Elektronická evidence očkování - úvodní informace k elektronické evidenci necovidových očkování na SÚKL

18. 10. 2021 Článek přináší úvodní informace k přípravě elektronické evidence necovidových očkování v centrálním úložišti SÚKL. V CGM pracujeme na jeho implementaci do našich ambulantních programů. Aktualizace 16.11.2021.

SÚKL připravuje elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování

Na základě informací z webových stránek SÚKL a webináře pro dodavatele zdravotnických informačních systémů přinášíme úvodní informace o elektronické evidenci záznamů o očkování.

Výtah z webu SÚKL:

Na základě novely zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech SÚKL připravuje elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování.

Tato novela zákona již je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2021 Sb. a účinnost pro tuto změnu v elektronické evidenci je stanovena jako „plovoucí“.

Evidence elektronických záznamů o očkování bude povinná a Centrální úložiště eOčkování bude součástí informačního systému eRecept.

V reálné praxi bude elektronická evidence záznamů o provedeném očkování probíhat tak, že lékař učiní záznam o aplikovaném očkování konkrétnímu pacientovi. Zaznamenat provedené očkování se bude týkat veškerých druhů očkování, tedy pravidelného, zvláštního, mimořádného, dobrovolného, hrazeného i nehrazeného.

Na základě provedení tohoto záznamu budou veškeré elektronické záznamy o očkování uloženy v Centrálním úložišti záznamů o očkování. Následné nahlížení na evidenci očkování bude umožněno prostřednictvím lékového záznamu pacienta při splnění stejných podmínek jako pro lékový záznam.

Zdravotničtí pracovníci budou moci využívat pro tuto novou službu jak svůj SW, který mají na pracovišti, tak aplikace, které vytvoří SÚKL, a bude je zdravotnickým pracovníkům poskytovat bezplatně.

Plán uvedení systému do provozu

 • 18. října 2021 - vydání technické dokumentace SÚKLem
 • podzim 2021 - vývoj a testování na straně dodavatelů
 • 1. prosince 2021 - na straně SÚKL bude připraveno produkční prostředí
 • od 1. 12. 2021 bude na SÚKL pacientům umožněno vyjádřit nesouhlas s nahlížením na očkování obdobně jako pro lékový záznam
 • 1.1.2022 termín spuštění povinného zaznamenávání očkování do systému eRecept
 • od 1.1.2022 šestiměsíční bezsankční období

Řešení se bude opírat o následující principy:

 • Evidence očkování bude rozšířením systému eReceptu, se  společným aparátem přihlášení ke službě.
 • Záznamy budou možné s registrovanou i neregistrovanou vakcínou.
 • SÚKL bude nabízet očkovací schemata vytvořená podle SPC jednotlivých očkovacích látek.
 • Podle nich bude možné upozorňovat pacienty na nadcházející termín očkování.
 • Systém bude obsahovat výpis očkovacího kalendáře analogický současnému lékovému záznamu, podmínkou přístupu lékaře bude souhlas pacienta.
 • O absolvovaných očkováních bude SÚKL poskytovat certifikát opatřený elektronickou pečetí.
 • Záznamy očkování proti Covid 19 budou zatím pravděpodobně dál pokračovat v systému ISIN.

Zapracování elektronické evidence očkování do ambulantních systémů CGM

Do našich ambulantních systémů budeme elektronický očkovací průkaz implementovat postupně podle harmonogramu zavádění. 
O stavu příprav Vás budeme průběžně informovat obvyklými cestami.

.

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.9/5