eOčkování - ostrý start na ÚZIS

Dne 2. 1. 2023 bude na ÚZIS spuštěn systém pro sběr údajů o očkování v systému ISIN. Verze systému PC DOKTOR prosinec 2022 plně podporuje evidenci nezbytných údajů a odeslání záznamu o očkování do tohoto systému.

Vyhláška číslo 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnost odesílat záznamy o očkování do centrálního registru. Jeho správcem je od 1. 12. 2022 ÚZIS v rámci systému ISIN.
Systém PC DOKTOR plně podporuje evidenci a odesílání údajů o očkování do tohoto systému. 

Nastavení komunikace se systémem ISIN

Na okně očkování vlevo dole stiskněte ikonu počítače. Na okně pro Nastavení ve spodní části zatrhněte Používat eOčkování a Komunikace s ÚZIS. Dále překontrolujte, zda máte nastaveny údaje pro přihlašování do systému ISIN (již by mělo být nastaveno v rámci vakcinace COVID). Pokud jste používali eOčkování i dříve a máte nastavenou komunikaci na UZIS (COVID očkování), tak se nastavení provede automaticky.

Okno pro záznam eOčkování

Množství údajů na okně je oproti údajům odesílaným do systému eRecept napatrně redukováno. Je zejména potlačeno pole pro výběr vakcinačního schématu. Stačí tedy pouze zadat očkovací látku a zvolit šarži. Pořadí se automaticky předplní na základě předchozích údajů evidovaných u pacienta, cesta podání a místo se předplní na základě vybrané očkovací látky a strana na základě informace, zda je pacient pravák nebo levák. Informace o šaržích očkovacích látek včetně exspirace nadále poskytuje SÚKL.
Spolu se záznamem očkování funkcionalita provede přepis záznamu do karty doplněný o volitelný text (opět je vztažen k očkovací látce) a provede i záznam o provedených výkonech a aplikovaném ZÚLM pro potřeby vyúčtování na zdravotní pojišťovnu nebo pacientovi.

Po stisku tlačítka Ulož a odešli vakcinaci dojde k odeslání záznamu do systému ISIN.

Do systému ISIN mohou být odeslány údaje o očkování pouze k pacientům, kteří jsou ztotožněny s Registrem obyvatelstva (ROB).
Při otevření okna tedy systém nejřív zjistí, zda je již u pacienta evidován jednotný resortní identifikátor (ISINid). Pokud ne, pak na základě jména a rodného čísla nebo data narození požádá systém ISIN o ztotožnění pacienta. Pokud pacient není v ROB nalezen, je umožněno v případě, že se jedná o novorozence nabo o cizince, pacienta do systému založit.

Na okně očkování pacienta je v prvém sloupci uvedena informace o úspešnosti odeslání záznamu do externího systému.

Odeslání očkování zadaných po 1. 12. 2022

Jakmile budete mít nastavené odesílání eOčkování na UZIS, tak se při otevření přehledu očkování pacienta nabídne odeslání dříve zadaných očkování. eOčkovani 1

Volbou [Ano] se odešlou všechna očkování od 1. 12. 2022, volbou [Ne] se dotaz zruší a odeslání se opět nabídne při dalším zobrazení agendy Očkování, při volbě [Zrušit] se odeslání neprovede a již se u vybraného pacienta nebude nabízet.

 

Doplňující informace

 1. Komunikace mezi systémem ISIN a eReceptem bude funkční nejdříve v druhém kvartálu roku 2023. Z tohoto důvodu nebude k dispozici elektronický očkovací průkaz pacienta a pacient ve svém profilu zatím neuvidí informace o očkování provedených od 1. 12. 2022

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.6/5

2 komentáře

 • Dobrý den,
  při pokusu o zadání očkování dostávám při otevření okna pro záznam očkování v položce ISINid chybu "PacientNebylNalezen". Údaje pro přístup k ISIN jsem nastavila podle návodu, SSL certifikát je platný (eRecept funguje).
  Můžete mi prosím sdělit, jak mám postupovat pro odstranění chyby?
  Děkuji
  MUDr. Soňa Foldynová
  • Pěkný den. U některých pacientů bohužel nedojde k dohledání k systému ISIN. V tomto případě je možné pacienta vyhledat přes webové rozhraní ÚZIS - na poli pro zadání ISINid stiskněte klávesu F2 a přihlaste se do systému ÚZIS. Pokud v tomto systému pacienta dohledáte, pak můžete zjistěné ISINid do příslušného pole vložit ručně po stisku klávesy F9.
   V případě nejasností se prosím obraťte na naši linku podpory zákazníkům.

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.