Informace o odstávkách základních registrů na SÚKL

SÚKL informuje o odstávce základních registrů ve dnech 24. – 25. 11. a 8. – 9. 12. 2018. Možnost vydání elektronického receptu bude funkční i během odstávky.

Informace ze SÚKL:

Odstávka základních registrů (24. 11. 25. 11. 2018)

Začátek: 24. 11. 2018 14:00, Konec: 25. 11. 2018 20:00

Dovolujeme si vás informovat, že v termínu 24. 11. 2018 od 14:00 hod. do 25. 11. 2018 do 20:00 hod. bude v rámci ročního nácviku plánu obnovy (DRP) provedeno odstavení základních registrů. Jedná se o standardní aktivitu pro prověření krizových postupů, která je prováděna 1x ročně.

V uvedeném termínu budou vybrané služby základních registrů nedostupné, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Funkční NIA je nutná pro ověření pacienta v případě přístupu do pacientské webové aplikace, proto po dobu odstávky NIA nebude funkční přihlašování do webové aplikace pro pacienty.

Dále nebude funkční ztotožňování pacientů (klientské systémy mohou hlásit chybu ztotožnění, ale recept bude možné předepsat).

Provoz centrálního úložiště, webových aplikací pro lékaře a lékárníka nebude omezen.

.

Odstávka základních registrů (8. 12. 9. 12. 2018)

Začátek: 8. 12. 2018 14:00, Konec: 9. 12. 2018 20:00

 Dovolujeme si vás informovat, že v termínu 8. 12. 2018 od 14:00 hod. do 9. 12. 2018 do 20:00 hod. bude provedena údržba Registru osob (ROS) v rizikové skupině kategorie „C“. Ve stejném termínu bude provedena i odstávka RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“.

V uvedeném termínu budou vybrané služby základních registrů nedostupné, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Funkční NIA je nutná pro ověření pacienta v případě přístupu do pacientské webové aplikace, proto po dobu odstávky NIA nebude funkční přihlašování do webové aplikace pro pacienty.

Dále nebude funkční ztotožňování pacientů (klientské systémy mohou hlásit chybu ztotožnění, ale recept bude možné předepsat).

Provoz centrálního úložiště, webových aplikací pro lékaře a lékárníka nebude omezen.

.

Zdroj: http://www.szrcr.cz/planovana-omezeni-provozu

Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5