AKTUALIZACE k 3. 1. 2022 - DENTIST+ změny ve stomatologii od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v úhradách a vykazování stomatologických výrobků. Bude vydán nový číselník stomatologických výrobků STOMAG (vydavatel VZP), obsahující pouze podmínky a rozsah úhrad skupin výrobků. V návaznosti na tuto skutečnost připravila Česká stomatologická komora nový číselník STOMAV, který je určen pro stanovení kalkulačních listů jednotlivých výrobků.

V rámci aktualizace samostatného číselníku DENTIST+ (verze 1283.2) dne 8. 12. 2021 došlo k zapracování některých změn z úhradové vyhlášky (viz: https://www.dent.cz/wp-content/uploads/2021/11/uhradova-vyhlaska-pro-rok-2022.pdf) kdy od 1. 1. 2022 platí:

Výkony:

 • Nové kódy
  • 00905 - nový signální kód pro druhou preventivní prohlídku
  • 00980 - zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
  • 00995 až 00999, nové ortodontické kódy pro pacienty starší 22 let, jejichž léčba byla zahájena před 22. rokem života
 • Zrušeny kódy:
  • 00902, 00947
  • 00919
    

Informace o změnách ve vykazování stomatologických výrobků


Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v úhradách a vykazování stomatologických výrobků. Bude vydán nový číselník stomatologických výrobků STOMAG (vydavatel VZP), obsahující pouze podmínky a rozsah úhrad skupin výrobků. V návaznosti na tuto skutečnost připravila Česká stomatologická komora zcela nový číselník STOMAV, který je určen pro stanovení kalkulační listů jednotlivých výrobků. Pro podrobnosti vizte článek https://www.dent.cz/blog/ciselnik-stomatologickych-vyrobku-stomav-2022/.

 • Komunikace s LABORATOŘÍ:
  • Pro komunikaci se stomatologickými laboratořemi (laboratorní štítek) a pro výpočet privátní ceny výrobku (kalkulace) bude sloužit nový číselník STOMAV (vydavatel Česká stomatologická komora), který podrobně specifikuje jednotlivé výrobky.
 • Komunikace se zdravotní pojišťovnou (dávka):
  • Pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami bude vydán nový číselník STOMAG, který bude obsahovat dosavadní kódy platné jen do 30. 6. 2022 (slouží k vykázání protetických prací zahájených v roce 2021, nutnost u pacienta vykázat ještě v roce 2021 signální výkon 04005) a úplně nové kódy pro vykazování protetické práce zahájené od 1. 1. 2022. Znamená to, že poskytnutá protetická péče bude vykázána pacientovi kódem z číselníku STOMAV a bude mu poskytnuta sleva ve výši úhrady pojišťovny dle kódu z číselníku STOMAG, který bude zároveň pojišťovně vykázán.

Co potřebujete, abyste mohli po novém roce vykazovat nové stomatologické výrobky?

 1. Zajistit od laboratoří nový ceník. 
 2. Připravit vlastní kalkulace ordinace.

Abychom co nejvíce minimalizovali ruční práci, bude program DENTIST+ umět v další verzi strojově zpracovat ceníky ze souboru typu CSV nebo TXT, které se dají jednoduše exportovat z Excelu. Vyhnete se tak ručnímu přepisování a vytváření cen pro nové kódy. Zatím nové kódy STOMAV do programu nezadávejte, ale připravte si podklady!

Přikládáme vzorový CENÍK_LABORATOŘE a KALKULACE_ORDINACE

V přiložených souborech do sloupce č. 2 (B) zadejte cenu. Sloupec č. 3 (C) slouží jako poznámka, kdyby k jednomu kódu bylo potřeba přidat více variant (většinou nebude potřeba). Ostatní sloupce jsou uvedeny pro větší přehlednost, ale potřeba nejsou (Název, kód STOMAG, Skupina, Jednotka)

Návod včetně video postupu, jak se soubory dále pracovat, naleznete: Vytvoření souborů pro export a následný import ceníků STOMAV do DENTIST+

3

Takto doplněný soubor je poté možné exportovat (v Excelu menu Soubor > Uložit jako TXT soubor oddělený tabulátory) pro pozdější zpracování v DENTIST+.

2

Návod. jak použít tyto soubory kalkulací a ceníků do DENTIST+, zveřejníme v okamžiku vystavení verze, které budou umět s kódy STOMAV pracovat. 
Prosím, tyto soubory si dopředu připravte, následné zavedení kalkulací laboratoře i ordinace do programu DENTIST+ si výrazně usnadníte připravovanou hromadnou importní funkcionalitou. Očekáváme na přelomu roku v souvislostí s touto změnou zvýšený počet telefonních hovorů a může dojít k vyčerpání kapacit.


Jak budeme reagovat na změny? AKTUALIZACE k 30. 12. 2021


Vzhledem k velkému rozsahu změn a dopadům do mnoha oblastí v programu budeme vydávat aktualizace po etapách, abyste měli co nejdříve k dispozici ty části programu, které budete v praxi potřebovat.

 1. Jako první vydáme verzi, která bude umět pracovat s číselníky STOMAV, tak, abyste si mohli připravit ceníky. Tato verze bude vydána ihned po oficiálním vydání číselníku STOMAG (vydavatel VZP) – aktuálně se čeká na finální předpis cen u tzv. plně hrazených výrobků - „I“ Ministerstvem zdravotnictví. Verze 1.0.2745 byla vystavena 30. 12. 2021 - odkaz pro stažení verze: 1.0.2745: ZDE
 2. Druhá fáze rozšíří program DENTIST+ o podporu vykazování nových kódů STOMAV. Vykazovat do formuláře pro přidávání protetiky budete nové kódy STOMAV, případně ještě původní STOMAG (pokud byl u pacienta vykázán signální kód 04005)
  Budeme se snažit formulář z uživatelského hlediska zachovat co nejvíce zpětně kompatibilní s důrazem na jednoduché zadávání původních STOMAG a nových STOMAV kódů. V této fázi již půjde dělat všechny běžné věci, jako jsou zadávání úkonů, vytváření plánované protetiky, cenových plánů, protetických štítků… Tato verze (1.0.2746) byla vystavena 3. 1. 2022. Obsluha systému vždy transparentně uvidí, jaký kód STOMAV je účtován a také jakým kódem STOMAG bude předán v dávce na zdravotní pojišťovnu.
 3. Poslední fáze naučí program vytvářet dávku s novými STOMAG kódy, i když fakticky budete vykazovat kódy STOMAV. Tato verze bude vydána v průběhu ledna tak, abyste lednové dávky odeslali se správnými kódy.
   

Aktualizované informace budeme průběžně doplňovat k tomuto článku, pro Vaše dotazy prosím využijte komentáře.

 

Od 1. 1. 2022 také dochází k zavedení agregované úhrady za registrovaného pojištěnce, je tedy nutné mít registrace pacientů v pořádku - Jak na registrace pojištěnců ve stomatologické praxi a také na VZP: Agregovaná úhrada za registrované pojištěnce ve stomatologii 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5