MEDICUS: Jak pracovat s eNeschopenkou krok za krokem

Série jednoduchých návodů, jak pracovat s eNeschopenkou. Aktualizováno pro verzi MEDICUS 3.44.0.289

Rozšiřující modul eNeschopenka slouží pro elektronickou komunikaci s ČSSZ.
Vystavení eNeschopenky je velice jednoduché a rychlé – při založení nové pracovní neschopnosti se veškeré známé údaje doplní (datum ze sytému, rodné číslo z identifikace pacienta, diagnóza z dekursu, zaměstnavatel a adresa bydliště z ČSSZ nebo identifikace pacienta atd.). Běžně tak jedním kliknutím založíte eNeschopenku a druhým uložíte. V tu chvíli je eNeschopenka připravena k odeslání. Odeslání je možné provést ihned, nebo později hromadně, například na konci pracovního dne.

Hlavní výhody v bodech

 • Na základě rodného čísla načtete tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel a telefonní kontakty (pokud jsou na ČSSZ evidované)
 • Zrychlené zadávání osobních údajů pacientů pro sestru, lékaře i recepční
 • Zrychlené aktualizace osobních údajů pacientů např. při změně trvalého bydliště nebo jména
 • Minimalizace chyb při manuálním vyplňování údajů
 • Minimalizace zamítnutých eReceptů díky chybným osobním údajům vedených v ambulantním systému
 • Správa a historie neschopenek ve známém prostředí ambulantního systému
 • V kombinaci s modulem eKontrol lze načítat i údaje o zdravotní pojišťovně a registrujícím praktickém lékaři

Obsah

Založení nové eNeschopenky (DPN)

V okně Ambulance > Neschopenky se založí nový záznam ikonou ikona-plus-pridat-zaznam (nebo klávesou >Insert<).

Po založení eNeschopenky lze zvolit přepínačem, zda pro identifikaci pacienta při odeslání na ČSSZ bude použito rodné číslo nebo datum narození. Volba "Datum narození" je vhodná zejména u cizinců, jejichž rodné číslo (číslo zdravotního pojištění) je odlišné od evidenčního čísla pojištěnce, přiděleného ČSSZ, popř. toto číslo nemusí být přiděleno vůbec. Pokud je pacient v kartě (Identifikace) označen příznakem "Cizinec" nebo pokud nemá v kartě vyplněné rodné číslo, bude při vystavení eNeschopenky přepínač automaticky nastaven na volbu "Datum narození".

Poznámka: V případě nastavené volby na "Datum narození" není funkční načítání adresy místa pobytu a adresy zaměstnavatele z ČSSZ.

Pokud máte v nastavení aktivní volby pro načítání adresy bydliště a zaměstnavatele pacienta, dojde při založení nového záznamu k jejich automatickému načtení. Po načtení adres bude zobrazen seznam, ze kterého vyberete nejdříve adresu bydliště a následně zaměstnavatele. Při neaktivní volbě pro automatické načítání adres bude do eNeschopenky předvyplněna adresa trvalého bydliště z Identifikace pacienta. Zaměstnavatel se z Identifikace pacienta nedoplňuje. V eNeschopence můžete provést i ruční načtení adresy z ČSSZ tlačítkem [Č], trvalého bydliště z Identifikace pacienta tlačítkem [T], nebo přechodného bydliště z Identifikace pacienta tlačítkem [P]. U zaměstnavatele můžete ručně načíst zaměstnavatele z ČSSZ tlačítkem [Č].

Po vyplnění údajů a uložení záznamu dojde automaticky k vytvoření podání I. dílu eNeschopenky (indikováno ve spodním stavovém řádku okna). Pokud se jedná o převzatou eNeschopenku, je vytvořeno místo podání I. dílu, podání HOL.

EN2020-okno

Po uložení neschopenky se automaticky vygeneruje číslo ePodání (EČN).

EN-ECN

 

Ikona v prvním sloupci symbolizuje druh a stav eNeschopenky:

 Papírová eNeschopenka
eNeschopenka-ikonaPůvodní verze eNeschopenky (platná do konce roku 2019).
EN2020-ikona-neodeslanaNeodeslaná nová verze eNeschopenky (platná od 1. 1. 2020).
EN2020-ikona-odeslanaOdeslaná nová verze eNeschopenky (platná od 1. 1. 2020).

Tisk a odeslání eNeschopenky (DPN)

Dále je třeba vytisknout formulář pro pacienta (II. díl). Tisková sestava pro eNeschopenku 2020 se tiskne na bílý papír ve formátu A5 naležato. Sestavy eNeschopenky jsou již předdefinovány v MEDICUSu a elektronické číslo neschopenky (EČN) se taktéž generuje přímo v programu. Součástí EČN je IČPE, datum vystavení a pořadové číslo v rámci daného dne.

EN2020-tisk-dil-II

Pokud je v nastavení eNeschopenky zaškrtnuta volba ☑ Odeslat eNeschopenku při tisku, bude při tisku eNeschopenka pacienta rovnou odeslána na ČSSZ. Pokud je tato volba neaktivní, je nutné odeslat eNeschopenku ručně tlačítkem [Odeslat] přímo v eNeschopence, nebo z knihy podání (Ambulance > eNeschopenka - kniha podání) tlačítkem [Odeslat a přijmout], které odešle všechna neodeslaná podání hromadně.

Příjem odpovědi z ČSSZ

Příjem odpovědí se provádí v knize podání (Ambulance > eNeschopenka - kniha podání) opět ručně tlačítkem [Přijmout odpovědi]. První příjem odpovědí je dobré provést nejdříve za 5 minut po odeslání podání. Načítání odpovědí se provádí také jako první krok před odesláním nových podání tlačítkem [Odeslat a přijmout].

EN2020-komunikace-2

Odeslané podání eNeschopenky je označeno ikonou EN-hodiny.

Přijaté podání eNeschopenky se označí ikonou se zeleným zatržítkem EN-oka přesune se na záložku /Zpracované/.

Odmítnuté podání je indikováno červeným křížkem EN-chyba, důvod zamítnutí podání je pak zobrazen ve spodní části okna na záložce /Odpověď/. V tomto případě je nutno neschopenku opravit a odeslat opravné podání, které se vytvoří po opravě neschopenky. Po opravě je v historii podání původně zamítnuté podání indikováno zeleným křížkem (= bylo opraveno jiným podáním).
Pokud byla všechna podání eNeschopenek úspěšně odeslána a všechny odpovědi přijaty bez toho, aby byla zamítnuta, je tabulka v knize podání na záložce /Nezpracované/ prázdná.

