ePoukaz v systému PC DOKTOR

Od 1. 5. 2022 je lékařům umožněno vystavovat pacientům poukazy na zdravotnické prostředky i v elektronické podobě. ePoukaz je obdobou eReceptu a obsahuje jedinečný identifikátor v podobě QR kódu. Ten může být pacientovi předán buď vytištěný na průvodce, nebo odeslán e-mailem, SMSkou nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Nastavení

Přihlašovací údaje a veškerá nastavení komunikace se SÚKL jsou sdílené se systémem eRecept a eOčkování. Uživatel, který chce vystavovat ePoukaz, aktivuje funkcionalitu vystavování ePoukazu po stisku ikony počítače v okně Poukaz na léčebnou pomůcku a zaškrtnutí implementačního nastavení [x] Používat ePoukaz. Následně se v okně Poukaz na léčebnou pomůcku zpřístupní nastavení [x] ePoukaz a u daného pacienta je možné zapnout vystavování ePoukazů. Nastavení je nutné provést u každého pacienta zvlášť a uloží se i pro pozdější použití. 

ePoukaz 6

Vystavení ePoukazu

Postup vystavování ePoukazu je totožný s postupem při předepisování papírového dokladu. Uživatel vyplní všechna potřebná pole pro vystavení poukazu. V dolní části dokladu je zatrženo, že se vystaví ePoukaz (odškrtnutím této zátržky může uživatel vystavit klasický papírový doklad). V případě ePoukazu je možné, stejně jako na eReceptu, nastavit notifikaci o vystavení ePoukazu, buď formou SMS, nebo emailem. Po odeslání se odešle notifikace pacientovi. 

Po stisku tlačítka [Ulož] dojde k uložení dokladu a odeslání na SÚKL. Následuje nabídka Tisku elektronického dokladu. V tomto případě je nutné nastavit tisk 9místného identifikátoru dokladu formou QR kódu. Je nutno připomenout, že elektronicky vystavený poukaz musí být rovněž zpracován a vydán výdejnou ve formě elektronického dokladu.

ePoukaz 2

V přehledu vystavených dokladů u pacienta v levé části okna je nový sloupec ePouk, který informuje o tom, zda byl konkrétní doklad vystaven elektronickou formou. V případě elektronické formy pak symbol fajfky informuje o úspěšném odeslání dokladu, symbol křížku o neúspěšném vystavení. Pokud je na straně SÚKLu nějaký problém se zpracováním ePoukazu, bude záznam zvýrazněn červenou barvou. 

Konkrétní elektronický doklad můžete do doby, než bude poukaz vydán, opravit klávesou >>F9 a znovu odeslat, nebo klávesou >>Delete smazat. Klávesou >>F11 můžete zobrazit pdf průvodku SÚKLu, nebo můžete klávesou >>F12 zobrazit podrobné informace o ePoukazu. 

Informace o vystavování ePoukazů na stránkách ePreskripce.cz.

Doklady schvalované revizním lékařem 

V případě, že vystavujete doklad, který je nutné schválit revizním lékařem, již není nutné vystavovat Žádanka o schválení. Po zadání položky, která vyžaduje schválení, se v okně Poukazy zpřístupní pole Specifikace požadavku a Zdůvodnění. Ta je nutné vyplnit a po stisku tlačítka [Ulož] se elektronicky odešle ePoukaz ke schválení.

Po schválení ePoukazu již není nutné schvalování nijak zadávat nebo potvrzovat.

ePoukaz 7

Notifikace pacienta

Důležité: U poukazů schvalovaných revizním lékařem je obzvláště důležité zadávat notifikaci! Na zadaný telefon nebo email totiž v případě schválení nebo zamítnutí poukazu přijde pacientovi informace, že si může jít ePoukaz vyzvednout, anebo že je nutné kontaktovat lékaře. 

Předepisování pomůcky z úhradové skupiny 01.02 

Při předepisování pomůcky z úhradové skupiny 01.02 (vlhké krytí) je nutné nejdříve odeslat ePoukaz se signálním kódem 0082747. Ten má platnost 6 měsíců a pokud trvé léčba déle, je nutné odeslat ePoukaz ke schválení revizním lékařem.

