DENTIST+ podívejte se na novinky posledního kvartálu

Seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí, které Vám mohou usnadnit i urychlit práci.

Ve stručném přehledu přinášíme výčet vybraných nových funkcí v programu DENTIST+.

 

ZPMV a agregační platba

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) požaduje nárokovat agregační platbu v případě, kdy v daném měsíci nedošlo k účtování žádné zdravotní péče, ze které by se generovala standardní předávaná dávka.
DENTIST+ Vás na tuto skutečnost upozorní a nabídne řešení v podobě vygenerování souboru FDAVKA, kterým agregační platbu u ZPMV nárokujete. Navíc tento nárok můžete poslat velmi snadno a přímo z programu prostřednictvím modulu eDávky, který je možné pro komunikaci se ZPMV využívat i bez nutnosti doplňkové licence.

Poznámka:

DENTIST+ nabídne automatické vytvoření "agregační uzávěrky" po standardních dávkách, je-li nutné ji vytvořit.

Podmínky pro vytvoření dávky agregované úhrady z průvodce pro vytváření dávek:

 • Zdravotní pojišťovna musí být smluvní (v menu Číselníky > Zdravotní pojišťovny u dané ZP musí být vyplněna smlouva). 
 • Zdravotní pojišťovna musí mít nastavený checkbox [x] Pro měsíční agregační platbu se vyžaduje FDAVKA  (v menu Číselníky > Zdravotní pojišťovny na záložce /Základní údaje/). 
 • Pro dané zdravotnické zařízení musí existovat u dané ZP alespoň jeden registrovaný pacient. 
 • Za zadané období již neexistuje jiná agregační platba. 
 • Za zadané období neexistuje vytvořená dávka typu 81/90/05. 
   

Pro dávku se vytvoří samostatná faktura na nulovou částku (ZP agregační platbu proplatí podle svého registru), jejíž přílohou je i dávka 80 (registrovaní pacienti). Tuto dávku (KDAVKA) není potřeba posílat, odeslat se musí jen soubor FDAVKA.
 

Nové informace v pravém bočním panelu v dekurzu

V pravém postranním panelu záložky /Dekurs/ se nově zobrazují symboly pro plánované výkony i stomatologické výrobky a také plánované budoucí návštěvy. Máte tak na první přehledně informace přímo z dekurzu.
Popis plánovaných návštěv lze změnit v menu Nastavení > Uživatelské preference, záložka /Karta/, položka Formát plánované návštěvy. Případně přímo kliknout pravým tlačítkem myši na budoucí objednávku v pravém postranním panelu a vybrat volbu Formát plánované návštěvy.... Zde můžete nastavit, zda se má zobrazovat např. název kalendáře, kategorie, místo nebo popis, a v jakém pořadí se tato data mají zobrazovat.  

2022_04-Bulletine-pravy_panel_1

 

Orto kategorie

U pacienta je možné v osobních údajích poznačit jeho Orto kategorii – "a", "b" nebo "c". Po vykázání výkonu 00981 se nově program také zeptá a tuto kategorii si uloží. 
V případě vykázání kódu STOMAV tak dojde k jednoznačnému přiřazení kódu STOMAG dle nastavené orto kategorie.

2022_04-Bulletine-ORTO

 

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q1/2022.