EN-zpracovane-2

Poznámka: Pokud by došlo na potřebu vyřešit problém s eNeschopenkou např. telefonicky a podání by se z nějakého důvodu nepodařilo vůbec odeslat, je možné podání stornovat z kontextové nabídky (přes pravé tlačítko myši). Stornované podání se přesune na záložku /Zpracované/ a toto podání je přeškrtnuté.

Změny v eNeschopence - Opravné podání a Hlášení ošetřujícího lékaře (HOL)

Před jakoukoliv změnou v eNeschopence je doporučeno zkontrolovat, zda nedošlo k převzetí (nebo ukončení) eNeschopenky jiným lékařem kliknutím na tlačítko [Ověřit stav].

Pokud bylo původní podání eNeschopenky serverem z nějakého důvodu odmítnuto nebo je lékařem zjištěna chyba až po odeslání podání, je potřeba provést opravu, vytvořit Opravné podání a odeslat.
Při požadavku na změnu údajů v eNeschopence v průběhu léčby (např. diagnóza, vycházky, adresa ...) potřebujete vystavit a odeslat Hlášení ošetřujícího lékaře.

Opravné podání i HOL vytvoříte editací, změnou a uložením původní eNeschopenky. Po úpravě a uložení eNeschopenky je uživatel dotázán, zda chce vytvořit Opravné podání nebo HOL, pokud jsou v danou chvíli možné obě varianty, případně je hlášení vytvořeno automaticky.

eN2020-oprava

Vytvoření Opravného podání nebo HOL je indikováno ve spodním stavovém řádku okna.
Teď už zbývá hlášení jen odeslat kliknutím vlevo nahoře na tlačítko [Odeslat].

Vystavení Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (PTDPN) nebo karantény

Před vystavením potvrzení je doporučeno zkontrolovat, zda nedošlo k převzetí (nebo ukončení) eNeschopenky jiným lékařem kliknutím na tlačítko [Ověřit stav].

Lístek na peníze se vystavuje vždy k 14. kalendářnímu dni od vzniku pracovní neschopnosti a dále pak vždy minimálně jedenkrát za měsíc. Toto říká vyhláška o nemocenském pojištění. V běžné praxi se lístek vystaví k 14. dni a poté ke konci měsíce. Z tohoto důvodu jsme do nastavení eNeschopenky (Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace) přidali volbu Termín PTDPN, ve které si můžete vybrat, podle které varianty budete chtít termín vystavení počítat. Výchozí hodnota je nastavena podle běžné praxe.

en-nastaveni-termin-ptdpn_1

U pacienta označte v seznamu požadovanou eNeschopenku, nahoře klikněte na tlačítko [Formuláře] a ze seznamu vyberte Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Potvrzení je předvyplněno, zkontrolujte vyplněné údaje, nastavte datum "Dočasná pracovní neschopnost (nařízení karantény) ke dni" na požadované datum a nahoře klikněte na tlačítko [Odeslat].

Potvrzení lze také jednoduše vystavit a odeslat z přehledu práce neschopných v menu Ambulance > Kniha práce neschopných pacientů. V seznamu vyberete požadovanou eNeschopenku a nahoře klikněte na tlačítko [Potvrzení o trvání...].

Ve sloupci "Dní do PTDPN" je zobrazeno kolik dní zbývá do termínu vystavení PTDPN a ve sloupci "Minulé PTDPN" se zobrazuje termín vystavení posledního lístku na peníze (PTDPN).

en-kpn-ptdpn-prehled

Ukončení eNeschopenky (DPN)

Před ukončením DPN je doporučeno zkontrolovat, zda nedošlo k převzetí (nebo ukončení) eNeschopenky jiným lékařem kliknutím na tlačítko [Ověřit stav].

Pro ukončení neschopnosti klikněte u pacienta v seznamu na požadovanou eNeschopenku a následně na tlačítko [Ukončit] vlevo nahoře. Zkontrolujte správnost předvyplněných údajů (datum ukončení, konečná Dg. …) a neschopenku uložte. Po uložení dojde k vytvoření podání III. dílu eNeschopenky. Teď už zbývá podání III. dílu jen odeslat kliknutím vlevo nahoře na tlačítko [Odeslat].

Převzetí eNeschopenky od jiného lékaře

V neschopence klikněte na druhé tlačítko z leva [Převzít].

EN2020-prevzeti-2

Proběhne komunikace s ČSSZ a pokud existuje k danému pacientovi (rodnému číslu) eNeschopenka, zobrazí se číslo eNeschopenky s datem vystavení ve formě tlačítka.

EN2020-prevzeti2

Po kliknutí na toto tlačítko s číslem eNeschopenky budou zobrazeny podrobnosti eNeschopenky a budete vyzváni k potvrzení, zda chcete tuto eNeschopenku opravdu převzít. Po potvrzení dojde k převzetí a vložení eNeschopenky do programu.

Pokud není dostupná eNeschopenka, nabídne se formulář na ruční převzetí eNeschopenky:

EN2020-prevzeti3

Pro cizince je potřeba přepnout "Identifikovat pacienta podle" na datum narození.

Po vyplnění požadovaných údajů (žlutě podbarvená pole) klikněte na tlačítko [OK].

Hromadné odeslání podání na server ČSSZ

Při uložení, opravě nebo změně záznamu eNeschopenky program automaticky generuje podání, které je připraveno k pozdějšímu ručnímu odeslání. Podání připravená k odeslání najdete v menu Ambulance > eNeschopenka - kniha podání. Podání připravené k odeslání je v knize podání indikováno ikonou s obálkou.

EN2020-kniha_podani

Pokud nevidíte eNeschopenky, které založil jiný uživatel, nebo jsou založeny pod jiným IČPE, upravte volby Uživatel a IČPE na požadované (například na Vše jako na obrázku). Ve výchozím stavu je nastaveno na přihlášeného uživatele a jeho IČPE. Pokud nastavení změníte, volba se při zavření okna uloží a příště se otevře se stejným nastavením.

Samotné odeslání se pak provede dávkově (všechna vytvořená podání se odešlou najednou) kliknutím na tlačítko [Odeslat a přijmout].

EN2020-komunikace

Podání eNeschopenky lze provést také samostatně v okně "Historie podání", které je dostupné přes tlačítko v okně s neschopenkami vybraného pacienta. 

