MEDICUS: eOčkování - odesílání na ÚZIS

eOčkování je po legislativních a technologických změnách opět k dispozici. Od 1. 12. 2022 je správcem registru ÚZIS v rámci jeho vakcinačního modulu ISIN.

Nastavení komunikace s ISIN

Pro odeslání eOčkování není třeba nic nového nastavovat. ISIN vyžaduje pro necovidové očkování SÚKL certifikát a pořadové číslo zařízení (to by mělo být již nastaveno, běžně se jedná o hodnotu 000). Případné změny provedete volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace - sekce eOčkování (ISIN). 

Záznam nového očkování

Otevřete kartu očkování (Ambulance > Očkování). Po kliknutí na ikonu „+“ nebo stisku klávesy Ins se zobrazí okno pro zadání očkování.

Povinné údaje pro odeslání

 • Datum aplikace - ponechte dnešní, případně je možné zadat libovolné starší.
 • Očkovací látka - podobně jako v receptech stačí zapsat část názvu a kliknout na Enter. Pokud bude existovat pouze jedna možnost, bude automaticky doplněna, případně se nabídne již vyfiltrovaný seznam. Plný číselník zobrazíte klasicky na prázdném poli dvojklikem, klávesou „F5“ nebo kliknutím na ikonu tří teček.
 • Kód - je vyplněn automaticky podle očkovací látky.
 • Typ vakcinace - zkontrolujte a případně předvyplněnou hodnotu upravte.
 • Pořadí - toto pole je povinné pouze v případě, kdy se jedná o primovakcinaci.

Nepovinné údaje

 • Šarže - vyhláška o zdravotnické dokumentaci říká, že zdravotnická dokumentace pacienta obsahuje „záznam o provedení očkování, včetně data provedení očkování, uvedení názvu očkovací látky a čísla šarže, a to v případě poskytovatele, který provedl očkování“, takže i když je z pohledu registru ISINu šarže nepovinná, přesto ji doporučujeme zapsat.
 • Cesta podání - jakým způsobem bylo očkování podáno.
 • Místo aplikace - kam bylo očkování aplikováno.
 • Schéma - výběrem schématu v kombinaci s pořadím se zobrazí termíny, od kdy do kdy je vhodné pacienta přeočkovat.
 • Datum přeočkování - slouží pro evidenci termínů budoucích očkování.

Varianty vyúčtování

Zde jsou zobrazeny všechny možné varianty vyúčtování pro pojišťovnu. Položky zobrazené šedým písmem neodpovídají věku pacienta, ale i přesto je možné je použít. Pokud nechcete vykázání provést, zrušte volbu Vykázat pojišťovně.

Pro nepovinná očkování, která jsou hrazená pacientem, si můžete vytvořit své vlastní definice, které zde budou následně zobrazeny, a můžete z nich rychle vytvořit příjmové pokladní doklady. 

eo-ockovani-nove-isin

Odeslání očkování

Po kliknutí na tlačítko Uložit a odeslat dojde k odeslání záznamu do ISINu a případnému vygenerování dokladu na pojišťovnu. Při úspěšném odeslání je v řádku u očkování zobrazena zelená ikona a v poli Doklad je zobrazen kód podání.

Záznam o očkování může pořídit i sestřička, která nemá do ISINu přístup. V takovém případě pouze klikne na tlačítko Uložit bez odeslání. V seznamu to bude indikováno žlutou ikonou. Lékař poté tento záznam vybere a kliknutím na tlačítko Odeslat jej odešle. Ikona se změní na zelenou.

V případě, kdy dojde při odesílání k chybě, je záznam označen červenou barvou.

Přehled eOčkování a hromadné odeslání

Ambulance > Přehled eOčkování – formulář pro přehled vytvořených eOčkování se zobrazením stavu jejich odeslání. Pomocí filtru vpravo si můžete snadno zobrazit jen odeslané eOčkování, neodeslané a případně záznamy s chybou při odesílání. 

Neodeslaná eOčkování je možné i zpětně přímo z tohoto formuláře odeslat na ISIN kliknutím na tlačítko Odeslat. Pokud si klávesou mezerník označíte více řádků (případně všechny klávesovou zkratkou [Ctrl] + [Num+]), budou všechny tyto záznamy odeslány najednou.

Nastavení očkování

V menu zvolte Konfigurace > Očkování.

Vlastní varianty vyúčtování a vykazování samoplátcům

Klikněte na očkovací látku, které budete chtít nastavit vlastní definici a poté klikněte na tlačítko Varianty vyúčtování. Systémové varianty (označené zeleně) nelze měnit ani mazat, uživatelské varianty lze přidat, upravit i smazat.

Pro založení nové šablony vyúčtování hrazeného pacientem přidejte nový záznam a zaškrtnutím zvolte Samoplátce. Stejně jako u šablon prací používaných u dřívějšího očkování vyberte Typ:

 • D = aplikace očkování a samotná vakcína se bude sice generovat do dokladu na pojišťovnu, ale s kategorií „N“, což znamená, že tyto údaje se nebudou pojišťovně vůbec odesílat a současně se tyto položky zapíší i do závazků pacienta, aby bylo možné vystavit účtenku.
 • Z = aplikace očkování i samotná vakcína se zapíší hned do závazků pacienta, odkud lze vystavit účtenku, mezikrok s generováním dokladu na pojišťovnu je vynechán.

Při pořízení nového očkování se při výběru šablony vyúčtování označené jako Samoplátce bude místo volby Vykázat pojišťovně nabízet volba Hrazeno pacientem.

Předvyplňování nepovinných údajů

Ve spodní části okna můžete zaškrtnutím zvolit, zda chcete při založení nového očkování automaticky načíst i nepovinné údaje.

Očkování proti COVID-19

Na vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se prozatím nic nemění a stále se zadává ve formuláři Očkování pacienta (volba Ambulance > COVID-19).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.6/5