Důležité informace na základní ploše aplikace

Chcete mít na základní ploše aplikace informace o dnes ošetřených pacientech, o objednaných pacientech na aktuální den, souhrnné informace o provedených výkonech a účtovaném ZÚM/ZÚLP a přehled zpráv od CGM? Pak si můžete nastavit zobrazení těchto údajů.

Verze systému PC DOKTOR / PC DENT březen 2024 Vám nově přináší zobrazení nejdůležitějších informací na základní ploše aplikace.
Pokud chcete tuto funkcionalitu aktivovat, pak v nabídce Služby - Implementace systému - Implementace systému na záložce Obecná nastavení zatrhněte možnost Zobrazit Dashboard

Po znovuspuštění aplikace se Vám po přihlášení do systému na základní ploše zobrazí čtyři dlaždice.

Při odhlášení od systému dlaždice ze základní plochy zmizí. Po přihlášení jiného uživatele se zobrazí vždy informace vázané ke konkrétnímu uživateli.

Dnes ošetření/účtovaní pacienti

Jedná se o abecední seznam pacientů, u kterých byl proveden zápis do zdravotní dokumentace (dekurzu). Červeně podbarvení jsou pak ti pacienti, u kterých není provedeno vyúčtování péče (údaje na ambulantním dokladu nebo na poukazu na vyšetření).
Po výběru pacienta na konkrétní dlaždici klávesou Ent vždy vstoupíte do jeho zdravotní dokumentace.

Objednávací kalendář

Zde se zobrazí seznam pacientů, kteří jsou objednání na aktuální den. Je lhostejno, zda se používá jednoduchý objednávací kalendář, kostičkový kalendář nebo kniha objednávek.
Pokud na kalendáři zvolíte jiný den, pak se všechny dlaždice překreslí údaji pro zvolený den.
Stiskem tlačítka Kalendář vždy otevřete Objednávací kalendář (dle Vašeho nastavení) a můžete provést nové objednání libovolného pacienta nebo úpravu již uložené objednávky.

Měsíční souhrny

Jde o koláčové zobrazení účtovaných výkonů a ZÚLP/ZÚM v aktuálním měsíci. Po kliknutí na tlačítko v pravém rohu příslušného grafu se Vám zobrazí detailní informace.

Zprávy od CGM

Zde je zobrazena historie doručených RSS zpráv. Pokud zvolíte konkrétní zprávu, pak se zobrazí v informační bublině její obsah s možností prokliku na příslušný článek na CGM Světě.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.9/5