Podání není zpracováno okamžitě, ale server vrátí pouze jednoznačný identifikátor podání. Odeslání podání může občas trvat i několik minut; z důvodu čekání na identifikátor nelze odeslání přerušit.

Po zpracování na straně ČSSZ se za tento identifikátor načte odpověď. Odeslaný záznam je indikován ikonou s hodinami.

Ikony použité v knize podání eNeschopenek

Nezpracované eNeschopenky

EN-obalkaPodání eNeschopenky určené k odeslání.
EN-opravaOpravné podání eNeschopenky určené k odeslání.
EN-hodinyOdeslané podání, čeká se na odpověď.
EN-chybaPodání bylo odmítnuto, je potřeba provést opravu neschopenky nebo údajů v identifikaci pacienta, případně odeslat znovu se správnými přihlašovacími údaji nebo certifikátem (tzn. vytvořit opravné podání).

Zpracované eNeschopenky

EN-okPodání bylo přijato.
EN-oprava-chybyPodání bylo odmítnuto, ale již bylo vytvořeno opravné podání.
EN-stornoStornované podání je přeškrtnuto a dále se s ním již nebude pracovat.

Typy podání

EN-podani-IPrvní díl eNeschopenky (založení).
EN-podani-IIITřetí díl eNeschopenky (ukončení).
EN-hlaseniHlášení ošetřujícího lékaře (předání do péče jiného lékaře nebo změna údajů v neschopence).
EN2020-penizePotvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Načítání notifikací z ČSSZ

Zprávy o stavu vyřízení jednotlivých žádostí se nově automaticky stahují z ČSSZ přímo do programu. Odpovědi ČSSZ tak již přestanou chodit e-mailem.
Notifikace se týkají těchto žádostí:

 • Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek.
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné PN.
 • Žádost práce neschopného o změnu pobytu – pobyt v cizině.
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění.
 • V Knize podání eNeschopenky (Ambulance > eNeschopenka - kniha podání) přejděte na záložku /Žádosti/. Zde naleznete seznam všech vystavených žádostí, které mohou mít tento stav:

EN-zadost-ceka - čeká na odpověď.
EN-zadost-schvalena - žádost byla schválena.
EN-zadost-zamitnuta - žádost byla zamítnuta.
EN-zadost-odbavena - žádost byla odbavena

EN-kniha-podani-zadosti

U každé žádosti je ve spodní části okna zobrazen detail s popisem, o co bylo žádáno. Případně lze žádost kdykoli otevřít kliknutím na tlačítko [Zobrazit žádanku].
V případě, že žádost byla ze strany ČSSZ schválena, můžete na tuto změnu velmi snadno vystavit HOL, a to kliknutím na tlačítko [Provést změnu do eN]. Údaje ze žádosti se automaticky přenesou jako změna do eN, kterou poté můžete odeslat.
Jakmile změny odešlete, označte si žádost tlačítkem [Odbavit] jako vyřízenou. To můžete provést z tohoto okna nebo přímo z formuláře Historie podání u dané eNeschopenky.
Odbavené žádosti si můžete pro lepší přehlednost schovat kliknutím na tlačítko [Skrýt odbavené].

Vystavené formuláře k eNeschopence

V přehledu neschopenek pacienta najdete dole sekci Formuláře eNeschopenky.

EN-formulare-eneschopenky

Po jejím rozbalení budou zobrazeny všechny formuláře, které byly k dané eNeschopence vystaveny (tyto formuláře je možné dvojklikem zobrazit).

eNeschopenka je vystavena, ale nedaří se odeslání na ČSSZ

Pokud jste eNeschopenku vystavili, předali pacientovi II. díl, ale nedaří se z jakéhokoliv důvodu odeslat podání na ČSSZ, může lékař dle vyjádření ČSSZ podání odeslat i druhý den. V případě, že odeslání není možné ani druhý den, spusťte z menu Ambulance > eNechopenka - kniha podání, označte neodeslanou eNeschopenku a klikněte na tlačítko [Tisk náhradního hlášení]. Vytiskněte zobrazené náhradní hlášení na papír a pošlete ho poštou, nebo osobně doručte na OSSZ. Tato podání se v knize označí jako odeslaná. Na OSSZ ho zelektronizují a bude možné ho následně převzít k dalšímu zpracování do MEDICUSu.

Zrušení eNeschopenky (storno)

eNeschopenku lze v MEDICUSu smazat pouze v případě, že ještě nebylo odesláno žádné podání na server ČSSZ. Po odeslání podání není žádná možnost, jak tuto eNeschopenku zrušit elektronicky, protože rozhraní ČSSZ neobsahuje funkci pro zrušení eNeschopenky. Chybně zadané údaje (např. Adresa, Dg. …) lze dodatečně napravit opravným podáním eNeschopenky.

Pokud se podaří odeslat chybné podání (např. eNeschopenka omylem vystavená jinému pacientovi), je třeba zrušení eNeschopenky řešit telefonicky nebo písemně přímo s pobočkou OSSZ. Následně můžete eNeschopenku v MEDICUSu označit jako stornovanou (pouze v rámci programu, toto storno se nikam neodesílá) kliknutím na volbu Storno pod tlačítkem vlevo nahoře:

EN2020-storno-2

Stornovaná eNeschopenka bude v seznamu označena červeně. Pokud byste storno udělali omylem, je možné ho zrušit opětovným kliknutím na tlačítko [Storno].

Nastavení eNeschopenky

Dříve než začnete modul eNeschopenka nastavovat, je třeba mít jej v licenčním klíči. Registraci aktuálním licenčním klíčem provedete volbou Program > Licence, kdy v zobrazeném okně kliknete na tlačítko Z internetu.

Nastavení se provede v menu Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace. V zobrazeném okně vlevo zvolte eNeschopenka.

EN2020-nastaveni-2_1

Globální nastavení

Tlačítka pro správu IČPE ([Založit nového IČPE], [Upravit existující IČPE], [Deaktivovat IČPE]  použijte pouze v případě, kdy potřebujete více než jedno IČPE, které Vám bylo automaticky přiděleno z ČSSZ.