 • Nová funkce - Ve funkci Fronta pacientů je nově přidána ikona pro eKontrol (klávesové zkratka >>CTRL + E). Přímo z fronty je tedy možné ověřit údaje pacienta od registraci a zdravotní pojišťovně. 
 • Nová funkce - Formát budoucích objednávek pacienta v pravém postranním panelu záložky /Dekurs/. Formát lze změnit v menu Nastavení > Uživatelské preference, záložka /Karta/, položka Formát plánované návštěvy. Případně přímo kliknout pravým tlačítkem myši na budoucí objednávku v pravém postranním panelu a vybrat volbu Formát plánované návštěvy.... Zde můžete nastavit, zda se má zobrazovat např. název kalendáře, kategorie, místo nebo popis a v jakém pořadí se tato data mají zobrazovat.  
 • Nová funkce - Správa kategorií objednávek. V menu Číselníky > Kategorie objednávek/Událostí lze upravit názvy kategorií (výhodné pokud používáte KNIHA OBJEDNÁVEK, která má vlastní databázi kategorií, jejichž názvy se do databáze DENTIST+ nepřenáší). 
 • Nová funkce - Nelze smazat oficiálně přidané STOMAG kódy, které jsou přiřazeny ke kódům STOMAV. Vlastní kódy či jiné kódy lze ke kódu STOMAV přiřadit i nadále. 
 • Nová funkce - Možnost vytvořit dávku pro agregovanou platbu. U pojišťovny 211 je nutné odeslat žádost o agregovanou platbu, pokud nebyla v daném měsíci účtována žádná péče. 
 • Nová funkce - Při automatické záloze se nově odmazávají i staré log soubory. 
 • Nová funkce - Při tisku protetického štítku na velikost papíru A4 (nekonečný formulář) a A5 lze konfiguračně zapnout tisk obou párů kódů (jak STOMAG, tak i STOMAV). Na sestavy velikosti formátu A6 tato možnost nelze z nedostatku místa na formuláři implementovat. 
 • Nová funkce - Možnost konfigurace velikosti notifikačního formuláře zobrazujícího RSS a jiné typy zpráv pomocí symbolu umístěného v pravém dolním rohu samotného okna. 
 • Opravy funkcí: 
  • Oprava odesílání CGMesek z KNIHY OBJEDNÁVEK. 
  • Oprava přidávání plánované protetiky na protetický štítek. 
  • Oprava získávání informací o vystaveném eReceptu. 
  • Oprava ukládání protetiky s vazbou na kalkulaci, která byla mezitím smazána. 
  • Oprava zobrazení správného čísla zdravotní pojišťovny v průvodci modulu eDávky u informace KDAVKA.{ZP} 
 • Nová funkce - U pacienta lze poznačit jeho Orto kategorii. Po vykázání výkonu 00981 se nově program zeptá a kategorii si uloží. V případě vykázání protetiky, která vyžaduje vykázání kódu podle kategorie rovnou na pojišťovnu vybere správný kód. Kategorie se ukládá do osobních údajů. 
 • Nová funkce - Podpora pro šifrované spojení na SQL server. V menu Nastavení > Spojení na databázi, na záložce /Pokročilé/ lze zapnout volby [x] Šifrované spojení a [x] Vždy důvěřovat certifikátu serveru. 
 • Nová funkce - V detailu formuláře STOMAG kódu jsou nyní vidět všechny STOMAV kódy, kterými lze daný STOMAG kód vykázat. 
 • Nová funkce - V případě vykazování primárně podle STOMAG kódu byl následný seznam se STOMAV kódy doplněn o ceny, názvy STOMAV a jejich poznámky. Ze seznamu se tedy lépe vybírá správná varianta. 
 • Nová funkce - Má-li kód více kalkulací ordinace nebo laboratoře, je rozlišen poznámkou. Tato poznámka je nově viditelná i přímo na formuláři vykazování protetiky, kde se po najetí na ikonu zobrazí popisek s poznámkou. 
 • Nová funkce - Na sestavách protetického štítku se do pole slitina nově tiskne i poznámka ke kalkulaci laboratoře. 
 • Nová funkce - Po vykázání výkonu se značkou plnění zubu se v zubním kříži automaticky na daném zubu potlačí značka pulpitidy. 
 • Nová funkce - U částečných snímatelných náhrad se při vykazování protetiky automaticky předvyplní lokalizace čelisti, tak jako je tomu u totálních náhrad. 
 • Nová funkce - Sloupec s evidencí tisku registračního lístku byl přidán i do formulářů denního rozpisu a fronty.  
 • Nová funkce - Při zařazení pacienta do Ambulance lze ambulanci nově zadat i barvu. V kartotéce lze tedy snadněji rozlišit pacienty, do kterých ambulancí chodí. 
 • Nová funkce - Na záložce /Dekurs/ v kartě pacienta jsou nově v pravém postranním informační panelu zobrazeny sekce Plánované úkony a Plánované návštěvy. 
 • Úprava funkce - Tisk návštěvy pacienta (ikona nebo klávesová zkratka >>CTRL + T) 
  • Nově je možno před tiskem v nastavení rozdělit hlavičku na hlavičku zařízení a pacienta. Pokud jsou údaje o zařízení v logu, můžete vypnout duplicitu informace. 
