DENTIST+: Zjednodušení zadávání nových cen výkonů a stom. výrobků

Máte nový ceník a potřebuje aktualizovat v programu ceny? Vytvořili jsme pro tuto situaci speciální formulář, který umožní hromadně zadat ceny platné od určitého data.

Tato funkce je implementována v menu Číselníky u seznamů STOMAV – KAL, kalkulace laboratoře, STOMAV – KAO, kalkulace ordinace a Výkony. Vyvolat lze ikonou HistoryAddMultiple_m v nástrojové liště nebo přes menu Jiné > Historie přidat hromadně.
V zobrazeném seznamu lze použít tlačítko [Nastavit hromadně datum] pro vložení data do sloupce Nová cena platí od. Do sloupce Nová cena zadejte novou cenu, stiskem klávesy Enter přejdete o řádek níž.
Po dokončení zadávání cen můžete použít tlačítka [Validovat vše], [Odebrat označené] nebo [Odebrat chybné] a poté kliknutím na tlačítko [OK] nové ceny uložit.

2024q1_hromadne_vlozit_ceny_historie

Tento formulář lze použít jak pro zadání nových cen (od verze 1.0.2840), tak i pokud již v programu zadané ceny máte a chcete je změnit od určitého data.
I nadále v programu samozřejmě zůstávají funkce pro import cen z TXT nebo CSV souboru, který lze vyrobit z excelu, nebo případné zvýšení cen o X % atd.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5