MEDICUS: eOčkování bude dostupné v průběhu ledna

V průběhu ledna bude vydána aktualizace obsahující podporu eOčkování. Do 1.7.2022 je MZ vyhlášeno bezsankční období.

Od kdy bude systém eOčkování dostupný?

Spuštění produkčního provozu eOčkování pro koncové uživatele je naplánováno na 1. ledna 2022. Tato evidence záznamů o provedeném očkování bude povinná. Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví však bylo stanoveno šestiměsíční bezsankční období, ve kterém nebudou lékaři nijak sankcionováni v případě, že nedodrží povinnost záznamu o provedeném očkování do systému. Lze tedy předpokládat, že zaznamenávání provedeného očkování do systému se v plné míře projeví až od 1. července 2022.

Jakmile SUKL spustí produkční prostředí otestujeme námi připravené části a provedeme další potřebné úpravy. Během ledna plánujeme uvolnit aktualizaci systému, která bude obsahovat vše potřebné pro zaznamenání očkování do centrálního systému.

https://www.epreskripce.cz/aktuality/blizici-se-spusteni-elektronicke-evidence-zaznamu-o-ockovani

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5