☑ Podepsat podání osobním certifikátem  ČSSZ nebude vyžadovat elektronický podpis, neboť k tomu není legislativně oprávněna. Elektronický podpis bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

Nastavení uživatele

eNeschopenka
☑ Odesílat neschopenky elektronicky
  zaškrtnutím volby aktivujete eNeschopenku.
☑ Odeslat eNeschopenku při tisku  každá eNeschopenka bude automaticky odeslána při tisku Průkazu práce neschopného.
☑ Načítat adresu bydliště pacienta při založení eNeschopenky z ČSSZ  automaticky při založení nové eNeschopenky provede program načtení adresy pacienta z ČSSZ.
☑ Načítat adresu zaměstnavatele při založení eNeschopenky z ČSSZ  automaticky při založení nové eNeschopenky provede program načtení adresy zaměstnavatele z ČSSZ.
☑ Načítat telefon pacienta z identifikace při založení eNeschopenky  součástí eNeschopenky odesílané na ČSSZ bude i telefon na pacienta.
☑ Upozorňovat na neodeslaná podání při zavření karty  pokud nebude vystavené podání odesláno při zavírání karty pacienta, budete na to upozorněni.
Identifikace
☑ Načítat bydliště pacienta při jeho založení - při zakládání nového pacienta do kartotéky se pokusí načíst jeho bydliště z ČSSZ po vyplnění rodného čísla.
☑ Načítat zaměstnavatele pacienta při jeho založení - při zakládání nového pacienta do kartotéky se pokusí načíst jeho zaměstnavatele z ČSSZ po vyplnění rodného čísla.

Termín PTDPN počítat - je možné nastavit vypočítaní termínu pro vystavení PTDPN na "po 14 dnech a pak ke konci měsíce" nebo "po 14 dnech a pak 1x za měsíc". Následně budete podle tohoto nastavení upozorňování kolik dní zbývá do vystavení PTDPN v Knize práce neschopných pacientů ve sloupci "Dní do PTDPN".
IČPE (ČSSZ)  vyplňte IČPE, pod kterým chcete eNeschopenky vystavovat, nebo pokud ho neznáte, klikněte na tlačítko [Vyžádat IČPE] a vyberte IČPE ze seznamu přidělených IČPE pro Vaše IČ. V případě více IČPE je hlavní IČPE zobrazeno tučným fontem.
Kód OSSZ (pobočky)  pokud nebylo doplněno automaticky dle IČPE, vyberte ručně z číselníku.
[Test spojení]  tímto tlačítkem můžete ověřit, zda je vše správně nastaveno a funguje komunikace se servery ČSSZ.

Doplňte certifikáty dle potřeby kliknutím na ikonku certifikátu:

 1. osobní certifikát pro podpis podání na portál ČSSZ (kvalifikovaný osobní certifikát)  aktivní pouze pokud je podepisování v nastavení povoleno;
 2. SÚKL certifikát pro přístup k ČSSZ

Nastavené IČPE a kód pobočky OSSZ lze z kontextové nabídky (přes pravé tlačítko myši) rozkopírovat i ostatním lékařům.
Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem [OK].

Načítání adres při zakládání nových pacientů

eNeschopenka Vám může urychlit práci při zakládání nových pacientů. Pokud si v Nastavení eNeschopenky aktivujete volby Načítat bydliště pacienta při jeho založeníNačítat zaměstnavatele pacienta při jeho založení, bude po zadání rodného čísla u nového pacienta automaticky proveden pokus a načtení bydliště a zaměstnavatele z ČSSZ.

Pokud nechcete, aby se načítání dělo automaticky, můžete tyto volby vypnout. I nadále bude možné, u jakéhokoliv pacienta, provést pokus o načtení adresy bydliště a zaměstnavatele ručně v Identifikaci pacienta, na záložce Bydliště a Zaměstnání tlačítkem:

EN2020-nacist-identifikace

Poznámka: Formulář identifikace pacienta může začínat buď rodným číslem, nebo příjmením a jménem. Změnu pořadí lze změnit volbou Konfigurace > Nastavení - vlevo sekce Ambulance, vpravo uživatelská volba Kartu identifikace začínat příjmením a jménem místo rodným číslem.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.9/5

67 komentářů

 • Dobrý den, nešlo by při tisku, aby se nabízelo tisk část A a tisk část B. Je zdlouhavé to měnit a nejde nastvit přímý tisk formuláře.
  S pozdravem
  • Dobrý den, tento návod je pro novou verzi eNeschopenky, která bude platná od 1.1.2020. Zde se bude tisknout pouze II. díl pro pacienta. Přímý tisk u této sestavy půjde nastavit.
  • Komentář byl smazán autorem.
 • Dobrý den, při prvním vystavení dílu II. se netiskne datum příští kontroly, přestože je v políčku zadané.
 • Dobrý den, když při vystavení PN vyplním v Termínech "Vyšetření" a "Příští náv.", tak bych čekal, že se tyto informace přepíšou do odpovídajících sloupců vytištěného dílu PN do části F. Nebo tato část je určena pro ruční vyplnění?
 • Dobrý den,
  bylo by možné vytvořit šablonu pro tiskovou sestavu eNeschopenky na formát A4 tak, jak je to při vystavování přes ePortál ČSSZ?
  Při tisku na A5 jsou ty kolonky opravdu malé, pro mne nepoužitelné.
  Poznámka - také mne překvapilo, že se nepropíše do kolonek datum příští návštěvy, bude se to ještě upravovat?
  Děkuji mnohokrát.

