MEDICUS: Léčba pacientů s dyslipidémií

Ve spolupráci s Českou kardiologickou společností jsme pro odbornosti kardiologie a interní lékařství připravili nový formulář pro evidenci léčby pacientů se zvýšenou hladinou LDL cholesterolu.
Formulář je nově dostupný i pro praktické lékaře pro dospělé.

 

Léčebné plány pro pacienty s dyslipidémií jsou určené k zápisu a plánování pravidelných prohlídek. Jsou napojeny na laboratorní výsledky, měřené tělesné údaje pacienta, lékový záznam pacienta a objednávací kalendář. Umožňují strukturované vedení důležitých údajů a v tabulce přehledně zobrazují průběh sledovaných hodnot a užívané medikace v čase.

K dispozici je také pdf soubor s doporučeným postupem léčby (Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019) a doporučení od Evropské kardiologické společnosti (2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice).

Popis formuláře

dyslipidemie-lecba-popis

 1. Horní lišta s tlačítky - možnost otevřít jednotlivé agendy pacienta a formulář pro nastavení.
 2. Seznam léčby pacienta - údaje o zařazení do léčebných plánů.
 3. Hlavička aktuální léčby - obsahuje datum zahájení léčby, Dg. a hodnotu LDL oproti které se vypočítává procentuální snížení (viz doporučený postup léčby).
 4. Seznam prohlídek - zobrazení strukturovaných údajů ze všech prohlídek, na druhé záložce pak grafy s hodnotami laboratorních výsledků jednotlivých metod.
 5. Údaje aktuálně vybrané prohlídky - laboratorní výsledky, stanovená farmakoterapie, tělesné hodnoty pacienta, textový popis prohlídky a pole pro zápis příštího termínu prohlídky.
 6. Informace - text z doporučeného postupu léčby a odkazy na kompletní texty doporučených postupů.

Zahájení léčby pacienta

V menu zvolte Vyšetření > Léčba dyslipidémie. Pacientům bez aktivního léčebného plánu se při vstupu do formuláře automaticky k dnešnímu dni léčebný plán založí. Současně se dohledá nejstarší laboratorní výsledek LDL za poslední rok a pokud bude nalezen, doplní se jako výchozí hodnota, oproti které se bude počítat snížení. Pokud pacient ještě léčen nebyl, zapište hodnotu LDL před léčbou ručně z lékařské zprávy. Dále je povinné vyplnit Dg., pro kterou bude pacient léčen.

Následně klikněte do sekce prohlídky a ikonou „+“ nebo klávesou Ins založte novou. Pokud jsou v programu evidovány laboratorní výsledky a tělesné hodnoty pacienta z předchozích deseti dní, automaticky se do prohlídky načtou. Počet dní pro zpětné načtení si můžete kdykoli změnit v nastavení, kde jsou položky Maximální stáří laboratorních výsledků a Maximální stáří měřených údajů.

Jestliže výsledky v programu nejsou, zapište je ručně.

Na základě laboratorních výsledků stanovte dle doporučených postupů léčby medikaci a naplánujte pacientovi příští termín prohlídky. Využít můžete tlačítko pro rychlou volbu termínu (+28 dní, +90 dní, +180 dní, +365 dní). Pokud by navržený termín připadal na víkend nebo svátek, použije se nejbližší příští pracovní den. Kdo využívá v programu objednávací kalendář, má možnost si kliknutím na tlačítko Objednat kalendář otevřít a vytvořit novou objednávku. Po jejím potvrzení se kalendář zavře a datum se přenese do formuláře.

Na závěr je možné doplnit text hodnocení. Po uložení prohlídky se dle výchozího nastavení provede přepis prohlídky do dekursu.

Založení léčby již léčeného pacienta

Pokud jste již pacienta léčili a chcete mu léčbu nově evidovat v tomto formuláři, je možné provést automatické zpětné založení prohlídek za poslední rok. Založte pacientovi léčebný plán a poté klikněte na tlačítko Lékový záznam. V zobrazeném okně vlevo nahoře klikněte na tlačítko Vložit.

dyslipidemie-lekovy-zaznam

Na základě předepsaných léků v lékovém záznamu pacienta se z vybraných ATC skupin (statiny, fibráty, ezetimiby, případně kombinované léky) kde dni předepsání léku založí prohlídka s danou medikací a její sílou. Současně se podle nastavení (počet dní zpětně) také do prohlídky vloží laboratorní výsledky a naměřené tělesné hodnoty pacienta (pokud jsou v programu evidovány).

