MEDICUS: přihlášení na SÚKL přes NIA

Přihlášení do SÚKL pro odesílání eReceptu, eOčkování nebo ePoukazu je možné pomocí kvalifikovaného certifikátu nebo také přes Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tzv. NIA.

Základní informace o portálu NIA naleznete na webu NIA portál. Popis způsobů přihlášení podporovaných SÚKL: Možnosti přístupu k centrálnímu úložišti.

V případě autentizace pomocí NIA musí mít uživatel (lékař, sestra) účet v NIA portálu a musít být ztotožněn v Externích identitách SÚKL proti Registru obyvatel (ROB).

  • Návod na založení sestry do systému Externích identit provozovaných a spravovaných SÚKL. Přihlašte se do portálu Přihlášení na SUKL, zvolte Přihlášení údaji SÚKL a poté volbu Přihlásit pomocí certifikátu, klikněte na záložku Pracoviště, vyberte pracoviště a klikněte na záložku Osoby na pracovišti, nakonec tlačítko Přidat novou osobu, vyplňte požadované základní iniciály sestry jakožto osoby, a Uložit. Ve sloupci Stav ověření se musí zobrazovat "Osoba je ověřena".
  • Návod na založení účtu v NIA portálu: NIA účet
  • Návod na připojení mobilního klíče ke svému účtu v NIA portálu: Mobilní klíč

Nastavení

V menu zvolte Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace a v zobrazeném okně vlevo vyberte kategorii eRecept/eOčkování/ePoukaz. Vpravo v sekci Ověření a přístup poté zaškrtněte volbu "Národní identitní autorita (NIA)" a "Pro přihlášení použít CGM Browser" (doporučeno pro rychlejší přihlašování). V případě, že CGM Browser používat nebudete, bude přihlašování do portálu NIA probíhat přes Váš výchozí webový prohlížeč (Chrome, Edge, Firefox atp.).

sukl-nastaveni-nia

Potvrďte nastavení tlačítkem OK a Medicus vypněte a znova spusťte.
 

Použití

Přihlášení do NIA stačí v rámci daného dne provést pouze jednou. Program si jej bude po celou dobu spuštění pamatovat. Při ukončení programu a novém spuštění je z bezpečnostních důvodů třeba provést přihlášení znovu.

Přihlášení se uživateli nabídne při první komunikaci se SÚKLem.

sukl-nia1

Zde doporučujeme pro nejrychlejší průběh používat volbu Mobilní klíč eGovernmentuTen umožňuje jednoduché a rychlé přihlašování k národnímu bodu. Místo zadávání jména a hesla stačí mobilní aplikací načíst QR kód zobrazený na přihlašovací stránce. Detaily a návod na připojení mobilního klíče ke svému účtu na portálu národního bodu najdete zdeMobilní klíč

sukl-nia2

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí potvrzující obrazovka. V případě používání CGM Browseru se tato obrazovka sama uzavře. V případě používání Vašeho prohlížeče je třeba obrazovku zavřít křížkem.

sukl-nia3

V tento moment jste úspěšně přihlášeni do NIA a můžete pokračovat v práci s eReceptem, eOčkováním nebo ePoukazem.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 1/5