pojišťovny, ale řádek bez zdravotní pojišťovny zde nebyl zobrazen.
  • Ve funkci Sledování událostí se nepropojovalo pole Poznámka lékaře.
  • Při vykazování úkonů ze záložky /Dekurs/ se po ukončení vykazování automaticky nastaví kursor na konec dekursu a lze přímo pokračovat v zápisu, bez nutnosti kliknout myší na konec dokumentu.
  • Při zadávání první návštěvy pacienta do 5 let mohlo dojít k nevyplnění zubního kříže.
  • Pokud byl zubní kříž zmenšen na minimum a byla v kříži použita značka otazníku, došlo k chybě.
  • Sloupec "Účtenka/Faktura" se v kartě pacienta na záložce /Výkony / ZÚM/ zobrazuje na nastavené pozici.
  • Klávesa >>TAB v dekursu se v tisku návštěvy na novém řádku neaplikovala.
  • Seznam SMS zaslaných pacientům – seznam nově dotahuje stav o doručení na pozadí, díky tomu je načítání seznamu rychlejší.
  • Synchronizace objednávek z KNIHY OBJEDNÁVEK do DENTIST+, pokud byla činnost delší než 50 znaků.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskusi.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5