DENTIST+: Vylepšené statistiky pro agregované platby

Od 1. 1. 2024 byla změněna pravidla pro výpočet kapitačních plateb za pacienta. Nově o jejich výši nerozhoduje pouze osvědčení, ale také věk pacienta.

Do miniaplikace Počty pacientů podle ZP přibylo tlačítko [Platby], které danou statistiku zobrazuje. Statistiku lze taktéž zobrazit z menu Přehledy a statistiky > Počty pacientů podle ZP, kde nová ikona Sumar2_m.

2837_dashboard_statistiky_zp
Nové tlačítko [Platby] přímo otevírá podrobnou statistiku s pravděpodobnými úhradami.

Tato statistika umí platby rozdělit na jednotlivé ZP a IČP. Data lze v seznamu přepínat podle potřeby, na výběr jsou možnosti: Jen ZP, Jen pracoviště, Standardní a Podrobné.

2837_statistiky_agregovana_platba
Statistika je rozpočítána na jednotlivé ZP a IČP. V zobrazení lze přepnout na Podrobné zobrazení, které obsahuje počty pacientů a sumy v jednotlivých věkových kategoriích.

Poznámky:

  • Program DENTIST+ počítá sumy na základě dat registrovaných pacientů uložených v programu. Nicméně pojišťovna může evidovat rozdílné počty pacientů (přeregistrovaní jinam, zatím jste registraci neodeslali, registrace nebyla přijata, pacient zemřel atd.).
  • Věk pacienta se počítá k poslednímu dni v měsíci.
  • Pacienti, kteří nemají zadané datum narození, se počítají do věkové kategorie 18+.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5