  • Radim Drápela 12. 12. 2019 upraveno
   Dobrý den paní doktorko, přidání tiskové sestavy ve formátu A4 zvážíme.
 • Radim Drápela 12. 12. 2019 upraveno
  Dobrý den, děkujeme Vám za dotazy a připomínky.
  Nemáme úplnou jistotu v tom, že do části F se píše datum příští kontroly. Zatímco na papírové verzi formuláře je na druhém dílu tabulka s nadpisem "Záznamy ošetřujícího lékaře, lékaře a pracovníka OSSZ (popř. jiného příslušného orgánu nemocenského pojištění)", která obsahuje položky (Datum ošetření nebo kontroly / Příští ošetření nebo kontrola je stanovena na den / Podpis ošetř. lékaře, lékaře nebo pracovníka OSSZ / Poznámky), pak nový formulář je v části F nadepsán jako "Potvrzení ošetřujícího lékaře o trvání DPN" a obsahuje položky (Datum kontroly / Trvání DPN ke dni / Příští kontrola dne / Podpis ošetřujícího lékaře).
  Ověříme na ČSSZ, zda je zde myšleno vyplňování termínů vystavení lístků na peníze nebo termíny příštích návštěv. Pokud se bude jednat o příští návštěvy, pak tisk upravíme.
 • Dobrý den, prosím, bylo by možno nějak označit, co se v článku změnilo od minulé verze programu? Děkuji za zprovoznění odesílání eN při tisku a změnu v typech podání. Pěkný den
  • Dobrý den, článek je vždy pro aktuální verzi programu MEDICUS. Seznam změn mezi verzemi najdete přímo v programu MEDICUS v menu Nápověda > Informace o změnách.
   Odesílání eNeschopenky při tisku funguje, jen se aktuálně neodesílá ihned při stisku tlačítka [Tisk], ale až po odeslání dat na tiskárnu. Zvažujeme změnu odeslání ihned po stisku tlačítka, jako je tomu například u eReceptu.
   Nejsem si úplně jistý co máte na mysli změnou v typech podání.
  • Myslela jsem, že Vás pan Kopecký informoval o mém komentáři z 11.12. pod jeho článkem. Tam jsem psala o:
   1.Tisku data následující kontroly na díle II. pro pacienta (již jste reagoval, že projednáte s ČSSZ)
   2.V návodu je uvedeno, že je možno si nastavit odeslání eNeschopenky při tisku II.dílu, ale neděje se tak (děkuji za dnešní informaci)
   3.Pokud trvá DPN více, jak 14 dnů, dojde k odeslání na ČSSZ automaticky? Nebo budu na skutečnost nějak programem upozorněna, u koho mám odeslání provést? (pacient je pozván na kontrolu později)
   4.Typ podání "II. Druhý díl eNeschopenky (ukončení)" je matoucí, vždyť II.díl eNeschpenky je předáván vytištěný pacientovi - doporučuji změnu na "III. Třetí díl eNeschopenky (ukončení)" (toto se mi již při testování, když ukončím eN zobrazuje jako III. Třetí díl)
   Velice Vám děkuji
  • Radim Drápela 18. 12. 2019 upraveno
   Dobrý den, pokusím se zodpovědět všechny Vaše otázky a připomínky:
   1) Zatím stále není jasné, zda se do části F. Potvrzení ošetřujícího lékaře o trvání DPN má vyplňovat Datum kontroly již při založení eNeschopenky. Tato otázka je stále nedořešena.
   2) Již zodpovězeno. Pro informaci jen uvedu, že v další verzi 245 se budou data odesílat již při stisku tlačítka [Tisk] v okně eNeschopenky, stejně jako je tomu například v eReceptu.
   3) Automaticky se Potvrzení o trvání DPN na ČSSZ neodesílá. Jednoduše se dají odeslat z přehledu práce neschopných z menu Ambulance > Kniha práce neschopných pacientů, kde máte přehled o všech neschopenkách a tlačítkem [Potvrzení o trvání ...] lze potvrzení rovnou vyplnit a odeslat.
   4) Typ podání pro ukončení má být samozřejmě III. V návodu je opraveno a v programu by mělo být opraveno ve verzi 244, která je již dostupná ke stažení. Dle vyjádření kolegů, byly provedeny v tomto směru nějaké změny i do verze 245, kde už by mělo být vše ohledně typu podání v pořádku.
   Verze 245 by měla vyjít ještě tento týden.
  • Dobrý den, ještě k bodu č.3. V Knize práce neschopných pacientů bych potřebovala ještě dva datumy: Datum, kdy by mělo být odesláno Potvrzení o trvání neschopnosti po 14-ti dnech (jen jako avízo, že pokud nebude PN ukončena, pak je nutno v daný den odeslat). Jako druhé datum bych potřebovala doplnit termín odeslání posledního Potvrzení o trvání neschopnosti, abych jednoduše viděla, že v daný měsíc jsem hlášení splnila. Oba datumy by usnadnily hlídání odesílání Potvrzení o trvání neschopnosti a viděla bych vše na jednom místě. Ideálně by bylo možné, aby se při nesplnění povinnosti odeslání Potvrzení (buď po 14-ti dnech nebo jednou měsíčně) celý řádek nějak zvýraznil, třeba barevně. Velice Vám děkuji za zvážení
  • Dobrý den, děkujeme za námět na zlepšení. Předávám kolegům na vývoj ke zpracování.
 • Dobrý den, objevuje se mi chyba "Není vyplněn druh zaměstnání nebo se jedná o nepracujícího/dítě". Jak ji mam opravit a tím ukončit ePN? Děkuji
  • Dobrý den paní doktorko, prosím o zavolání na naši Hotline 246 007 977, kde technici Váš problém prověří a poradí jak ho vyřešit. Děkujeme
 • Dobrý den, máte pravdu, pro eNeschopenku je potřeba mít číslo ve formátu bez mezer a předvolby. Momentálně zvažujeme možné programové úpravy, aby nebylo nutné čísla ručně upravovat v Identifikaci pacienta. Děkujeme za pochopení.
 • Dobrý den, pokud budou uživatelé pracovat současně, budete potřebovat druhou licenci na modul eNeschopenka.
 • Dobrý den, tento problém je opraven ve verzi MEDICUS 3.34.0.246, ve které je možné přepsat RČ přímo v eNeschopence a toto číslo se následně skutečně odešle. Je tedy možné vepsat číslo, které požaduje ČSSZ a není nutné to neustále přepisovat v Identifikaci pacienta.
 • Dobrý den, dle návodu jsem před koncem roku zkoušela eNeschopenku na testovacích rodných číslech; nyní mi "Pojištěnec Testovací Druhý" visí v Medicusu eNeschopenka - kniha podání jako podání odmítnuté. Při ukončování programu vidím u eNeschopenky oranžový trojúhelník s černým vykřičníkem a oznámení Neodeslané:1. Tato poslední obrazovka těsně před ukončením programu slouží ke kontrole správnosti klíčových činností za den, proto mě informace o odmítnutém testovacím rodném čísle obtěžuje a uvádí v omyl. Jak se jej zbavit?
  • Dobrý den, v menu Nástroje > eNeschopenka - Kniha podání klikněte na položku s testovacím pacientem pravým tlačítkem myší a z otevřeného menu vyberte Storno podání (neodesílat). Tímto bude položka odstraněna a nebude se odesílat na ČSSZ.
  • Moc děkuji za Vaši radu.
 • Dobrý den, ePN používám 4 roky a nyní mi nová verze nechce pracovat s původními ePN vystavenými do 31.12.2019 (ukončení, HOL) zřejmě z důvodu kolize IČPE, kdy nám bylo zbytečně přiděleno nové IČPE jako to hlavní. Na hotline jsem dostal radu, že si mám převzít svou starou pod nové IČPE, ale Medicus nemůže převést již jednou jim vystavenou ePN. Dříve při změně IČPE sám nabízel převzetí a pak ČSSZ hlášení akceptovala.
  • Dobrý den, snažím se zjistit správný postup.
   Nejlepší variantou bylo, pracovat dále pod starým IČPE, pod kterým můžete vystavovat i nové eNeschopenky. S novým IČPE ovšem nemůžete již spravovat staré eNeschopenky vystavené pod starým IČPE. Museli byste v nastavení IČPE přepínat.
  • Dobrý den, řešení tohoto problému je složité. Problém je v tom, že staré eNeschopenky jsou evidovány v úplně jiném systému a v tomto systému neexistují nově generované IČPE. Tudíž tam nelze převzít starou eNeschopenku pod nové IČPE. Převzetí staré eNeschopenky do nového systému ČSSZ neumožňuje.