  • Taktéž je na sestavu možné vytisknout nové oddíly [x] Tisknout seznam plánovaných výkonů a protetiky a [x] Tisknout seznam plánovaných návštěv. 
 • Oprava funkce - Při rychlém spouštění KNIHY OBJEDNÁVEK ihned po startu programu se mohlo zobrazit chybové hlášení. Byla provedena optimalizace spuštění. 
 • Nová funkce - Možnost zadávat jako první kódy STOMAG. Jsou-li k zadanému kódu STOMAG přiřazeny i kódy STOMAV, zobrazí se jejich seznam pro výběr. Režim který kód se má vykazovat jako první lze jednoduše změnit na formuláři při zadávání protetiky ikonou.  
 • Nová funkce - V nastavení zdravotní pojišťovny (Číselníky > Zdravotní pojišťovny, upravit pojišťovnu, na záložce /Fakturace/ a vypnout volbu [x] Použij přeplatek jako zálohu) lze nastavit, aby se na nových fakturách nepoužíval přeplatek, pokud jej u dané ZP evidujete.  
 • Nová funkce - Druh péče. Na fakturu pro zdravotní pojišťovnu (soubor FDAVKA) se nyní do pole DPECE zapisuje pro odbornost 014 hodnota 93 a pro odbornost 015 hodnota 94. Pokud je na faktuře více odborností, je preferovaná hodnota 94. V nastavení fakturace pojišťovny lze však toto nastavení potlačit (Číselníky > Zdravotní pojišťovny, upravit pojišťovnu, na záložce /Fakturace/ a vypnout volbu [x] Druh péče - preferuj 94 před 93). 
 • Nová funkce - V číselníku STOMAV (menu Číselníky > STOMAV - KAO, kalkulace ordinace) lze vytisknout kalkulační listy označených kódů. 
 • Nová funkce - K frázi lze přiřadit poznámku. Je-li vybrána konkrétní kalkulace s danou poznámkou, automaticky se jako první při výběru fráze označí právě fráze, která má stejnou poznámku jako kalkulace. 
 • Nová funkce - V číselníku materiálů lze po úpravě ceny materiálu přepočítat všechny kalkulační listy, které daný materiál obsahují. Po změně se zobrazí přehledná tabulka, s rekapitulací starých a nových cen. 
 • Úprava - Na formuláři tiskopisu registračního lístku se tiskne IČP místo IČZ. 
 • Úprava - změna instalačního i aktualizačního balíčku programu DENTIST+.  
 • Oprava - Zařazení kódu STOMAV do oblíbených z číselníku při přidávání protetiky již nedochází k pádu programu. 
 • Nová funkce - Vhodná nastavení pro uživatele, kteří pouze vykazují na ZP a nepoužívají DENTIST+ pro další agendy  
 • Pokud nepoužíváte při vykazování kódy z číselníku STOMAV, ale pouze kódy STOMAG (vykazujete pouze na ZP, přes program neděláte protetické štítky, plány, účtenky atd.), můžete si vypnout zadávání kódu STOMAV. Díky tomuto nastavení bude kursor pro novou protetiku vždy ve výchozím stavu v poli STOMAG. 
 • Pokud nemáte zadané kalkulace ordinace a laboratoře a nechcete být upozorňováni programem na nezadané ceny, můžete tato varování vypnout (na formuláři pro vykazování kliknout na [Nastavení], [Správa upozornění při vykazování] a zde vypnout checkboxy, související s KAO a KAL.
 • Nová funkce - K novým STOMAV kódům lze přiřadit bonusy lékařů. 
 • Nová funkce - V menu Přehledy a statistiky > Souhrnný ceník protetiky jsou nově zobrazované i ceny z ceníků STOMAV. 
 • Nová funkce - Při ručním vytváření protetického štítku se po zadání kódu STOMAV automaticky doplní i STOMAG. 
 • Nová funkce - Převod vlastních kódů STOMAG do číselníku STOMAV. Podrobnosti. 
 • Úprava - Do dávky 80 se již nezařazují pacienti, kteří mají v osobních údajích uvedený datum úmrtí a jsou tak vedeni ve skupině Zesnulí. 
 • Úprava - Fráze k protetickým kódům se načítají současně jak z číselníku STOMAV, tak i STOMAG. 
 • Úprava - eRecept - nasazena nová verze datového rozhraní 201704E. 
 • Oprava - Propojené dokumenty, při volání z kartotéky docházelo k nepropojení. 
 • Oprava - Při vykazování mezičlenů nových kódů STOMAG již program nevyžaduje na zadané lokalizaci zub. 
 • Oprava - Překlep v názvu skupiny "Ortodontické skupiny". 
 • Oprava - Filtrování v kartotéce na dispenzární skupiny ze záložky /Rychlý filtr/. 
 • Úprava - Kontrola na platnost EET certifikátu se provádí pouze pokud jsou CGM eTržby nainstalované a je aktivní pokladna s EET. 
 • Úprava - Na záložce /Dekurs/ v pravém infromačním panelu se zobrazují i vykázané STOMAV kódy. 
 • Oprava - Zařazení kódu STOMAV do oblíbených z číselníku při přidávání protetiky již nedochází k pádu programu. 
   

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5