Hromadné Ag testování – import pacientů od zaměstnavatelů

Import pacientů z TXT nebo CSV souboru. Pokud provádíte hromadné antigenní testování ve firmách, můžete hromadně nahrát pacienty ze souboru dodaného od zaměstnavatele.

Aby hromadné nahrání pacientů do DENTIST+ proběhlo v pořádku a co nejrychleji, musí být data připravena ve správném formátu a struktuře. Pro import budete potřebovat soubor TXT nebo CSV, který bude na řádku oddělovat jednotlivé hodnoty středník, tabulátor, čárka, nebo svislá čárka (tzv. pajpa) "|". Tento soubor lze snadno získat např. z EXCELu, při ukládání zvolte Uložit jako typ: CSV (textový soubor s oddělovači (*.csv).

Hodnoty, které je možné do programu k pacientovi doplnit: (pořadí sloupců ze souboru můžete definovat při importu)

Titul, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození, Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Zdravotní pojišťovna,

E-mail, Mobil, Poznámka.

Tato sada informací byla zvolena tak, aby byla maximálně usnadněna administrativa pro antigenní testování, vykazování na ZP i následné předávání informací do systému ISIN. Pokud budete mít u pacientů v seznamu uloženy všechny informace, stačí seznam do programu naimportovat a už Vás žádné osobní údaje ani zakládání pacientů nerozptylují.

Jak hromadný import pacientů na antigenní testování provést?

 1. Stáhněte si vzor souboru a nechte jej vyplnit danou společností, pro kterou budete antigenní testování provádět: PACIENTI_VZOR.CSV
  1. POZOR: Rodné číslo musí být uvedeno bez lomítka "/" - tzn. např. ve tvaru 7006130626
 2. V DENTIST+ v kartotéce zvolte menu: Jiné > Import
 3. V prvním okně průvodce vyberte připravený soubor z bodu (1) a zvolte oddělovač – vzorový soubor je oddělován středníkem ";"
 4. V druhém formuláři průvodce přiřaďte význam jednotlivých sloupců:1
 5. V třetí části průvodce doporučujeme tyto pacienty při importu zařadit rovnou do vhodné dispenzární skupiny. Pak pokračujte.
  1. TIP: Vložením pacientů do vhodné dispenzární skupiny si můžete zjednodušit následnou práci. Například půjde pacienty snadno vyfiltrovat nebo zobrazit. Jako název disp. skupiny doporučujeme použít název firmy nebo datum testování, případně můžete použít i zařazení do více disp. skupin.

   2

 6. DENTIST+ Vám po importu zobrazí informační protokol3

Doporučujeme související článek: Jak Vám DENTIST+ může pomoci při hromadném Ag testování ve firmách či školách?

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5