   Aktuálně jsou pouze dvě možnosti:
   1) Při práci se starou eNeschopenkou si v nastavení přepnete IČPE na původní a potom zpět.
   2) Starou eNeschopenku ukončíte papírově pomocí Náhradního hlášení.
  • Michal Bielesz 8. 1. 2020 upraveno
   Dobrý den, děkuji za odpověď.

   Bod 1.) jsem zkoušel již dříve po poradě s vaší hotline, ale i přes přepnutí IČPE na původní, restartu programu, se z OSSZ vrátí hláška: "Pověření k dané e-službě ('CSSZ_HPN') není zaznamenáno v registru podávajících na OSSZ nebo certifikát, kterým je e-podání podepsáno, není zaznamenán v registru podávajících na OSSZ. Kontaktujte pracovníka OSSZ."

   Jediné řešení, které nám zbývá, je bod 2.), čili tisknout staré ePN a posílat je poštou jako analogová záchrana digitálního IT nezdaru. Naštěstí na naší OSSZ s tímto nemají problém.


   Musím ale uznat, že u původní ePN jsme za ty roky kromě odlišného r.č. u cizinců neřešili jediný problém a po notifikačním emailu od ČSSZ jsme si byli jistí, že je vše OK. Nová ePN přináší téměř každý den nová překvapení - např. dnes portál několik hodin nefungoval a po opětovném pokusu o odeslání PN se objevila chyba DUPLICITNI_ZADOST - interní chyba systému, duplicitní číslo rozhodnutí o DPN. Pracovnice OSSZ telefonicky nebyla schopna říct, zda již tuto PN evidují, jelikož systém padá a nám v Medicusu svítí neodeslána PN.
 • Dobrý den,
  v tuto chvíli nám v Medicus NIS chybí nějaký systém, jak snadno dohledat eNeschopenky, kterým je třeba vystavit "Lístek na peníze" a případně jak snadno zkontrolovat, zda byl odeslán. Zřejmě by toto chtělo nějak doplnit do Knihy práce neschopných. Aktivní neschopenky jsou vidět v té knize, ale byl by potřeba filtr na dohledání neschopenek ke 14 dnům/ ke konci měsíce + viditelná informace, zda lístek byl odeslán a kdy...
  Počítáme, že na konci ledna budeme mít cca 100 aktivních neschopenek v našem registru a další měsíce to může vystoupat až na 300. V tomto počtu je potřeba nad tím udržet přehled.
  MK
 • Dobrý den,
  dnes se nám stalo u dvou neschopenek, že Medicus si převezme adresu pacienta z ČSSZ, nicméně ta obsahuje znaky, které následně nejdou v eneschopence odeslat. Konkrétně šlo o závorku "(" v poli Ulice a pak písmeno v čísle popisném "54A".
  V tuto chvíli vyhodí Medicus chybu, která je pro uživatele těžko čitelná. Nešlo by tyto znaky automaticky odfiltrovat?
  Děkuji.
  • Dobrý den, děkujeme za námět na zlepšení. Předávám kolegům na vývoj ke zpracování.
  • Dobrý den,
   narazil jsem na podobné problémy i s lomítkem v adrese zaměstnavatele, kdy po smazání lomítka šla neschopenka sice odeslat, ale jen za cenu nepřesné adresy.
 • Dobrý den, momentálně to nejde. Pracujeme na funkci, která by toto umožnila. Děkujeme za Váš dotaz.
 • Dobrý den,
  nevím,jak odeslat formulář/např.hlášení o změně pobytu,o změně doby vycházek.../,když se mi nabízí v záhlaví formuláře Tisk a ne Odeslat.
  Děkuji
  Krátká Pavla
  • Dobrý den, pro vytvoření HOL k již odeslané eNeschopence stačí editovat neschopenku (klávesou F4, nebo ikonou tužky pro úpravy) a opravit / doplnit údaje v eNeschopence. Při uložení změn (klávesa F2, nebo modrá ikona pro uložení) se automaticky nabídne vytvoření HOL nebo Opravného podání. Po kliknutí na HOL se hlášení vytvoří a kliknutí na ikonu Odeslat jej odešlete.
  • Děkuji za informaci,
   postupovala jsem podle Vašeho doporučení,HOL bylo odesláno,ale v ambulantním záznamu chybí údaj o konkretní změně.Bylo by toto dodatečně možné?Změnu musím do dekursu zaspat sama.
   Děkuji
  • Dobrý den, Váš požadavek předávám kolegům na vývoj. Děkujeme za námět.
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na možnost nejjednoduššího postupu při schvalování zpětného vystavování ePN. Zatím tiskopis vytiskneme, posíláme přes datovou schránku, což nás při práci dosti zdržuje. Bylo by možné toto řešit přímo z programu Medicus 3 Komfort?
  A dále mě zajímá, zda bude možno vyfiltrovat ePN ke 14.dni a odesílat po nějakém upozornění systému, at nato není třeba denně myslet a hledat ePN vystavené ke dni....... Děkuji H.Tichá
  • Dobrý den, v tuto chvíli to jinak nejde, elektronické odesílání Žádosti ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné PN se připravuje.
   Ano vyfiltrování bude možné, připravuje se změna formuláře Ambulance > Kniha práce neschopných pacientů.
   Děkujeme za Vaše dotazy.
 • Jsem dost zklamaný z úrovně ePN v programu Medicus. Používám i jiné programy-např. e zpráva,
  která pracuje s neschopenkami od začátku zcela bez problému, seznam PN je přehlednější, vyfiltruje nutnost odeslání hlášení,lépe se i odesílají žádosti a hlášení změn. Nechápu proč to nejde u takové velké firmy (aspoň se tak tváří) jako CGM, která si to nechá dobře zaplatit.
  • Dobrý den, pane doktore,
   pokud máte konkrétní návrhy na vylepšení, rádi se jimi budeme zabývat. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že evidence papírových neschopenek a původních eNeschopenek je v programu Medicus již mnoho let a nelze ji tak snadno měnit. Uživatelé programu jsou na tuto agendu zvyklí a proto se jim snažíme zavést novou eNeschopenku s co nejmenšími změnami. V rámci implementace nové eNeschopenky jsme také vázáni nutností zajištění kompatibility i se stále neukončenými papírovými neschopenkami a eNeschopenkami vystavenými ve starém formátu. Současně řešíme i jejich vzájemné propojení ve smyslu předání a převzetí. Toto například Vámi zmiňovaný systém eZpráva řešit nemusí, neboť pokrývá pouze nové eNeschopenky.

