Efektivní komunikace s pacienty díky službě CGMesky

Během roku 2020 značně vzrostl zájem o službu CGMesky. Aktivace služby je pro Vás nově zcela zdarma včetně 100 volných SMS do začátku. Možné je také profesionální nastavení kalendáře. Díky tomu Vám umožňujeme začít službu využívat naplno od samého začátku a rozeslat SMS hromadně dle různých kritérií (např. všem nad 70 let v agendě očkování proti COVID-19).

Podpora při zvaní na očkování proti COVID-19

Pokud se Vás týká očkování proti COVID-19 a přemýšlíte nad tím, jak zvát své pacienty na očkování, máme pro Vás usnadnění. V některých ambulantních systémech CGM je možné vyselektovat danou skupinu pacientů dle Vámi zadaných kritérií a této skupině následně hromadně odeslat pozvánku. Podrobné návody k Vašemu ambulantnímu systému naleznete pod názvem svého produktu:

 

AMICUS

MEDICUS

PC DOKTOR / PC DENT

CGM MEDISTAR

 

K čemu slouží CGMesky

Jedním z úkolů každého lékaře je efektivní práce s časem a s ním spojená správná komunikace s pacienty. Lékař v dnešní uspěchané době může například předcházet tomu, že pacient zapomene na termín návštěvy, nebo může snížit sestře počet telefonátů. Řada lékařů již dlouhou dobu využívá řešení v podobě služby CGMesky. Její kouzlo tkví v jednoduchosti a použitelnosti napříč všemi věkovými kategoriemi. 

SMS jsou dnes běžnou součástí života všech věkových kategorií jak na straně lékařů, tak na straně pacientů. Proto je služba CGMesky mezi lékaři brána jako velmi oblíbený nástroj ke snadné komunikaci s pacienty a bývá běžně využívána ke zkvalitnění chodu ordinace. O oblíbenosti CGMesek svědčí i fakt, že za rok 2020 jich bylo rozesláno přes 2 miliony. V dnešní době význam služby ale ještě narůstá. Jejím využíváním si může lékař výrazně ulehčit práci například hromadným rozesíláním informací pacientům o antigenním testování, objednáním či připomínáním smluvených návštěv nebo zvaním vybraných pacientů na očkování proti COVID-19. Všechny naše ambulantní systémy nyní navíc přizpůsobujeme aktuálním požadavkům a nedílnou součástí agendy očkování je propojení výběrových funkcí právě se službou CGMesky a zautomatizování rozesílky pozvánek vybraným pacientům. 

Hlavní výhody, které služba CGMesky přináší Vám i pacientovi:

 • komfortní řešení pro hromadné odesílání informací a pozvánek
 • připomínání již smluvených termínů návštěvy u lékaře
 • upozornění pacientů na preventivní prohlídky
 • možnost pacientů odpovídat zpět lékaři
 • dostupná historie komunikace s pacientem
 • možnost nastavení odesílání SMS ze všech počítačů v rámci jednoho IČ

Využijte CGMesky naplno se správně nastaveným kalendářem

Kalendář je jedním ze základních prvků našich softwarů. Jeho funkce však nemusí být zobecněna na pouhý přehled o jednotlivých dnech a objednaných pacientech. Opravdovou pomoc a usnadnění mnoha pracovních záležitostí přináší teprve ve chvíli, kdy víte, jak ho správně nastavit. Aby Vám tyto funkcionality neunikly, můžete využít možnost nastavení kalendáře naším specialistou na oblast ambulantní medicíny. Ten s Vámi v případě zájmu nastaví kalendář dle Vašich požadavků a do Vašeho softwaru přenese potřebné know-how z ordinací. Cena za 1 hodinu nastavení kalendáře je 1 200 Kč bez DPH.

Výhody správně nastaveného kalendáře:

 • možnost nastavení a zobrazení více kalendářů dle osob či pracoviště
 • nastavení ordinační doby
 • barevné a funkční rozlišení lichého a sudého týdne (ideální pro střídání pracovního krátkého/dlouhého týdne)
 • vedení událostí a činností jako dovolená, školení, nemoc aj.
 • snadné vyhledávání nejbližších volných termínů
 • využití "úkolovníku" pro automatické hlášení uvolněných termínů pro čekající pacienty (např. v případě nedostatku volných termínů)
 • přehledné informace o četnosti návštěv pacienta
 • rozlišení místností
 • nastavení činností
 • propojení se službou CGMesky

CGMesky lze používat i bez nastavení kalendáře, není tak ale naplno využit jejich potenciál. 

 

_ Aktivace služby je možná po registraci _ přihlášení do CGM Světa.

 

V případě vyčerpání volných SMS je možné provést dobití kreditu. Cena jedné SMS je 1,70 Kč (bez DPH). Podrobné podmínky využívání služby CGMesky naleznete zde.


Jak lze CGMesky s kalendářem využívat, uvádíme na příkladu Knihy objednávek (která se používá v produktech AMICUS, PC DOKTOR a DENTIST+).

 


Články, které by Vás ve spojitosti s nastavením kalendáře mohly zajímat:
Kniha objednávek - 1. díl - Základní používání a ovládání Knihy objednávek
Kniha objednávek - 2. díl - Výhody, proč používat Knihu objednávek integrovanou přímo ve Vašem ambulantním softwaru
Kniha objednávek - 3. díl - Základní a pokročilá nastavení pracovní doby
Kniha objednávek - 4. díl - Pokročilé a hromadné operace v Knize objednávek
Kniha objednávek – 5. díl – eServices – možnosti objednávání přes internet
 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.5/5