MEDICUS: Bonifikační programy pojišťoven 205 a 211

Po vzoru programu VZP Plus jsme zpřístupnili podobnou funkcionalitu i pro pojišťovny 205 (ČPZP) a 211 (ZPMV).

Bonifikační programy, stejně jako VZP Plus, nabízejí za splnění určitých podmínek vykázání signální kódů. Aktivaci těchto programů provedete volbou Konfigurace > Smluvní pracoviště, kde v otevřeném okně u pojišťovny 205 na záložce Pojišťovna zaškrtnete volbu „Program ČPZP PRO“. U pojišťovny 211 pak volbu „Bonifikační program“.

Rozdíly oproti VZP Plus

Každá ZP si pro svůj bonifikační program připravila svá vlastní pravidla. Na základě podkladů uvedených na jejich webových stránkách jsme oproti VZP Plus vynechali některé programy, abychom zabránili zamítnutí dokladů z důvodu nenasmlouvaných výkonů.

Pojišťovna 205 (Program ČPZP PRO)

Sleduje se pro odbornost

 • 001 - diabetes II. typu (k výkonu 01201)
 • 001 - hypertenze (k výkonu 09532 s Dg. I10* až I15*)
 • 002 - rizikovost kmene (k výkonům 02021, 02022, 02031, 02032 pro pacienty od 3 let věku)
 • 101 a 103 - diabetes II. typu (k výkonu 09532 s Dg. E11*)

Vynecháno pro odbornost

 • 001 - rizikovost kmene (k výkonům 01021 a 01022)
 • 002 - děti trpící obezitou (k výkonu 02039)
 • 101 a 107 - hypertenze (k výkonu 09532 s Dg. I10* až I15*)

Pojišťovna 211 (Bonifikační program)

I když se u této pojišťovny sledují pomocí signálních kódů pouze 2 stavy (kompenzovaný/dekompenzovaný pacient), pojišťovna i přesto umožňuje vykazovat stejnou sadu kódů, jako je to u VZP Plus (tzn. i když nemáte tyto signální kódy nasmlouvané, pojišťovna je bude akceptovat a doklady s těmito kódy nezamítne). Této možnosti jsme pro zpřehlednění využili.

Sleduje se pro odbornost

 • 001 - diabetes II. typu (k výkonu 01201)
 • 001 - hypertenze (k výkonu 09532 s Dg. I10* až I15*)
 • 101 a 103 - diabetes II. typu (k výkonu 09532 s Dg. E11*)
 • 101 a 107 - hypertenze (k výkonu 09532 s Dg. I10* až I15*)

Vynecháno pro odbornost

 • 001 - rizikovost kmene (k výkonům 01021 a 01022)
 • 002 - rizikovost kmene (k výkonům 02021, 02022, 02031, 02032 pro pacienty od 3 let věku)
 • 002 - děti trpící obezitou (k výkonu 02039)

Doplnění VZP Plus

Na základě programů ostatních pojišťoven byl rozšířen i program VZP Plus pro vyšetření diabetiků. K nabídce signálních výkonů byly přidány kódy pro možnost sledování syndromu rizika diabetické nohy (13024, 13115 a 13116). Záleží tak na každém poskytovali zdravotních služeb, zda má tyto výkony u VZP nasmlouvané a tuto nabídku využije.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5