   Nový přehled eN, ke kterým je nutné vystavit lístek na peníze máme v evidenci požadavků jako mnoho dalších. Nyní mimo jiné řešíme funkci, která umožní převzít eNeschopenku, která dosud nebyla ze strany ČSSZ zpracována, tedy zatím neexistuje jako případ a proto ji server ČSSZ nenabízí k převzetí. Našli jsme způsob, jakým i přesto takovouto eNeschopenku převzít.

   Nevím, co přesně jste myslel tím, že se jinde hlášení odesílají lépe. Odeslání HOLu jsme ponechali tak, jak tomu bylo u původní eNeschopenky. Nevidíme důvod tento systém měnit. Stačí provést úpravu v již vystavené eNeschopence a automaticky připravené podání buď ihned odeslat nebo odeslat všechna připravená podání až při skončení ordinační doby. Tento princip má zcela zásadní výhodu v tom, že u neschopenky je vždy zobrazen její aktuální stav, tzn. vidíte aktuální vycházky apod.
   Vojtěch Kopecký
 • Dobrý den.
  Chtěla bych upozornit , že není aktivován Tisk náhradního hlášení v knize podání .
  / dle návodu by mělo fungovat/ Již nám vůbec neodešly 2 PN, ani zahájení ani ukončení a musíme vše vyplňovat ručně na papír.
  • Dobrý den, tisk náhradního hlášení v Knize podání je funkční. Pokud Vám nefunguje, zavolejte prosím na naši Hotline (tel.: 246 007 977), bude potřeba prověřit proč u vás nefunguje.
   Náhradní hlášení je aktivní pouze v případě, kdy je podání ještě neodeslané.
 • Dobrý den, nešla by zařadit nějaká funkce, aby při otevření neschopenky nebo již zbarvením v knize PN mě upozornila, že EPN má převzatou jiný lékař . Pacient si přijde pro lístek na peníze, neohlásí, že se léčí u odborníka až při vystavení lístku na peníze zjistím, že nejde odeslat protože se léčí jinde a EPN má převzatou někdo jiný. Děkuji
 • Dobrý den, bohužel datové rozhraní ČSSZ tento způsob neumožňuje, takže je nutné nejdříve vystavit HOL na vycházky a teprve potom ukončit.
 • Dobrý den, připojuji se k dotazu kolegyně výše. Dnes jsem chtěla odeslat LP, ale nešlo to. Zjistili jsme, že PN má nejspis prevzatou jiná nemocnice, ale pacient nic neřekl a my to v systému nevidíme. Taktéž není vidět nic v opačném případě, když pacient přijde třeba z chirurgie, kam chodí na kontroly a je nám chirurgií předán. Dnes mě to stálo 2 hodiny zjišťování jak to vlastně je. Děkuji H. T.
  • Dobrý den, o dané problematice víme. Momentálně probíhá její analýza a návrh řešení v programu MEDICUS.
   Děkujeme za vaše připomínky a návrhy na zlepšení.
  • Radim Drápela 21. 1. 2020
   Komentář byl smazán autorem.
 • Dobý den, pořád nejsem přesvědčena, že je to vychytaný a myslím, že s tím zatím bojujeme a mlčíme. Hlavně když se jedná o předávání a přebírání. Dále si myslím, když už program neupozorňuje na nutnost vystavení potvrzení o trvání PN nešlo by alespoň v historii podání aby u znaku podání " P" se zobrazoval index 14. dní. případně u následujících měsíc podání . Případně ráno dát nějaký souhrn který upozorní v nějakém časovém úseku u koho bude co nutno vystavit protože při větším pohybu to nejde uhlídat. Děkuji
 • Pokud si mnou vystavenou neschopenku převzal někdo jiný, jak to mám udělat, aby mi nezůstávala
  v medicusu jako neukončená. Napadá mě předat ji. Pak mi asi zmizí ze seznamu u mě trvajících PN,
  nebo bude alespoň označená jako předaná. Jen nevím co to udělá na portálu OSSZ, kde již je změna(převzetí) provedena přebírajícím lékařem,asi jen odmítne jako duplicitu, což nevadí.
  Nejde to nějak jednodušeji. Děkuji.
  • Dobrý den, mám úplně stejnou situaci. Byla bych raději, aby v takovém případě mi nikde nevisela. Nyní to jsou jednotky případů, ale s postupem času se to stane nepřehledné.
   Pak mám další námět na řešení. Jedná se o jiné správce pojištění. Tyto neschopenky mi visí v odeslaných, ale nejsou zpracované. Opět to bude časem nepřehledné.
   Přimlouvám se, aby v těchto případech byly neschopenky nějak vyřešeny.
  • Dobrý den, jediná možnost je natavení předání eNeschopenky, jak píšete. Na portál ČSSZ se odešle hlášení o předání, což je v pořádku. Jiné řešení nám alespoň prozatím ČSSZ nenabízí.
   eNeschopenky pro jiné správce pojištění funguje tak, že se eNeschopenka vždy odešle na ČSSZ a ta ji předá na uvedeného správce pojištění a následně čeká na jejich odpověď, poté by měla změnit stav. Program komunikuje vždy pouze s ČSSZ, takže dokud ČSSZ nezmění stav eNeschopenky, bude stále nezpracovaná.
   Děkujeme za vaše dotazy.
  • Dobrý den, dnes jsem kontaktovala místní OSSZ. Protože o změnách stavu eNeschopenek pro pacienty jiných správců pojištění nic nevěděli, kontaktovali ústředí ČSSZ, kde jim sdělili, že ČSSZ nemá k těmto pacientům přístup a tudíž nemohou provést změnu stavu podání. Telefonicky jsem ještě kontaktovala technickou podporu ČSSZ se stejným výsledkem.
   Zdroj Vaší informace je z ČSSZ nebo MPSV?
   Rozhodně je třeba toto nějak ošetřit. Děkuji
 • Dobrý den, v polovině prosince jsme řešili otázku tisku termínu příští kontroly na díl II. v části F. Máte již odpověď z ČSSZ? Uvítám, že se mi datum vytiskne a nemusím jej dopisovat rukou alespoň poprvé při tisku dílu pro pacienta.
