eKontrol - jak snadno řešit možné konflikty

Nevíte jak řešit případné konflikty mezi osobními údaji pacienta, které máte v programu uložené a informacemi z kapitačního centra? Jak na to se dozvíte v tomto článku!

Pacient je registrovaný na kapitačním centru u jiného lékaře

Zde záleží na tom, zda je pacient váš nebo cizí
A.    Náš. Je-li pacient Váš, vytvořte novou registraci na dnešní datum a nechte si pacientem podepsat nový registrační lístek.

Novou registraci je možné přidat přímo z detailu okna modulu eKontrol přes odkaz Otevřít registraci pacienta k PZS a zde ikonou + přidat nový záznam. 
Pozor: Pacient ze zákona může změnit ošetřujícího lékaře pouze 1x za 3 měsíce. Registrační list tedy musí mít od předchozí registrace minimálně 3měsíční rozestup.
Na konci měsíce udělejte dávku 80, do které se nový registrační list zařadí!

B.    Cizí. Pokud máte pacienta ve skupině Náš a je cizí, změňte jeho stav na cizí. 
Například v kartotéce vyberte menu Zařaď do > Cizích pacientů nebo přímo z detailu okna modulu eKontrol přes odkaz Otevřít registraci pacienta k PZS a zde ikonou přidat nový záznam a vybrat volbu Cizí pacient.


Kapitační centrum neeviduje u pacienta žádnou registraci

V tomto případě od Vás pojišťovna neobdržela registrační list, nezpracovala ho nebo nepředala do kapitačního centra.
Řešení je jednoduché. Na konci měsíce vytvořte dávku registračních listů. Nyní se do dávky automaticky zařadí všichni pacienti, kteří jsou v kartotéce ve skupině náš (a nejsou vyřazení nebo zesnulí). V tomto případě nevytvářejte nový registrační lístek.

CGMS3


Neshoda zdravotní pojišťovny

Má-li pacient jinou ZP než jakou má v osobních údajích, přidejte ji do osobních údajů.
Novou ZP je možné přidat přímo z detailu okna modulu eKontrol přes odkaz Otevřít registraci pacienta k ZP a zde ikonou  + přidat nový záznam s datem platnosti od.

Pozor: Pokud zadáte datum platnosti takový, že jsou v kartě pacienta odeslány do špatné ZP již některé doklady, program automaticky doklady z původní dávky odstraní a přichystá k odeslání na novou pojišťovnu (se stejným datem vykázání, musíte tedy při vytváření dávek zahrnout delší období).

Neshoda druhu pojištění

Postup je zde obdobný jako u špatné ZP. 
Nový druh pojištění je možné změnit přímo z detailu okna modulu eKontrol přes odkaz Otevřít registraci pacienta k ZP a zde v poli Druh pojištění na konci řádku klikněte na ikonu vyber . Vyberte správný druh pojištění a v následujícím formuláři zadejte případně od kdy chcete druh pojištění změnit. Taktéž jako u zdravotní pojišťovny může dojít k vyřazení již odeslaných dokladů z dávky a přichystání dokladů do opravné dávky.

CGMS2

Novinka — výsledky online kontrol registrací přímo v DENTIST+ (eKontrol)

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.7/5