MEDICUS: eNeschopenka - načítání notifikací z ČSSZ

Agendu eNeschopenek jsme doplnili o stahování tzv. notifikací ČSSZ, tedy poskytovaných informací o stavu zpracování odeslaných žádostí v elektronické podobě.

Zprávy o stavu vyřízení jednotlivých žádostí se nově automaticky stahují z ČSSZ přímo do programu. Odpovědi ČSSZ tak již přestanou chodit e-mailem ap. 

Notifikace se týkají těchto žádostí:

  • Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek.
  • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné PN.
  • Žádost práce neschopného o změnu pobytu - pobyt v cizině.
  • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění.

eNeschopenka - kniha podání

V knize elektronických podání eNeschopenky byla doplněna nová záložka Žádosti. Na té naleznete seznam všech vystavených žádostí, které mohou mít tento stav:

  • en-stav-zadosti-ceka- čeká na odpověď.
  • en-stav-zadosti-schvaleno - žádost byla schválena.
  • en-stav-zadosti-zamitnuto - žádost byla zamítnuta.
  • en-stav-zadosti-odbaveno - žádost byla odbavena

en-kniha-podani-zadosti

U každé žádosti je ve spodní části okna zobrazen detail s popisem o co bylo žádáno. Případně lze žádost kdykoli otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazit žádanku.

V případě, že žádost byla ze strany ČSSZ schválena, můžete na tuto změnu velmi snadno vystavit HOL a to kliknutím na tlačítko Provést změnu do eN. Údaje ze žádosti se automaticky přenesou jako změna do eN, kterou poté můžete odeslat.

Jakmile změny odešlete označte si žádost tlačítkem Odbavit jako vyřízenou. To můžete provést z tohoto okna nebo přímo z formuláře Historie podání u dané eNeschopenky.

Odbavené žádosti si můžete pro lepší přehlednost schovat kliknutím na tlačítko Skrýt odbavené.

Vystavené formuláře k eNeschopence

Do přehledu neschopenek pacienta byla přidána nová sekce Formuláře eNeschopenky.

en-formulare-eneschopenky

Po jejím rozbalení budou zobrazeny všechny formuláře, které byly k dané eNeschopence vystaveny (tyto formuláře je možné dvojklikem zobrazit).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5