Možnosti nastavení

 • Maximální stáří laboratorních výsledků - v rámci založení nové prohlídky u pacienta v zadaném počtu dní program zpětně dohledá laboratorní výsledky dle nastavené definice kódů a pokud je nalezne, automaticky je načte do prohlídky.
 • Vždy přebírat výšku pacienta - pokud je volba aktivní, přebere výšku pacienta z předchozí prohlídky nebo z formuláře Výška a váha.
 • Maximální stáří měřených údajů - v rámci založení nové prohlídky u pacienta v zadaném počtu dní program zpětně dohledá váhu, tlak a puls a pokud je nalezne, automaticky je do prohlídky načte.
 • Cílová hodnota LDL - dle doporučeného postupu je cílová hodnota LDL 1,4 mmol/l. Pokud bude v rámci prohlídky tato hodnota překročena, pole LDL bude podbarvenou červenou barvou. Toto pole je určené pouze pro čtení a nelze ho uživatelsky měnit.
 • Upozorňovat na prohlídku při otevření karty - pokud je volba aktivní, pak se při otevření karty pacienta zobrazí upozornění v případě, kdy existuje aktivní léčebný plán, jehož poslední existující prohlídka má vyplněný příští termín návštěvy, který je starší než dnes. 
 • Tlačítko Nastavit výchozí - nastaví všechny metody laboratorních výsledků do výchozího nastavení. Před samotným resetem nastavení je nejdříve zobrazen dotaz, zda se to skutečně má provést. 
 • Tlačítko Formát přepisu - otevře formulář pro možnost uživatelské změny formátu přepisu zadaných údajů do dekursu. V tomto okně si můžete libovolně upravit šablonu formátu přepisu do dekursu.
 • Sekce Laboratorní výsledky - obsahuje dvě tabulky, v první z nich je textový popis laboratorních metod, které jsou u pacienta v rámci léčby sledovány. Ve druhé z nich pak je pro každou metodu výčet všech kódů laboratorních metod z NČLP, které se pro tuto metodu mohou používat. Definici je možné uživatelsky změnit.

Přehled pacientů v léčbě

Formulář Přehled léčby dyslipidémie je umístěný v menu Vyšetření.

dyslipidemie-prehled-pacientu

Podle použitého filtru zobrazuje pacienty, kteří jsou zařazeni do léčby, pacienty s ukončenou léčbou, pacienty s blížícím se termínem prohlídky atp. Pacientům je možné pomocí modulu CGMesky odeslat připomínku na termín objednávky nebo připomínku, ať se objednají.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5

9 komentářů

 • Dotaz: je už formulář léčba dyslipidemie v systému? děkuji
  • Dobrý den, paní doktorko,
   verzi s tímto formulářem právě připravujeme na vydání. Během cca hodiny bude aktualizace k dispozici.
   Vojtěch Kopecký
  • Moc děkuji, jako obvykle jsem moc rychlá.
 • Dobrý den,
  uvidím jako PL formulář Léčba dyslipidémie a budu ho moci používat či nikoliv? Mám verzi 308 a zde nic takového zatím není.
  Děkuji
  Marce Nesvadba
  • Dobrý den, ptám se ještě jednou znovu, mám již verzi 309 a je možné, abych jako PL mohl využívat modul pro léčbu dyslipidémií?
   Marcel Nesvadba
 • Dobrý den, ptám se ještě jednou znovu, mám již verzi 309 a je možné, abych jako PL mohl využívat modul pro léčbu dyslipidémií? Marcel Nesvadba
  • Dobrý den pane doktore. Uvedený modul je dostupný pro interní lékařství a kardiologii, jak je uvedeno pod nadpisem. V programu je to dostupné pouze, pokud máte na pracovišti uvedenu tuto odbornost (101,107).
   Radim Drápela
  • Děkuji za odpověď
  • Dobrý den, pane doktore,
   formulář je nově dostupný i pro odbornost 001.
   Vojtěch Kopecký

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.