Jednodušší nastavení nových certifikátů v DENTIST+

Pro jednodušší správu certifikátů jsme přidali nový formulář, který obsahuje nastavení všech modulů a služeb, které pro své fungování využívají některý z certifikátů. Při ukončení platnosti certifikátu můžete nastavení nového provést z jednoho místa programu.

Na jednom místě (formulář je přístupný z menu Nastavení > Centrum certifikátů) tak můžete nastavit podpisové, přístupové i SSL certifikáty. Na formuláři je zobrazeno datum exspirace vybraného certifikátu a při blížícím se termínu jeho vypršení je zobrazen červenou barvou. 

Každý vypsaný certifikát obsahuje tlačítko [Nastavení], které zobrazí konfiguraci daného modulu, ve kterém lze vybrat nový certifikát.

POZOR! Jedná se o nastavení v programu DENTIST+, stále je nutné například u modulu eDávky nové certifikáty napárovat i na pojišťovny (B2B VZP, portálové ZP – lze udělat přímo z nastavení modulu eDávky).

Seznam modulů, které využívají certifikáty, a jejich význam:

  • eRecept – slouží pro předání eReceptu SÚKLu. Je nutné mít 2 certifikáty (komunikační SSL certifikát, který je společný pro celé zdravotnické zařízení, a kvalifikovaný podpisový certifikát, který musí mít každý lékař svůj).
  • eDávky – modul usnadňující předání dávek pojišťovnám. Certifikát využívá pojišťovna VZP, ten musí být komerční a pro správné fungování musí být napárovaný na server B2B (nestačí jej mít napárovaný na VZP Point). Dále certifikát mohou využívat portálové zdravotní pojišťovny (201, 205, 207, 209 a 213). Lze napárovat na komerční i kvalifikovaný, doporučujeme však používat komerční, pokud jej máte. Pojišťovna 211 certifikáty nepoužívá.
  • eKontrol – modul, který umí ověřit stav registrace a pojišťovnu pacienta v centrálním registru VZP (data do něj předávají i ostatní ZP). Při zakládání nového pacienta se automaticky stahuje jeho ZP a druh pojištění. Modul využívá stejný certifikát jako pojišťovna VZP u modulu eDávky.
  • eNeschopenka – modul umožňující předat neschopenku pacienta na ČSSZ. Pro komunikaci využívá SSL certifikátu, který vystavil SÚKL. Volitelně může lékař eNeschopenku podepsat svým kvalifikovaným certifikátem (pokud jste začali podepisovat, pak již musíte).
    Tento modul také umí usnadnit zadání pacienta – automaticky předvyplní z ČSSZ adresu pacienta.
  • eParafa – modul sloužící k vedení elektronické dokumentace bez nutnosti vést papírovou kartotéku. Každý lékař podepisuje své návštěvy svým kvalifikovaným certifikátem.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5