  S tím souvisí ještě jedna vazba. V knize práce neschopných je sloupec s termínem příští návštěvy, který je ale aktuální pro tu první následnou kontrolu. Je možno nějak udělat, aby byl v knize tento údaj aktuální? Když jej opravím v eNP, pak to bude požadovat odeslání HOL.
  Děkuji Vám za vstřícnost
 • Dobrý den, minulý týden jsem vystavil e-neschopenku pacientce v rámci zástupu. Poté si ji její lékař přes PC Doctor převzal a včera ukončil. Měl jsem věc za vyřízenou, ale když jsme si dnes kontroloval v Medicusu Knihu práci neschopných pacientů, tak tam tu pacientku stále mám s neukončenou e-neschopenkou! Jak se této e-neschopenky "zbavit", aby mi stále tato pacientka nefigurovala v Knize práci neschopných? Vzhledem k tomu, že byla její neschopenka jejím lékařem ukončena, tak v systému ČSSZ je ukončena a u mne v Medicusu nejde předat ani ukončit. Co s tím?
  • Vyřešeno. Tak ukončení e-neschopenky u mne v Medicusu sice skončilo chybou (ČSSZ už tu e-neschopenku má ukončenou od druhého lékaře), ale e-eneschopenka této pacientky již nefiguruje v Knize práci neschopných pacientů.
 • Dobrý den, minulý týden jsem vystavil e-neschopenku pacientce v rámci zástupu. Poté si ji její lékař přes PC Doctor převzal a včera ukončil. Měl jsem věc za vyřízenou, ale když jsme si dnes kontroloval v Medicusu Knihu práci neschopných pacientů, tak tam tu pacientku stále mám s neukončenou e-neschopenkou! Jak se této e-neschopenky "zbavit", aby mi stále tato pacientka nefigurovala v Knize práci neschopných? Vzhledem k tomu, že byla její neschopenka jejím lékařem ukončena, tak v systému ČSSZ je ukončena a u mne v Medicusu nejde předat ani ukončit. Co s tím?
  • Dobrý den, stačí nastavit předání eNeschopenky k určitému datu a dále Vám již v přehledu práce neschopných pacientů figurovat nebude.
 • Dobrý den, v programu je již pouze "nový" lístek na peníze, který je možný vytisknout i ke starým neschopenkám. Jde pouze o nový vzhled. Pokud se Vám tiskový formulář zobrazuje prázdný, jedná se o chybu. Zkuste v okně "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény" kliknout na ikonu vedle názvu okna (úplně vlevo nahoře) a v otevřeném menu zvolit "Výchozí nastavení". Poté okno zavřete a znovu otevřete. Mělo by to pomoci.
  Pokud by to nepomohlo, prosím zavolejte na naši Hotline 246 007 977, kde Vám rádi pomůžeme.
 • Dobrý den, mohu Vás poprosit o vyjádření k mému komentáři z 28.1 a 29.1.2020? Děkuji
 • Dobrý den, datum příští kontroly souvisí s lístkem na peníze a pak následnou kontrolou, takže zatím programátoři neuvažují o tisku při vystavení PN. V programu si datum kontroly ale můžete libovolně měnit, při tom se hlášení na ČSSZ neodesílá a v tabulce se pak bude objevovat.
  • To tedy nesouvisí. Pacienta si zvu na kontrolu podle jeho zdravotního stavu a ne podle termínu odeslání lístku na peníze
  • Potvrzuji slova pana kolegy, lístek na peníze není mou prioritou. Děkuji za radu, jak si udržovat aktuálnost data příští kontroly v knize práce neschopných.
  • Dobrý den, jak se vyjadřují kolegové, lístek na peníze je prioritní podle zákona a IT né nás lékařů.
   Nešlo by například aby v knize páce neschopných přibyly dva sloupce, kde bude datum vydání lístku na peníze 11-14 dní a v daném měsíci, které se budou barevně odlišovat, když nebudou odeslány v požadovaném termínu podle zákona.
  • Dobrý den, v knize práce neschopných je sloupec Kontrola, kde se zobrazuje datum Příští návštěvy zadané v Neschopence v části termíny. Pokud pacient přijde na kontrolu, vyplníte datum vyšetření a nastavíte datum příští návštěvy. Tím budete udržovat aktuálnost data příští kontroly.
   Do Knihy práce neschopných se připravují i další úpravy, kde by měly být přidány sloupce s datem, kdy má být vystaven Lístek na peníze, počet dní v prcovní neschopnosti a jiné.
   Máte pravdu, datum příští kontroly se na II. díl pro pacienta zatím stále netiskne. Jsou zde nejasnosti, zda se datum kontroly má vyplňovat do části F nebo G. Omlouváme se za zdržení, otázku jsem na vývoji znovu otevřel a požádal o dořešení.
 • V současné hektické době s vystavováním ePN z důvodu karantény, by se nám už hodila úprava Knihy práce neschopných s doplněním dalších dat (jak jsme o tom začátkem roku mluvili), které nám pomohou s odesíláním Potvrzení o trvání PN.
  Mohu se zeptat, jak to vypadá? Stále si jsem nucena vést pomocnou evidenci v excelu. Děkuji
  • Velice Vám děkuji za úpravu Knihy práce neschopných ve vztahu k odesílání Potvrzení o trvání PN. Je to perfektní. Ruším excelovskou tabulku. :-)
  • Dobrý den, jsme velmi rádi, že se Vám úprava Knihy práce neschopných líbí.
 • Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se při eNeschopence prokazuje Pracovní Neschopnost např. pojišťovně? Stačí k tomu papírové potvrzení? Nebo si pojišťovna může zažádat někde elektronicky? Např. ČSSZ ?
  Děkuji za info?

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.