ePoukaz – úvodní informace k elektronicky vystavovanému poukazu na zdravotní pomůcky

Článek přináší úvodní informace k přípravě ePoukazu – elektronického poukazu na zdravotní pomůcku. V CGM pracujeme na jeho implementaci do našich ambulantních programů. Aktualizace 24.5.2022.

Aktualizace květen 2022

Dne dne 29. dubna 2022 byla vydaná ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 97/2002, ze dne 22. dubna 2022, k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů. Vyhláška je účinná od 1. května 2022 a SÚKL spustil systém ePoukaz. Centrální úložiště elektronických poukazů se opírá o Zákon o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb.

Možnosti přístupu k Centrálnímu úložišti elektronických poukazů pro předepisující a vydávající uživatele | Elektronické preskripce (epreskripce.cz)

Úkolem centrálního úložiště je:

 • Přijímání a ukládání elektronických poukazů
 • Přijímání a ukládání záznamů o výdeji zdravotních prostředků
 • Přijímání a ukládání informací o schvalování poukazů na zdravotnické prostředky

 

Typy poukazů ukládaných do systému

 • Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
 • Poukaz na foniatrickou pomůcku
 • Poukaz na brýle a optické pomůcky

 

Přihlášení uživatele do systému

Pro přístup do Centrálního úložiště ePoukazů platí, že přihlašovací údaje eReceptu jsou společné a platné pro eRecept i ePoukaz, tedy kdo má zřízený přístup k eReceptu, má i přístup k ePoukazu. Toto platí pro ambulance a lékárny, neplatí pro výdejny a nelékařské subjekty, např. homecare.

 

Základní kroky vytvoření a zpracování poukazu v systému

Předepisující vystaví ePoukaz, poukaz se uloží do centrálního úložiště elektronických poukazů.

Předepisující předá pacientovi vytištěnou průvodku ePoukazu s identifikátorem ePoukazu nebo může tuto průvodku poslat pomocí SMS nebo e-mailu, obdobně jako u eReceptu.

Pacient přijde do výdejny a „předloží ePoukaz“. Stačí, aby předal identifikátor poukazu.

Výdejna ePoukaz načte z centrálního úložiště.

Výdejna provede zápis výdeje do centrálního úložiště elektronických poukazů.

Pokud výdejna nebude mít zdravotnický prostředek, pacientovi nabídne objednání/vyrobení a druhou návštěvu. V takovém případě výdejna provede rezervaci poukazu, aby na poukaz nebylo možné vydat v jiné výdejně. (V opačném případě má právo jít pacient jinam).

 

ePoukaz je nepovinný, v zákoně není žádný termín, odkdy by byl povinný.

 

Další informace k práci s ePoukazem v ambulantním programu

Pacient, jemuž se vystavuje poukaz, musí být v systému identifikovaný, a to buď číslem pojištěnce, jménem, příjmením, datem narození (pro registr obyvatel ROB), nebo už známým identifikátorem poukazu.

Před odesláním poukazu do centrálního úložiště bude možnost validace obsahu. Kontroly budou jen měkké, protože úložiště nebude obsahovat všechny poukazy a nemůže spolehlivě zkontrolovat např. počet vydání pomůcek za dané časové období ap.

K poukazu bude možné přiložit souborovou přílohu omezené velikosti a typu.

Vydávaný elektronický poukaz podepíše vydávající osobním certifikátem stejně jako elektronický recept.

Pokud bude k systému přihlášený pomocí NIA, elektronický podpis certifikátem nutný nebude.

O stavu poukazu ve výdejně bude moci ambulance ze systému získat informaci, způsob získání zatím přesně neznáme.

Pacientovi bude možné poslat ePoukaz stejně jako eRecept, tedy využít sms, e-mail, tisk průvodky na papír.

Obrázky se na poukazech používat nebudou, bude prostor pro zápis poznámek volným textem, např. velikost ap.

K dispozici bude SÚKLem vydaný seznam výdejen schopných vydávat zdravotní pomůcky na ePoukazy.

Sdílený ePoukazový záznam mezi lékaři zatím není v přípravě.

Digitalizace listinných poukazů se nepřipravuje.

 

Schvalování poukazu

U poukazů, které vyžadují schválení zdravotní pojišťovnou, budou dvě fáze náběhu systému.

První fáze:

 • Zdravotní pojišťovny budou mít jen možnost ePoukazy číst, ne do rozhraní zapisovat nebo označovat stav schválení.
 • Komunikace o schválení mezi předepisujícím a zdravotní pojišťovnou bude mimo systém ePoukaz.
 • Předepisující bude označovat stav schválení, případně doplňovat další potřebné údaje do ePoukazu.

Druhá fáze:

 • Zdravotní pojišťovny budou moci zapisovat informace o rozhodnutí schválení (správní řízení) do ePoukazu a změnit stav ePoukazu.
 • Vlastní proces správního řízení si zdravotní pojišťovny povedou mimo systém ePoukaz.

 

Pacient a ePoukaz

Pacient dostane ze systému upozornění, že pomůcka je připravená (schválená).

Převzetí pomůcky vydané na ePoukaz nebude pacient podepisovat.

V lékárně či výdejně bude možný výdej na OP či pas stejně jako u eReceptu.

 

Změny v poukazu na optickou pomůcku

Do poukazu na optickou pomůcku se budou doplňovat další položky. Úpravy si vyžádal Svaz optiků.

 

Webová aplikace

K dispozici bude webová aplikace pro lékaře i výdejny. Bude společná pro eRecept a pro ePoukaz a umožní práci s ePoukazem bez ambulantního systému.

K dispozici bude také aplikace pro zdravotní pojišťovny.

 

Zapracování ePoukazu do ambulantních systémů CGM

Do našich ambulantních systémů začneme ePoukaz implementovat na konci května 2022. O stavu implementace Vás budeme průběžně informovat obvyklými cestami.

 

 

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho, prosím, nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.
Petr Krásný

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.6/5