MEDICUS: rozšiřujeme funkce eOčkování

Na základě Vašich podnětů postupně vylepšujeme agendu eOčkování.
14.6.2022

Definice očkování (Konfigurace > Očkování)

Každé nově založené očkování pacienta přebírá do pole Strana (pravá/levá) hodnotu z předchozího záznamu. Pokud žádný není, je možné do nového očkování doplnit automaticky hodnotu „levá“ aktivací volby „Výchozí levá strana podání“.

Dále lze automaticky vyplnit pole Místo podání aktivací volby „Výchozí místo podání“, kde se zvolí věk pacienta (v měsících), do kterého se bude nabízet jako výchozí místo podání „stehno“ a poté „paže“.

Nové očkování

  • Číselník šarží - byla doplněna volba „Pouze šarže na skladě“.
  • Při pořízení první dávky pravidelného nebo nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního se pediatrům automaticky nabízí k vykázání pojišťovně i kód 02160.
  • Byla doplněna možnost úpravy velikosti okna pro zápis nového očkování.
  • Při přepisu očkování do dekursu bylo doplněno místo podání a síla.
  • Varianty vyúčtování se nyní nabízejí pouze ty, které jsou definovány pro příslušnou odbornost pracoviště.
  • Při zápisu vakcíny program automaticky nastaví kurzor na první variantu vyúčtování, která odpovídá podmínkám věku pacienta. Varianty, které těmto podmínkám neodpovídají, se zobrazí šedým písmem, ale je možné je použít.
  • U některých vakcín a některých variant vyúčtování si program vyžádá diagnózu, pro kterou je pacient považován za rizikového.
25.4.2022

Vlastní varianty vyúčtování a vykazování samoplátcům

Konfigurace > Očkování  bylo doplněno tlačítko "Varianty účtování", které umožňuje zobrazit stávající varianty vyúčtování na pojišťovnu nebo doplnit vlastní definice. Systémové varianty (označené zeleně) nelze měnit ani mazat, uživatelské varianty lze přidat, upravit i smazat. Definici variant účtování lze otevřít také přímo z okna pro zápis nového očkování (tlačítko "Definovat varianty" umístěné ve spodní části okna).

Pro založení nové šablony vyúčtování hrazeného pacientem přidejte nový záznam a zaškrtnutím zvolte Samoplátce. Stejně jako u šablon prací používaných u dřívějšího očkování vyberte Typ:

  • D = aplikace očkování a samotná vakcína se bude sice generovat do dokladu na pojišťovnu, ale s kategorií „N“, což znamená, že tyto údaje se nebudou pojišťovně vůbec odesílat a současně se tyto položky zapíší i do závazků pacienta, aby bylo možné vystavit účtenku.
  • Z = aplikace očkování i samotná vakcína se zapíší hned do závazků pacienta, odkud lze vystavit účtenku, mezikrok s generováním dokladu na pojišťovnu je vynechán.

Při pořízení nového očkování se při výběru šablony vyúčtování označené jako Samoplátce bude místo volby Vykázat pojišťovně nabízet volba Hrazeno pacientem.

Propojení s modulem Sklad

Byla doplněna možnost odepsání vakcíny ze skladu i v případě, kdy není vytvořen doklad na pojišťovnu nebo je vakcína hrazena pacientem. K tomu slouží nová volba „Odepsat ze skladu“.

Při pořízení nového eOčkování bude ze skladu automaticky odepsána vybraná šarže vakcíny (bez zobrazení okna Výdej skladové položky).

Přehled eOčkování

Ambulance > Přehled eOčkování  nový formulář pro přehled vytvořených eOčkování a jejich stavu odeslání. Pomocí filtru si můžete snadno zobrazit jen odeslané eOčkování, neodeslané a případně záznamy s chybou při odesílání. Neodeslaná eOčkování je možné přímo z tohoto formuláře odeslat na SÚKL. 

Záznam „cizího“ očkování

V okně pro zápis eOčkování byla doplněna volba "Očkován jinde". Po jejím zaškrtnutí lze daný záznam pouze uložit, nelze jej odeslat ani vykázat pojišťovně.
 

Kam dál?

MEDICUS: eOčkování

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5