Jak na registrace pojištěnců ve stomatologické praxi

Na základě dohadovacích řízení bude od 1. 1. 2022 docházet ke změně úhradového mechanismu u poskytovatelů stomatologické péče. Nově se zavádí měsíční agregovaná platba za každého registrovaného pojištěnce. O tom, jak se na toto připravit a jak si maximálně usnadnit práci, Vás budeme postupně informovat právě v tomto článku.

8. 9. 2021

Na základě dohadovacího řízení dojde 1. 1. 2022 k zavedení agregované úhrady za registrovaného pojištěnce.

Výše této úhrady je stanovena na 15 Kč (bez osvědčení PZL), respektive 17 Kč (s osvědčením PZL), za každého registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny u poskytovatele ambulantní stomatologické péče za kalendářní měsíc.

V aktuálních dnech probíhá diskuze mezi ČSK a zástupci zdravotních pojišťoven, která by měla upřesnit, jakým způsobem bude tato změna zavedena do praxí. Hlavní otázkou je, zda a jaký to bude mít dopad například na tvorbu standardních měsíčních uzávěrek.

 

Některé zdravotní pojišťovny začaly postupně zasílat zubním lékařům sestavy s pojištěnci, které jsou u daného poskytovatele registrováni a v kapitačním centru uznáni.

Registrace v kapitačním centru nevznikají na základě vykazovaných výkonů, ale až po předání dokladu 80 (Přihláška registrovaných pojištěnců) a uznání samotné registrace. 
Pokud tedy lékař zjistí, že na sestavě chybí pojištěnec dané ZP, kterého má v péči s podepsaným Registračním listem, tak by měl předat doklad 80 s datem registrace z podepsaného Registračního lístku. Registrace se uzná nejdříve při nejbližší uzávěrce.
 

Pokud bude registrace odmítnuta, bude lékař opět informován o důvodech zamítnutí.

Např. může existovat pozdější registrace pojištěnce u jiného poskytovatele zubní péče. V tom případě bude nutné podepsat nový Registrační list s aktuálním datem a předat do zdravotní pojišťovny opět na dokladu 80 - tedy Přihláškou registrovaných pojištěnců.

 

Tomu, kdo dávky registračních listů (typ 80) doposud neposílal, v prvním kroku doporučujeme v ambulantním systému tuto dávku vytvořit a následně i předat kompletní seznam historicky zaregistrovaných pacientů (u kterých máte vyplněný a podepsaný Registrační list) na každou zdravotní pojišťovnu.

 

 

Co mohu dále aktuálně udělat a práci si usnadnit?

 • Pojišťovny Vám v elektronické podobě mohou poskytnout soubor v datovém rozhraní, který obsahuje pacienty, které pojišťovna vede jako u Vás registrované. Ambulantní systém umí tento soubor zpracovat a porovnat stav s kartotékou. 
  • Žádost o takový soubor můžete provést telefonicky, anebo přímo na Portálu jednotlivých pojišťoven. VÍCE INFORMACÍ
 • VZP aktuálně připravila v rámci VZP Pointu službu, která může vyhledat informaci o registrujícím PZS pojištěnce. VÍCE INFORMACÍ
 • VZP připravuje B2B službu Registrace Pojistence PZSB2B. Zpřístupnění plánuje ještě letos (předpoklad v průběhu 10/2021).
  • Jakmile bude tato služba k dispozici, proběhne implementace do placeného nadstavbového modulu eKontrol. Výsledkem toho bude, že se přímo v programu dozvíte informaci o registraci pacienta.
 • Usnadnit i urychlit elektronické předávání dávek přímo ze svého ambulatního systému můžete pomocí modulu eDávky.

Postupy a návody v jednotlivých ambulantních systémech

 

PC DENT
v přípravě

 

DENTIST+
Jak správně řešit registrace pojištěnců v DENTIST+

 

MEDICUS Stomatolog
v přípravě

 

CGM MEDISTAR Stomatolog
v přípravě

 


Zdroje:

https://www.vzp.cz/poskytovatele/dohodovaci-rizeni/dohodovaci-rizeni-pro-rok-2022
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nova-uloha-ve-vzp-pointu-pro-zjisteni-registrujicich-pzs-pojistence

 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.6/5

2 komentáře

 • Formuláře o registrovaném "80" pacientovi musí stomatolog poslat pojišťovnám v písemném provedení, nebo stačí poslat dávku registrovaných pojištěnců, jako nyní? Opravdu budeme muset řešit registrace pojištěnců papírově_
  • Vážený pane doktore, děkujeme za Váš dotaz.
   Stačí poslat (ideálně každý měsíc) na ZP dávku 80 - Přihláška registrovaných pojištěnců.

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.