ePoukaz v systému PC DOKTOR

Od 1. 5. 2022 je lékařům umožněno vystavovat pacientům poukazy na zdravotnické prostředky i v elektronické podobě. ePoukaz je obdobou eReceptu a obsahuje jedinečný identifikátor v podobě QR kódu. Ten může být pacientovi předán buď vytištěný na průvodce, nebo odeslán e-mailem, SMSkou nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Nastavení

Přihlašovací údaje a veškerá nastavení komunikace se SÚKL jsou sdílené se systémem eRecept a eOčkování. Uživatel, který chce vystavovat ePoukaz, aktivuje funkcionalitu vystavování ePoukazu po stisku ikony počítače v okně Poukaz na léčebnou pomůcku a zaškrtnutí implementačního nastavení [x] Používat ePoukaz. Následně se v okně Poukaz na léčebnou pomůcku zpřístupní nastavení [x] ePoukaz a u daného pacienta je možné zapnout vystavování ePoukazů. Nastavení je nutné provést u každého pacienta zvlášť a nastavení se uloží i pro pozdější použití. 

ePoukaz 1

Vystavení ePoukazu

Postup vystavování ePoukazu je totožný s postupem při předepisování papírového dokladu. Uživatel vyplní všechna potřebná pole pro vystavení poukazu. V dolní části dokladu je zatrženo, že se vystaví ePoukaz (odškrtnutím této zátržky může uživatel vystavit klasický papírový doklad). V případě ePoukazu je možné stejně jako na eReceptu nastavit notifikaci o vystavení ePoukazu, buď formou SMS, nebo emailem odeslaném pacientovi. 

Po stisku tlačítka [Ulož] dojde k uložení dokladu a odeslání na SÚKL. Následuje nabídka Tisku elektronického dokladu. V tomto případě je nutné nastavit tisk 9místného identifikátoru dokladu formou QR kódu. Je nutno připomenout, že elektronicky vystavený poukaz musí být rovněž zpracován a vydán výdejnou ve formě elektronického dokladu. 

ePoukaz 2

V přehledu vystavených dokladů u pacienta v levé části okna přibyl nový sloupec ePouk, který informuje o tom, zda byl konkrétní doklad vystaven elektronickou formou. V případě elektronické formy pak symbol fajfky informuje o úspěšném odeslání dokladu, symbol křížku o neúspěšném vystavení. Pokud je na straně SÚKLu nějaký problém se zpracováním ePoukazu, bude záznam zvýrazněn červenou barvou. 

Konkrétní elektronický doklad můžete do doby, než bude poukaz vydán, opravit klávesou >>F9 a znovu odeslat, nebo klávesou >>Delete smazat. Klávesou >>F11 můžete zobrazit pdf průvodku SÚKLu, nebo můžete klávesou >>F12 zobrazit více informací o ePoukazu. 

Doklady schvalované revizním lékařem 

V případě, že vystavujete doklad, který je nutné schválit revizním lékařem, se po zadání kódu pomůcky automaticky zobrazí Žádanka o schválení. Zde vyplníte specifikaci požadavku a zdůvodnění a žádanku uložíte. Systém Vás vrátí do vystavování ePoukazu, kde budou vyplněny údaje Žádanka o schválení ze dne. Takto zadané údaje se stanou součástí ePoukazu. 

ePoukaz 3

Protože zdravotní pojišťovny doposud nepotvrdily připravenost načítání informací ze SÚKL a následný schvalovací proces, je nutno žádanku o schválení poslat na zdravotní pojišťovnu doposud používaným způsobem (papírově, formou eDávky nebo datovou schránkou). 

Takto vystavený Poukaz na pomůcku je ve stavu Schvalování a nemůže být zatím vydán. Jakmile se lékař dozví informaci o schválení pomůcky, zobrazí si potřebný ePoukaz (na něm je zobrazen údaj, kdy byla vystavena žádanka o schválení) a doplní do něj Evidenční číslo schválení. Doklad uloží a ten se automaticky opět odešle na SÚKL se stavem Schváleno a v tento moment je již možné pomůcky vydat. 

ePoukaz 4

Předepisování pomůcky z úhradové skupiny 01.02 

V případě, že předepisujete poukaz na pomůcku z úhradové skupiny 01.02 (vlhké krytí), je po výběru kódu provedena kontrola, jestli byla v posledních 6 měsících vystavena žádanka o schválení s kódem 0082747. Pokud ne, je zobrazen dotaz s možností vybrat, jestli se jedná o novou léčbu nebo o pokračování dosavadní. Pokud vyberete volbu Nová léčba, zobrazí se Žádanka o schválení, ale místo konkrétního kódu PZT je uveden signální kód 0082747 s balením 999. Poukaz je automaticky schválen na dobu 6 měsíců a po tu dobu se již nebude nabízet vystavení žádanky o schválení. 

Pokud vyberete volbu Pokračování dosavadní léčby, je vystavena klasická žádanka o schválení s uvedeným kódem PZT. 

Možné chybové stavy

V případě, že byl doklad úspěšně odeslán, ale kontrolní systém SÚKL shledal nějaké omezení, které znemožňuje doklad vydat, je v přehledu poukazů u pacienta příslušná položka červeně podbarvena. O důvodu zamítnutí se uživatel dozví bezprostředně po vystavení dokladu a kdykoliv později po stisku klávesy >>F12

ePoukaz 5

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5