Pokud tedy vyberete na nový poukaz vlhké krytí, tak se nejdříve ověří, jestli byl v posledních 6 měsících odeslán ePoukaz se signálním kódem 0082747. Pokud ne, je zobrazen dotaz s možností vybrat, jestli se jedná o novou léčbu, nebo o pokračování dosavadní léčby. Pokud byl již kód odeslán, tak je možné ePoukaz odeslat. 

ePoukaz 8

Nová léčba

Pokud vyberete volbu ANO - Zahájení nové léčby,  nabídne se nejdříve odeslání signálního výkonu 0082747. Do polí Specifikace a Zdůvodnění se předplní text, který je nutné doplnit. Kliknutím na tlačítko [Ulož] se signální kód odešle a nabídne se odeslání prvně zadaného kódu. Ten opět kliknutím na tlačítko [Ulož] odešlete.

Ke schválení je odeslán pouze signální kód 0082747. Samotný ePoukaz s vlhkým krytím nepodléhá schvalování.

Při dalším zadávání kódů se již odesílání signálního výkonu nenabízí, a to až do doby uplynutí 6 měsíců.

Pokračování dosavadní léčby

Pokud je nutné pokračovat v léčbě i po uplynutí 6 měsíců, vyberte volbu Ne - Pokačování dosavadní léčby. V tom případě je nutné standardní schválení zdravotnického prostředku na vlhké krytí zdravotní pojišťovnou, a to na základě odeslání ePoukazu předaného zdravotní pojišťovně k vyjádření.

Zjištění stavu ePoukazu

Pokud potřebujete zjistit stav vybraného ePoukazu, máte možnost to udělat buď ze seznamu ePoukazů u pacienta, nebo z okna Záznamy pro odeslání a seznam ePoukazů ke schválení.

Stav ePoukazu v okně Záznamy pro odeslání

Při vystavování ePoukazů se vytváří seznam ePoukazů, které jsou KE SCHVÁLENÍ. Po přihlášení uživatele systém zkontroluje, jestli je v seznamu nějaký ePoukaz, který čeká na schválení. Pokud ano, tak se zobrazí okno Záznamy pro odeslání a seznam ePoukazů ke schválení. Po zobrazení okna si systém vyžádá na SÚKLu seznam změn, které proběhly od posledního zjišťování stavu, a zobrazí ePoukazy, u kterých proběhla změna stavu. Aktuální stav se uloží k příslušným ePoukazům.

Pokud budete chtít stav ePoukazů zjišťovat ručně (např. jednou týdně), je možné automatické zobrazování okna a stahování stavů potlačit zatržením volby [x] Potlačit zobrazení po přihlášení. Okno pak můžete vyvolat kliknutím na ikonu icon_rp v pravém horním rohu aplikace. Ve spodní části okna máte možno získat seznam ePoukazů, u kterých se změnil stav. Zadejte datum od a po kliknutí na tlačítko [Zobrazit] se zobrazí seznam ePoukazů, u kterých se změnil stav. 

ePoukaz 9

Stav ePoukazu u pacienta

V seznamu vystavených Poukazů vyberte požadovaný ePoukaz a stiskem klávesy >>F12 zobrazte informace o vybraném ePoukazu. Zobrazí se okno s informací, zda je ePoukaz Ke schválení, Schválen, Zamítnut, nebo je nutné nějaké doplnění.

Možné chybové stavy

V případě, že byl doklad úspěšně odeslán, ale kontrolní systém SÚKL shledal nějaké omezení, které znemožňuje doklad vydat, je v přehledu poukazů u pacienta příslušná položka červeně podbarvena. O důvodu zamítnutí se uživatel dozví bezprostředně po vystavení dokladu a kdykoliv později po stisku klávesy >>F12

ePoukaz 5

 

Další odkazy

Seznam vydávajících subjektů připravených na výdej elektronických poukazů | Elektronické preskripce (epreskripce.cz)

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.8/5