DENTIST+: Vylepšené ukončování programu, přehlášení lékaře a vstup do nastavení zařízení

Pokud jste se pokoušeli spustit funkci v programu, která vyžadovala, aby byla všechna ostatní okna zavřena, zobrazilo se pouze obyčejné hlášení, že formulář nelze otevřít, pokud jsou otevřena další okna v programu. Místo toho Vám nově program nabídne vylepšený formulář, který tuto situaci značně zjednoduší.

Na novém formuláři je vypsán seznam oken, která je nutné uzavřít. Kliknutím na daný řádek nebo na ikonu Open_m se do formuláře přepnete, případně ikonou Remove_m lze formulář přímo zkusit uzavřít.

Tlačítkem [Zkusit uzavřít všechny] se program pokusí uzavřít všechna okna najednou. Po úspěšném uzavření všech oken se spustí původně volaná funkce – například uzavření programu.

Okna lze okamžitě uzavřít, pouze pokud nad nimi není zobrazeno další okno. V tom případě je nutné se do formuláře přepnout a uzavřít ho ručně (v otevřeném formuláři mohou být zadána neuložená data, proto se úmyslně taková okna neuzavírají).

2840_ukonceni-programu-vypnout-formulare

Tato funkce byla implementována před formuláře:

  • Ukončení programu
  • Přehlášení lékaře, pracoviště nebo zdravotnického zařízení
  • Nastavení programu
  • Vyřazení dokumentace

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5